Fără

A petrece (a cheltui) timpul are conotația unei finalități, este fără întoarcere. (Herbert Harris)

 A te ruga – adesea – înseamnă a-I grăi lui Dumnezeu despre starea noastră dezastruoasă: neputință, mâhnire, îndoială, frică, tristețe, deznădejde – într-un cuvânt, despre tot ceea ce ține de condițiile existenței noastre. Să ne exprimăm fără a căuta expresii elegante sau chiar o succesiune logică. Adesea acest mod de a ne adresa lui Dumnezeu este începutul rugăciunii – conversație. (Din cartea “Despre rugăciune”, pagina 8, a Arhimandritului Sofronie Saharov)

 A trăi fără Dumnezeu nu este altceva decât o moarte mult mai reală decât cea biologică. 7.7

 Această prigoană pornește în fiecare om din sufletul lui, când sufletul îi este stricat de pofte fără de Dumnezeu, de tot felul de plăceri, de nădejdi deșarte, de visuri pline de stricăciune. … (vezi Prigoana)

 Acțiunea fără cunoaștere este inutilă, iar cunoașterea fără acțiune este zadarnică. (Abu Bakr)

 Adevărata nebunie nu poate fi atinsă fără inteligență. (Henrik Tikkanen)

 Adevărul este aerul fără de care nu se poate respira. (Ivan Turgheniev)

 Artistul nu este nimic fără dar, dar darul nu este nimic fără muncă. (Emile Zola)

 Atenția umanității trebuie să treacă de la mașini și lumea fizică la corpul și spiritul omenesc, la acele procese fiziologice și spirituale, fără de care Universul lui Newton și Einstein nu ar exista. (Alexis Carrel, medic chirurg și biolog francez)

 Ba, ceea ce ar fi și mai grav, însăși crearea omului și înzestrarea lui cu toate darurile s-ar dovedi fără de nici un rost. Însă, fiindcă nici toate aceste lucrări ale lui Dumnezeu și nici toate aceste daruri care provin de la El nu pot fi socotite zadarnice și fără rost, atunci în chip necesar trebuie legată de dăinuirea veșnică a sufletului și prelungirea vieții trupești, precum și corolarul ei firesc, învierea. (Atenagora Atenianul, filosof creștin din secolul al doilea)

 Biserica este singurul loc unde cineva îmi vorbește fără să fiu nevoit să-i răspund. (Charles de Gaulle)

 Biserica Ortodoxă este maica spirituală a neamului românesc, care a născut unitatea limbii și unitatea etnică a poporului, fiind păstrătoarea elementului latin, care a stabilit și a unificat limba noastră într-un mod atât de admirabil, încât suntem singurul popor fără dialecte propriu-zise. (Mihai Eminescu)

 Buzele celor fără minte vorbesc mereu de alții; iar cuvintele celor înțelepți se vor cumpăni. (Ecclesiasticul 21.27)

 Caracterul fără înțelepciune poate mult, dar inteligența fără caracter nu valorează nimic. (Cicero)

 Că ne-am sfârșit de urgia Ta și de mânia Ta ne-am tulburat. Pus-ai fărădelegile noastre înaintea Ta, greșelile noastre ascunse, la lumina feței Tale. Că toate zilele noastre s-au împuținat și în mânia Ta ne-am stins. (Psalmi 89.7-9)

 Căci judecata este fără milă pentru cel care n-a făcut milă. Și mila biruiește în fața judecății. (Iacob 2.13)

 Când cel batjocoritor e pedepsit, cel fără minte se înțelepțește și când cel înțelept este dojenit, el câștigă în știință. (Solomon 21.11)

 Când te afli în mijlocul proștilor, cruță-ți vremea; iar cu cei înțelepți zăbovește fără teamă. (Ecclesiasticul 27.12)

 Ce ne-am face fără ispite? (Sfinții Părinți)

 Cea mai înaltă dovadă de virtute este să ai putere nelimitată, fără să abuzezi de ea. (Thomas Babington Macaulay)

 Cea mai înaltă treaptă a inteligenței omenești este capacitatea de a observa fără să judeci. (Krishnamurti, filosof indian)

