Femeia

 Adevărat zic vouă: Nu s-a ridicat între cei născuți din femei unul mai mare decât Ioan Botezătorul; totuși cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el. (Matei 11.11)

 Apoi s-a dus repede în cortul unde era sălașul Iuditei, dar n-a găsit-o. Și alergând apoi în mulțime, a strigat: „O, roabe viclene! O singură femeie evreică a făcut de ocară casa regelui Nabucodonosor. Olofern zace la pământ, cu capul retezat!” (Iudita 14.17, 18)

 Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde mie aceasta, ca să vină la mine Maica Domnului meu? (Luca 1.39-43)

 Celor ce sunt necăsătoriți și văduvelor le spun: Bine este pentru ei să rămână ca și mine. Dacă însă nu pot să se înfrâneze, să se căsătorească. Fiindcă mai bine este să se căsătorească, decât să ardă. Iar celor ce sunt căsătoriți, le poruncesc, nu eu, ci Domnul: Femeia să nu se despartă de bărbat! (I Corinteni 7.8-10)

 Dar mă tem ca nu cumva, precum șarpele a amăgit pe Eva în viclenia lui, tot așa să se abată și gândurile voastre de la curăția și nevinovăția cea în Hristos. (II Corinteni 11.3)

 De ce în închisori se află mai mulți bărbați decât femei? Pentru că în Biserică se află mai multe femei decât bărbați. (Mitropolitul Antonie Plămădeală)

 E mai ușor să te păzești de o femeie sau de un bărbat iute la mânie decât de un om viclean și tăcut. (Euripide)

 Eu însă vă spun vouă: Că oricine se uită la femeie, poftind-o, a și săvârșit adulter cu ea în inima lui. (Matei 5.28)

 Femeile sunt o majoritate tratată ca o minoritate. (Lisa Kraemer)

 Iar după El venea mulțime multă de popor și de femei, care se băteau în piept și Îl plângeau. (Luca 23.27)

 Iată acum cartea neamului lui Adam. Când a făcut Dumnezeu pe Adam, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Bărbat și femeie a făcut și i-a binecuvântat și le-a pus numele: Om, în ziua în care i-a făcut. (Facerea 5.1, 2)

 Întoarce-ți ochii de la femeia frumoasă și nu-ți opri privirea la frumusețea străină. Cu frumusețea femeii mulți s-au rătăcit, căci din aceasta iubirea se aprinde ca un foc. (Ecclesiasticul 9.8)

 Lenea te face să cazi în toropeală; sufletului trândav îi va fi foame. O casă și o avere sunt moștenire de la părinți, iar o femeie înțeleaptă este un dar de la Dumnezeu. (Solomon 19.14, 15)

 Limba clevetitoare pe mulți i-a clătinat și i-a risipit dintr-un neam într-alt neam și cetăți tari a surpat și casele celor mari a stricat. Limba clevetitoare femei vrednice a izgonit și le-a lipsit de ostenelile lor. Cel care ascultă de ea, nu va afla odihnă, nici nu va locui cu liniște. (Ecclesiasticul 28.15-17)

 Mai bine să locuiești în pustiu decât cu o femeie certăreață și supărăcioasă. (Solomon 21.19)

 Maternitatea este patriotismul femeilor. (Louis Pasteur)

 Norocul e o fată ușuratică. (Heinrich Heine)

 Nu te sfiești, călăule, a tăia piept de femeie pe care și tu l-ai supt la maica ta? (Sfânta Muceniță Agata a adresat aceste cuvinte dregătorului care a poruncit să-i taie sânii. A murit în urma torturilor la anul 251)

 Nu te uita la femeia lingușitoare, căci buzele celei străine picură miere și cerul gurii sale e mai alunecător decât untdelemnul, dar la sfârșit ea este mai amară decât pelinul, mai tăioasă decât o sabie cu două ascuțișuri. (Solomon 5.3)

