Făptura

 A iubi pe dușmani nu înseamnă a iubi răul, nici necredința sau desfrânarea sau hoția, ci înseamnă a iubi pe hoț, pe necredincios, pe desfrânat nu pentru că păcătuiesc, că prin asta întinează numele de om, ci pentru că sunt oameni și făpturi ale lui Dumnezeu. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

 Aceste roți, după înfățișarea lor, parcă erau de crisolit, iar după făptură toate aveau aceeași înfățișare. Și după alcătuirea și după făptura lor ele parcă erau vârâte una în alta. Ele înaintau în toate cele patru părți, și în timpul mersului nu se întorceau. Obezile lor formau un cerc larg și de o înălțime înfricoșătoare și aceste obezi la toate patru erau pline de ochi de jur împrejur. Când mergeau fiarele, mergeau și roțile de lângă ele, și când se ridicau fiarele de la pământ, se ridicau și roțile. Ele mergeau încotro le da duhul să meargă și roțile se ridicau împreună, căci duh de viață era și în roți. (Iezechiel 1.16-20)

 Ce este omul ca să se creadă curat, și cel născut din femeie, ca să se creadă neprihănit? Dacă Dumnezeu nu are încredere în sfinții Săi și dacă cerurile nu sunt destul de curate înaintea ochilor Săi, cu atât mai puțin o făptură urâcioasă și stricată cum este omul cel ce bea nedreptatea ca apa. (Iov 15.14-16)

 Dar întunericul nu este întuneric la Tine și noaptea ca ziua va lumina. Cum este întunericul ei, așa este și lumina ei. Că Tu ai zidit rărunchii mei, Doamne, Tu m-ai alcătuit în pântecele maicii mele. Te voi lăuda, că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrurile Tale și sufletul meu le cunoaște foarte. (Psalmi 138.12-14)

 Fii stăpân pe pasiunile tale ca ele să nu ajungă stăpâne pe făptura ta. (Epictet)

 Oare nu i-a făcut El ca să fie o singură făptură cu trup și suflet? Și această făptură întrunită ce năzuiește ea? Urmași de la Dumnezeu! Păstrați-vă deci viața voastră; iar tu nu fi viclean eu femeia tinereților tale. Căci Eu urăsc alungarea femeii„, zice Domnul Dumnezeul lui Israel, „și ca cineva să întindă nedreptatea pe veșmântul său”, zice Domnul Savaot. „Deci aveți respect pentru viața voastră, și nu mai săvârșiți această viclenie! (Maleahi 2.15, 16)

 Omul este o făptură care a primit poruncă să devină Dumnezeu. (Sfântul Grigorie de Nazians)

 Omul nu se gândește la celălalt, nu iese din sine și se învârte mereu împrejurul său. Iar atunci când se învârte împrejurul său se are drept centru pe sine, nu-L are pe Hristos. Este în afară de axul care este Hristos. Ca să ajungă să se gândească la celălalt trebuie mai întâi ca mintea lui să fie la Hristos. Atunci se gândește și la aproapele și după aceea se gândește și la animale și la toată făptura. (Părintele Tudor Peiu)

 Rugați-vă, dar, ca să nu fie fuga voastră iarna. Căci în zilele acelea va fi necaz cum nu a mai fost până acum, de la începutul făpturii, pe care a zidit-o Dumnezeu, și nici nu va mai fi. (Marcu 13.18,19)

 Satana este una din făpturile îndurerate ale creației. 9.11

 Sărmana făptură omenească! E capabilă de toate relele, dar în ea se găsește și comoara binelui. (Mihail Sadoveanu)

 Simțămintele generoase fac din om o făptură sublimă. (Honoré de Balzac)

 Și le-a zis: Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la toată făptura. Cel ce va crede și se va boteza se va mântui; iar cel ce nu va crede se va osândi. (Marcu 16.15, 16)

 Trupul se află între stricăciune și nestricăciune, dar el nu este nici stricăciune, nici nestricăciune. Atunci când a fost dominat prin intermediul plăcerilor de stricăciune, el, care era făptura nestricăciunii, a înclinat către țărâna pământului. Ca urmare a fost dat morții de către Dumnezeu pentru a fi cumințit, dar n-a fost părăsit, nici lăsat pradă stricăciunii. (Metodiu de Olimp, un scriitor bisericesc din secolul al treilea)

 Ție să-ți slujească întreaga făptură, pentru că Tu ai zis și toate s-au făcut. Trimis-ai Duhul Tău și totul a fost zidit și nimeni nu poate să stea împotriva poruncii Tale! (Baruh 16.14)

 Voi spune către Domnul: Nu mă osândi; lămurește-mă, să știu pentru ce Te cerți cu mine. Care e folosul Tău, când ești aprig și disprețuiești făptura mâinilor Tale și ești surâzător la sfatul celor răi? Ai Tu ochi materiali și vezi lucrurile precum le vede omul? (Iov 10.2-4)