 Ceea ce ești tu este și lumea. Și fără ca tu să te schimbi, nu poate exista nicio schimbare a lumii. (Krishnamurti, filosof indian)

 Cei fără răutate și cei drepți s-au lipit de mine, că Te-am așteptat, Doamne. (Psalmi 24.22)

 Cei înțelepți ascund știința, iar gura celui fără de socotință este o nenorocire apropiată. (Solomon 10.14)

 Cel ce umblă fără prihană și face dreptate, cel ce are adevărul în inima sa, cel ce n-a viclenit cu limba, nici n-a făcut rău împotriva vecinului său și ocară n-a rostit împotriva aproapelui său. (Psalmi 14.2, 3)

 Cel mai mare test de curaj de pe pământ este să suporți înfrângerea fără să te descurajezi. (Robert G. Ingersoll)

 Ci iubiți pe vrăjmașii voștri și faceți bine și dați cu împrumut, fără să nădăjduiți nimic în schimb, și răsplata voastră va fi multă și veți fi fiii Celui Preaînalt, că El este bun cu cei nemulțumitori și răi. (Luca 6.35)

 Cine din voi este fără de păcat, să arunce primul cu piatra. 11.7

 Cine rabdă necazurile fără să se revolte, primește răsplata lui Dumnezeu. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Cele ce ți se întâmplă să le primești ca bune, știind că nimic nu se face fără Dumnezeu. (Din “Învățăturile celor 12 Apostoli”)

 Conceptul fără intuiție e gol, intuiția fără concept e oarbă. (Immanuel Kant)

 Copilul învață fără strădanie prin simpla imitație, ca și cum ar primi învățătura prin porii pielii. (Samuel Smiles)

 Creativitatea este un drog fără de care nu se poate trăi. (Cecil B. DeMille)

 Cu neputință este să împlinim poruncile lui Dumnezeu, fără de răbdare și fără rugăciune. (Sfântul Ioan Damaschin)

 Cu norocul de partea ta, te poți descurca și fáră minte. (Giordano Bruno)

 Cultura merită riscuri, riscuri enorme. Fără cultură suntem cu toții doar bestii totalitariste. (Norman Mailer)

 Cumplit lucru e beția. E în stare să adoarmă simțurile, să întunece mintea. Face mort și fără de putere pe omul înzestrat cu rațiune, omul care a primit stăpânirea peste toate, îl doboară la pământ legându-l cu lanțuri de nedezlegat. … (Sfântul Ioan Gură de Aur, vezi Beția)

 Cunoașterea lui Dumnezeu, fără rugăciune, nu este posibilă. 9.24

 Dacă găsești un drum fără obstacole, probabil că drumul acela nu duce nicăieri. (John F. Kennedy)

 Dacă maurii au civilizat Spania după ce au cucerit-o, mongolii au cucerit Rusia fără să-i aducă algebra. (Pușkin)

 Dacă ne gândim că toate sunt rânduite cu socoteală și cu înțelepciune, mai trebuie să avem credința că nimic din tot ce se întâmplă nu are loc fără un motiv întemeiat și fără înțelepciunea legată de Dumnezeu. (Sfântul Grigorie de Nisa)

 Dacă orice credință mântuiește, atunci jertfa lui Hristos este fără rost. Dacă orice interpretare a Bibliei este corectă, atunci toată istoria Bisericii este o absurditate. (Părintele Constantin Necula)

 Dacă trăiești fără disciplină, mori fără demnitate. (Herbert Harris)

 De fapt, putem considera geometria cea mai veche ramură a fizicii … Fără ea n-aș fi putut formula teoria relativității. (Albert Einstein)

 Diavolul, după ce secole de-a rândul s-a luptat să scoată Biserica din lume, fără să reușească, acum se luptă să bage duhul lumii în Biserică. (Părintele Porfirie)

 Divinitatea nu glumește! Universul nu a fost creat în glumă, ci cu mare seriozitate de către o Putere care este fără măsură de tainică, sfântă și primitoare. (Anni Dillard)