 Omul născut din femeie are puține zile de trăit, dar se satură de necazuri. (Iov 14.1)

 Orice bărbat, orice femeie sunt conectați la energia pe care mulți o numesc iubire, dar care, în realitate, este materia primă din care a fost construit universul. (Paulo Coelho)

 Podoaba de preț a femeii e să tacă. (Sofocle)

 Sminteală, urâciune și rușine este când femeia hrănește pe bărbatul său. (Ecclesiasticul 25.24)

 Și a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat și femeie. Și Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: „Creșteți și vă înmulțiți și umpleți pământul și-l supuneți; și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului, peste toate animalele, peste toate vietățile ce se mișcă pe pământ și peste tot pământul!” (Facerea 1.27, 28)

 Și a zis: Adevărat vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toți. Căci toți aceștia din prisosul lor au aruncat la daruri, aceasta însă din sărăcia ei a aruncat tot ce avea pentru viață. (Luca 21.3, 4)

 Și când zicea El acestea, o femeie din mulțime, ridicând glasul, I-a zis: Fericit este pântecele care Te-a purtat și fericiți sunt sânii pe care i-ai supt! Iar El a zis: Așa este, dar fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și-l păzesc. (Luca 11.27, 28)

 Și ea era văduvă, în vârstă de optzeci și patru de ani, și nu se depărta de templu, slujind noaptea și ziua în post și în rugăciuni. (Luca 2.37)

 Și iată o femeie cu scurgere de sânge de doisprezece ani, apropiindu-se de El pe la spate, s-a atins de poala hainei Lui. Căci zicea în gândul ei: Numai să mă ating de haina Lui și mă voi face sănătoasă; iar Iisus, întorcându-Se și văzând-o, i-a zis: Îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit. Și s-a tămăduit femeia din ceasul acela. (Matei 9.20-22)

 Și iată o femeie cananeiancă, din acele ținuturi, ieșind striga, zicând: Miluiește-mă, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este rău chinuită de demon. (Matei 15.22)

 Și ridicându-Se Iisus și nevăzând pe nimeni decât pe femeie, i-a zis: Femeie, unde sunt pârâșii tăi? Nu te-a osândit nici unul? Iar ea a zis: Nici unul, Doamne. Și Iisus i-a zis: Nu te osândesc nici Eu. Mergi; de acum să nu mai păcătuiești. (Ioan 8.10, 11)

 Și Saul pustiia Biserica, intrând prin case și, târând pe bărbați și pe femei, îi preda la temniță. (Faptele Apostolilor 8.3)

 Și sfârșindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către El: Nu mai au vin. A zis ei Iisus: Ce ne privește pe mine și pe tine, femeie? Încă n-a venit ceasul Meu. Mama Lui a zis celor ce slujeau: Faceți orice vă va spune. (Ioan 2.3-5)

 Și stăteau, lângă crucea lui Iisus, mama Lui și sora mamei Lui, Maria lui Cleopa, și Maria Magdalena. Deci Iisus, văzând pe mama Sa și pe ucenicul pe care Îl iubea stând alături, a zis mamei Sale: Femeie, iată fiul tău! Apoi a zis ucenicului: Iată mama ta! Și din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine. (Ioan 19.25-27)

 Și, începând să se socotească cu ele, i s-a adus un datornic cu zece mii de talanți. Dar neavând el cu ce să plătească, stăpânul său a poruncit să fie vândut el și femeia și copiii și pe toate câte le are, ca să se plătească. (Matei 18.24, 25)

 Tăcerea este o virtute a femeilor și o onoare lipsită de primejdii pentru tineri, iar cuvântul unui bătrân este un bine. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

 Tăcerea femeilor le aduce respect. (Sofocle)

 Toate popoarele civilizate au respectat femeia. (Jean-Jacques Rousseau)

 Vinul și femeile înșală pe cei înțelepți. (Ecclesiasticul 19.2)