 Dragostea nu poate fi manifestată în exterior fără fapte, așa cum focul nu poate întreținut fără combustibil. (Ellen G. White)

 După ce au răstignit pe Iisus, ostașii au luat hainele Lui și le-au făcut patru părți, fiecărui ostaș câte o parte, și cămașa. Dar cămașa era fără cusătură, de sus țesută în întregime. Deci au zis unii către alții: Să n-o sfâșiem, ci să aruncăm sorții pentru ea, a cui să fie; ca să se împlinească Scriptura care zice: „Împărțit-au hainele Mele lor și pentru cămașa Mea au aruncat sorții”. Așadar ostașii acestea au făcut. (Ioan 19.23, 24)

 După cum amintirea focului nu-ți încălzește trupul, tot astfel credința fără dragoste nu-ți va încălzi sufletul. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

 Este imposibil să guvernezi lumea fără Dumnezeu și fără Biblie. (George Washington)

 Există poezie fără filosofie, dar nu există filosofie fără poezie. (Tudor Vianu)

Fără ajutor haric, nu poți birui nici măcar o patimă. 7.13

Fără credință nu există virtute, nu există viață spirituală. 7.15

Fără de filosofie și fără de rațiunea cea dreaptă, nimeni nu poate dobândi înțelepciunea. (Sfântul Justin Martirul și Filosoful)

Fără deviații de la “normal”, progresul nu ar fi posibil. (Frank Zappa)

Fără Dumnezeu nu există scop, valoare sau sens în lume. (Jean-Paul Sartre)

Fără Dumnezeu, omul rămâne un biet animal rațional și vorbitor, care vine de nicăieri și merge spre nicăieri. (Petre Țuțea)

Fără har nu se poate face nimic. (Sfântul Simeon Noul Teolog)

Fără har, omul este numai pământ și păcat. (Cuviosul Siluan Atonitul)

Fără Hristos am fost ca un pește pe uscat, cu El sunt într-un ocean de dragoste. (Sadhu Sundar Singh)

Fără Histos nu-i posibil a-L cunoaște pe Dumnezeu. [Sfântul Irineu de Lugdunum (Lion), ucenicul Sfântului Sfințit Mucenic Policarp al Smirnei]

Fără ispite nu există luptă, fără luptă nu există biruință, fără biruință nu există răsplată. (Fericitul Teofilact)

Fără îndoială la ziua Judecății nu vom fi întrebați ce-am citit, ci ce-am făcut; nici dacă vom vorbi cu dibăcie, ci dacă am trăit cum se cuvine. (Părintele Arsenie Boca)

Fără legătura cu Hristos nu există mântuire. 10.19

Fără milostenie nu poți intra în împărăția cerurulor. 6.7

Fără minciună se împlinește legea și înțelepciunea este desăvârșită în sinceritate. (Ecclesiasticul 34.8)

Fără o trăire adecvată, este imposibil ca noi să rodim în afara Sfintei Liturghii. (Teologul Alexander Schmemann)

Fără să te abați de la reguli, progresul nu este posibil. (Frank Vincent Zappa)

Fără smerenie, adevărul e orb. (Ilie Ecditul)

Fără suflet nu există viață. (Sfântul Maxim Mărurisitorul)

Fără toleranță, lumea noastră se transformă într-un iad. (Friedrich Durrenmatt)

Fără vedenie de prooroc poporul e fără stăpân, dar fericit este cel care păzește legea! (Solomon 29.18)

Fără voința omului, Dumnezeu nu face nimic, din respect față de liberul arbitru. (Sfântul Macarie Egipteanul)

 Frica de Dumnezeu duce la viață și ne îndestulăm fără să fim loviți de nenorocire. (Solomon 19.23)

 Frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii; cei fără minte disprețuiesc înțelepciunea și stăpânirea de sine. (Solomon 1.7)

 Iar de va veni Timotei, vedeți să fie fără teamă la voi, căci lucrează ca și mine lucrul Domnului. Nimeni deci să nu-l disprețuiască; ci să-l petreceți cu pace, ca să vină la mine; că îl aștept cu frații. (II Timotei 16.10, 11)

 Ignoranța este noaptea minții, dar o noapte fără lună și stele. (Confucius)

 Inel de aur în râtul porcului, așa este femeia frumoasă și fără minte. (Solomon 11.22)

 Inteligența fără ambiție este ca o pasăre fără aripi. (Salvador Dali)

 Iubirea tuturor oamenilor, în aceeași măsură, fără nicio deosebire. 12.3

 Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru handicapurile mele, căci prin ele am ajuns la mine însămi, la El, și am putut să dau la iveală opera mea. [Scriitoarea americană Helen Keller (1880-1968). Când avea 19 luni, a rămas fără auz și văz, în urma unei boli, pierzându-și apoi și capacitatea de a vorbi. Cinci ani mai târziu și-a început educația cu Anne Sullivan, care a învățat-o numele obiectelor prin apăsarea în palmă a alfabetului surdo-muților. În cele din urmă, Keller a învățat să citească și să scrie în alfabetul Braille. A scris mai multe cărți, printre care și Povestea vieții mele.]

 Împărăția lui Dumnezeu a devenit astăzi o necesitate științifică. Altfel, fără împărăția lui Dumnezeu ne scufundăm în nihilism. (Gânditorul francez René Girard)

 În așa fel că lanțurile mele, pentru Hristos, au ajuns cunoscute în tot pretoriul și tuturor celorlalți; și cei mai mulți dintre frații întru Domnul, îmbărbătați prin lanțurile mele, au mai multă îndrăzneală să propovăduiască fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. (Filipeni 1.13, 14)

 În ochii celor fără de minte, drepții sunt morți cu desăvârșire și ieșirea lor din lume li se pare mare nenorocire. (Cartea înțelepciunii lui Solomon 3.2)

 În popor se spune că nu există om care să nu aibă dușman. Pentru că dacă n-am avea dușmani, înseamnă că în noi n-ar străluci darurile lui Dumnezeu. Se spune în popor foarte simplu: În pomul fără de roade nu se aruncă cu pietre. (Episcopul vicar patriarhal Ambrozie Sinaitul)

 În veacurile fără de sfârșit, noi ne vom odihni în Dumnezeu și Dumnezeu se va odihni în noi. (Sfântul Macarie Egipteanul)

 Îngerii nu au nevoie de limbă și de auz, ci își transmit unii altora propriile lor gândiri și hotărâri, fără să rostească nici măcar un cuvânt. (Sfântul Ioan Damaschin)

 Înțelepciune fără carte și fapte, nu se poate, / Înțelepciune fără credință, nu e cu putință. (Valeria Mahok)

 Învățându-l pe altul îl faci mai bogat, fără ca tu să devii mai sărac. (Proverb indian)

 Judecățile Tale sunt mari și anevoie de lămurit, de aceea cugetele fără învățătură sunt în rătăcire. (Cartea înțelepciunii lui Solomon 17.1)

 La oameni adevărul să-l spui fără sfială. (Grigore Alexandrescu)

 La tot lucrul desăvârșit am văzut sfârșit, dar porunca Ta este fără de sfârșit. (Psalmi 118.96)

 Literatura nu există fără virtute. Pentru că literatura își are rădăcinile în adevăr, iar adevărul reprezintă virtutea. (Bankim Chandra Chattopadhyay)

 Lumea de mâine nu poate exista fără morală, fără credință și fără memorie. (Regele României Mihai-I)

 M-am scăpat de fărădelegi și m-am vindecat. (Sfântul Nicolae Cabasila)

 Mai lesne este a purta nisip, sare și fier, decât a locui cu un om fără minte. (Ecclesiasticul 22.16)

 Matematica este un joc care se joacă după anumite reguli simple cu semne fără înțeles pe hârtie. (David Hilbert)

 Măreția omului este reală, atunci când el își cunoaște limitele. Cel care rezistă tendințelor de mărire, acela este corect situat în existență și stăpân pe însușirile sale spirituale. Fericit este cel care nu se evaluează pe sine în săvârșirea faptelor sale bune, sau cel care nu se socotește pe sine a fi lucrat ceva demn de laudă. Aceasta este adevărata smerenie; orgoliul, în schimb, pretinde recunoașterea meritelor, a reușitelor, ca fiind proprii, fără a le atribui ajutorului dat de Dumnezeu. “Sunt smerit, dar vreau să se știe!”, sună un cuvânt care revendică dobândirea unei virtuți întotdeauna discrete, niciodată atinsă, atunci când proclami că o deții. (Blaise Pascal)

 Măsura iubirii lui Dumnezeu este să-L iubim fără măsură. (Sfântul Bernard Clairvaux)

 Mânia care lucrează într-un suflet fără discernământ, e asemenea unei flăcări, care sub suflarea unui vânt puternic arde și nimicește ogorul inimii. (Sfântul Ioan Scărarul)

 Merit fără reușită există, dar nu și reușită fără un oarecare merit. (La Rochefoucauld)

 Modestia acoperă întotdeauna meritul fără însă a-l ascunde. (Benjamin Franklin)

 Munca fără rugăciune este servilism; rugăciunea fără muncă este cerșetorie. (Părintele Ilie Cleopa)

 Muzica este plăcerea pe care mintea umană o simte din numărare fără să fie conștientă că numără. (Gottfried Wilhelm von Leibniz)

 Nici bunătățile pământești nu se obțin fără osteneli. De ce renunțăm atunci la cele cerești din cauza ostenelilor? (Sfântul Nil Ascetul)

 Nici vrăjmașul nu lucrează fără voia și îngăduința lui Dumnezeu, ci doar atât cât ne este de folos. 2.3

 Nicio victorie nu e dată fără înfrângere și nicio cădere nu e dată fără speranță. (Andrei Pleșu)

 Niciun lucru important nu a fost realizat fără pasiune. (Georg Wilhelm Friedrich Hegel)

 Noi nu vedem cu ochii, ci cu mintea. Dacă mintea e goală, ochii privesc fără să vadă. (Ștefan Odobleja)

 Nu există armonie fără existența contrariilor. (Heraclit)

 Nu există geniu fără un dram de nebunie. (Aristotel)

 Nu există jertfă fără iubire și iubire fără jertfă. (Părintele Calistrat de la Bârnova)

 Nu există mântuire, fără efortul dat pentru mântuirea celuilalt. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Nu există succes fără muncă grea. (Sofocle)

 Nu iubim cu adevărat decât atunci când iubim fără motive. (Anatole France)

 Nu nădăjdui să capeți cerul pe gratis, fără să trăiești o viață vrednică de cer. (Mitropolitul Filaret)

 Nu plânge fără motiv și mai ales, nu plânge când ai motive. (Tudor Mușatescu)

 Nu pot trăi fără lux intelectual și sufletesc. (Petre Pandrea)

 Nu poți cârmui o lume fără Dumnezeu, poți numai s-o astâmperi cu tunul. (Napoleon Bonaparte)

 Nu poți să disprețuiești știința fără să disprețuiești rațiunea; nu poți disprețui rațiunea fără a disprețui pe om. (Anatole France)

 Nu poți omorî timpul fără a insulta eternitatea. (Charles Baudelaire)

 Nu poți vindeca trupul, fără să vindeci sufletul. (Socrate)

 Nu se înfiripă nor fără adiere de vânt și nu se înfiripă patimă fără gând. (Sfântul Marcu Ascetul)

 Nu te certa cu nimeni fără pricină, de vreme ce nu ți-a făcut nici un rău. (Solomon 3.30)

 Nu te deznădăjdui pentru că Dumnezeu este milostiv, dar nici nu fii fără grijă pentru că El este și drept. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Nu toți oamenii pot fi Ciceroni și Platoni, Virgili sau Homeri, dar toți pot fi oameni buni. Prefer un om fără cunoștințe literare, decât cunoștințe literare fără om. (Petrarca)

 Nu zice că se poate câștiga virtute fără necazuri, căci virtutea neprobată în necazuri, nu este întărită. (Sfântul Marcu Ascetul)

 O cameră fără cărți este ca un corp fără suflet. (Cicero)

 O rugăciune făcută fără atenție, înșirând doar cuvinte goale, e o batjocură la adresa lui Dumnezeu. (Părintele Petroniu Tănase de la schitul Prodromul din muntele Athos)

 O, atâția drepți fără de vină junghie spurcatul dregător pentru că ei nu se închină idolilor lui celor muți și fără

 de suflet. (Pentru aceste cuvinte a fost ucis și Sfântul Paramon, împreună cu alți 370 de creștini, în anul 250)

 O, galateni fără de minte, cine v-a ademenit pe voi, să nu vă încredeți adevărului, – pe voi, în ochii cărora a fost zugrăvit Iisus Hristos răstignit? (Galateni 3.1)

 Omul autonom, oricât ar explora el viața și universul, n-are acces la adevăr fără revelație. (Petre Țuțea)

 Omul fără Dumnezeu este un simplu animal. (Sfinții Părinți)

 Omul milostiv își face bine sufletului său, pe când cel fără milă își chinuiește trupul său. (Solomon 11.17)

 Orice om poate greși, dar numai cel fără minte stăruie în greșeală. (Cicero)

 Pacea este izbăvirea de patimi. Dar ea nu poate fi aflată fără lucrarea Duhului Sfânt. (Sfântul Marcu Ascetul)

 Patriotismul nu este numai iubirea pământului în care te-ai născut ci, mai ales, iubirea trecutului, fără de care nu există iubire de țară. (Mihai Eminescu)

 Păziți-vă deci de vorbele cârtitoare și deșarte și feriți limba voastră de clevetire, fiindcă vorba cea mai tainică nu va trece fără pedeapsă și gura mincinoasă aduce sufletului moarte. (Cartea înțelepciunii lui Solomon 1.11)

 Pe povârnișul viciului aluneci ușor și fără să bagi de seamă; pentru a atinge însă culmile perfecțiunii, urci încet și întâmpini multe și mari greutăți. (Feuchtersleben)

 Pentru mine, elementul esențial în teatru este surpriza, pentru că fără surpriză nu există viață. (Andrei Șerban)

 Pocăința este părăsirea păcatului. Fără părăsirea păcatului nu există pocăință. (Părintele Teofil Pârâian)

 Pocăința fără post este neputincioasă. 6.9

 Postul curățește păcatele și fărădelegile tale. 2.10

 Postul este nedesăvârșit fără smerenie și milostenie. 10.11

 Postul fără rugăciune este o simplă înfometare. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Precum vrabia zboară și rândunica se înalță în văzduh, tot așa blestemul fără pricină nu nimerește. (Solomon 26.2)

 Prefer să fiu în iad cu Dumnezeu decât în rai fără Dumnezeu. (Sfinții Părinți)

 Primirea de oaspeți să n-o uitați căci prin aceasta unii, fără ca să știe, au primit în gazdă, îngeri. (Evrei 13.2)

 Prin ascultare omul se înalță și capătă ochi ascunși pentru înțelegerea lucrurilor. Ascultătorul vede fără să fie văzut și aude fără să fie auzit. (Părintele Savatie Baștovoi)

 Prin credință, a părăsit Egiptul, fără să se teamă de urgia regelui, căci a rămas neclintit, ca cel care vede pe Cel nevăzut. (Evrei 11.27)

 Privind fără-ncetare prostia omenească / De lung urât cuprinsă, Eternitatea cască. (Vasile Alecsandri)

 Răzbunarea este întotdeauna plăcerea unui suflet mic, slab și fără vlagă. (Juvenal)

 Râsul este un calmant fără efecte secundare. (Arnold H. Glasow)

 Rugăciunea atentă, fără risipire. 1.3

 Rugăciunea de foc este o rugăciune fără cuvinte, care nu poate fi descrisă în cuvinte. (Sfinții Părinți, vezi Entazul)

 Rugăciunea e mai puternică decât oricând atunci când este făcută fără cuvinte. (Samuel Chadwick)

 Rugăciunea este lucrare nesfârșită, mai presus de orice artă sau știință. Prin rugăciune intrăm în legătură cu

 Ființa Cea fără de început, sau altfel spus, însăși viața lui Dumnezeu intră în noi prin acest canal. Rugăciunea este un act de înaltă înțelepciune, care întrece orice frumusețe și vrednicie. În rugăciune aflăm sfânta încântare a duhului nostru…. (Arhimandritul Sofronie Saharov)

 Să mergi din eșec în eșec fără a-ți pierde entuziasmul, acesta este succesul. (Winston Churchill)

 Săracul este disprețuit chiar și de prietenul lui, pe când prietenii celui bogat sunt fără de număr. (Solomon 14.20)

 Se cuvine să te mărturisești fără rușinare, căci rușinarea pe care o înfrângi când te mărturisești îți aduce mărire și dar de la Dumnezeu. De ce te rușinezi păcătosule? Când ai făcut păcatul nu te-ai rușinat și acum când cauți să-l ușurezi, te rușinezi? Nu știi că rușinea aceasta este de la diavol care, când face păcatul, îți dă îndrăzneală și nerușinare, iar când îl mărturisești îți dă frică și rușinare? Deci, să-ți mărturisești păcatele, nici adăugând, nici scăzând, nici spunând jumătate din păcatele tale la un duhovnic și jumătate la altul, cum fac oarecare vicleni, nici arătându-te cu oarecare cuvinte meșteșugite ca să-ți împuținezi rușinea, căci să știi că nu numai se va face urâtă mărturisirea ta la Dumnezeu, ci încă și păcatele pe care le-ai mărturisit vor răsări la tine iarăși, după puțină vreme. (Sfântul Nicodim Aghioritul)

 Sfântul Vasile cel Mare îmbrățișa pe cei leproși, care erau găzduiți în așezământul creat de el, într-un spital special pentru leproși, fără să aibă teamă că lepra se va muta la el, adică se va îmbolnăvi și el de lepră. (Patriarhul Daniel)

 Strategia fără tactică este cel mai lung drum spre victorie. Tactica fără strategie este zgomotul de dinaintea înfrângerii. (Lao Tse)

 Succesul reprezintă abilitatea de a trece de la un eșec la altul fără să-ți pierzi entuziasmul. (Winston Churchill)

 Sunt două feluri de mândrii: mândria de tine fără fapte și mândria. (Nicolae Iorga)

 Și deșteptându-se din somn, Iosif a făcut așa precum i-a poruncit îngerul Domnului și a luat la el pe logodnica sa. Și fără să fi cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a născut pe Fiul său Cel Unul-Născut, Căruia I-a pus numele Iisus. (Matei 1.24, 25)

 Și i-a zis: Prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? El însă a tăcut. Atunci împăratul a zis slugilor: Legați-l de picioare și de mâini și aruncați-l în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Căci mulți sunt chemați, dar puțini aleși. (Matei 22.12-14)

 Și iudeii se mirau zicând: Cum știe Acesta carte fără să fi învățat? (Ioan 7.15)

 Și văzând ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan și știind că sunt oameni fără carte și simpli, se mirau, și îi cunoșteau că fuseseră împreună cu Iisus. (Faptele Apostolilor 4.13)

 Știința fără religie este șchioapă, religia fără știință este oarbă. (Albert Einstein)

 Te-ai întrebat de ce, la revărsatul zorilor, cocoșul suspină dureros de repetate ori? Iată ce înseamnă asta – în oglinda dimineții s-a arătat că din viața ta a mai trecut o noapte, fără ca tu să-ți dai seama. (Omar Khayyam)

 Timpul este un reparator infailibil, care tămăduiește fără niciun leac rănile sufletului. (Guy de Maupassant)

 Timpul liber petrecut fără frica de Dumnezeu este dascăl de păcate pentru cei ce nu știu să folosească timpul. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Toată lumea vrea să trăiască pe vârful unui munte, fără să știe că adevărata fericire este în felul în care urci pantele abrupte spre vârf. (Gabriel Garcia Marquez)

 Tot ce există se află în Dumnezeu și nimic nu poate nici să existe, nici să fie conceput fără Dumnezeu. (Baruch Spinoza)

 Tot ce se întâmplă în lume nu vine de la Dumnezeu, dar nici nu se întâmplă fără știrea Lui. Căci Dumnezeu nu numai că nu împiedică puterile vrăjmașe și potrivnice în planurile lor, ci chiar le îngăduie în anumite timpuri, față de anumite persoane. (Origen, despre Sfântul și Dreptul Iov)

 Triumfu-i fără slavă, de-nvingi cu ușurință. (Pierre Corneille)

 Trupul poate să supraviețuiască și fără carne și toate celelalte. Problema pleacă tot din mintea noastră; acolo se petrec dorințele de a mânca de frupt în zi de post și tot acolo se găsesc și argumentele pentru care am fi îndreptățiți să nu postim. Așa dar, să ne cercetăm fiecare și să vedem ceea ce putem face și ce nu. … (vezi Trupul)

 Un fir de păr nu se mișcă fără voia lui Dumnezeu, dar lumea întreagă? 4.9

 Un om sărac nu este un om fără bani. Un om sărac este cel ce nu are niciun vis. (Henry Ford)

 Un plan fără acțiune nu este un plan. Este un discurs. (T. Boone Pickens)

 Un popor fără cultură e un popor ușor de manipulat. (Immanuel Kant)

 Un popor fără religie nu poate fi condus decât cu tunurile. (George Washington)

 Un surâs nu costă nimic, dar produce mult / El îi îmbogățește pe cei ce-l primesc / Fără a-i sărăci pe cei care îl dăruiesc / El nu durează decât o clipă / Dar uneori amintirea lui e eternă / Nimeni nu e atât de bogat încât să nu se lipsească de el / Dar nici atât de sărac încât să nu-l merite / El creează fericirea în cămin, / El e semnul sublim al prieteniei. / Un surâs dă odihnă celui obosit, / Dă curaj celor deznădăjduiți / Nu poate fi cumpărat, împrumutat sau furat / Pentru că e ceva care nu are valoare / Decât în momentul când este dăruit. / Și dacă vreodată întâlniți o persoană / Care nu mai știe cum să aibă un surâs / Fiți generos, dăruiți-l pe al vostru, / Căci nimeni nu are atâta nevoie de un surâs / Precum acela care nu-l poate da altora. (Mahatma Gandhi, poezia Surâsul)

 Uneori adevărul iese la suprafață și fără să fie căutat. (Menandru)

 Universul mă încurcă și nu pot gândi măcar, că ar putea exista ceasul fără un ceasornicar. (Voltaire)

 Vai de feciorii răzvrătiți, zice Domnul, vai de cei ce fac planuri fără Mine, care fac legăminte ce nu sunt în Duhul Meu, ca să grămădească păcate peste păcate. (Isaia 30.1)

 Viața fără ambiție e aproape imposibilă. (Lev Tolstoi)

 Viața fără cuvânt folosește mai mult decât cuvântul fără viață. Prima tace și zidește, al doilea strică și tulbură, dar când și cuvântul și viața merg împreună, alcătuiesc imaginea întregii filosofii. (Sfântul Isidor Pelusiotul)

 Viața fără Hristos, moarte este, iar moartea pentru El înseamnă viață. (Sfântul Zenovie, episcopul Ciliciei, când i s-a cerut să se lepede de Hristos și să aducă jertfă zeilor pentru a scăpa cu viață.)

 Viziunea fără acțiune este doar un vis. Acțiunea fără viziune este doar timp pierdut. Viziunea însoțită cu acțiunea poate schimba lumea. (Joel Barker)

 Zis-a un bătrân: Sufletul sporește în priveghere, în rugăciune, în post și în tăcere liniștită; și mai ales de toate în smerenie, căci aceasta este sporirea cea adevărată a sufletului, ca în tot ceasul să fii smerit, și tuturor plecat, zicând în sine că tot omul este mai vrednic și mai bun decât tine. Fără smerenie nu e nicio nădejde în mântuire.