Familia

 A mers deci vestea la casa lui Faraon, spunându-se: „Au venit frații lui Iosif„. Și s-a bucurat Faraon și slujitorii lui. Și a zis Faraon către Iosif: „Spune fraților tăi: Iată ce să faceți: Încărcați dobitoacele voastre cu pâine și vă duceți în pământul Canaan; și luând pe tatăl vostru și familiile voastre, veniți la mine și vă voi da cel mai bun loc din țara Egiptului și veți mânca din belșugul pământului„. (Facerea 45.16-18)

 Apoi a grăit Domnul cu Moise și Aaron în pământul Egiptului și le-a zis: „Luna aceasta să vă fie începutul lunilor, să vă fie întâia între lunile anului. Vorbește deci la toată obștea fiilor lui Israel și le spune: În ziua a zecea a lunii acesteia să-și ia fiecare din capii de familie un miel; câte un miel de familie să luați fiecare. (Ieșirea 12.1-3)

 Deci, lepădarea de sine înseamnă o trăire în iubirea lui Dumnezeu, care apoi trebuie arătată în iubire milostivă, în iubire smerită, generoasă față de familie, față de semenii noștri, față de oamenii, mai ales, care au nevoie de iubirea și ajutorul nostru. (Patriarhul Daniel)

 Femeia este inima familiei. (Maica Tereza)

 Mântuirea în viața de familie. 10.5

 Postul este pacea caselor, a familiei. 2.9

 Rugăciunea în familie. 5.16

 Și au aflat că cei întorși din robie zidesc templul Domnului Dumnezeului lui Israel. Și venind la Zorobabel și la Iosua și la capii familiilor, le-au zis: „Să zidim și noi împreună cu voi, că asemenea cu voi ascultăm de Domnul vostru și Lui jertfim din zilele lui Asarhadon, regele Asirienilor, care ne-a mutat aici„. Și au zis Zorobabel și Iosua și capii familiilor lui Israel: „Nu putem zidi împreună templul Domnului Dumnezeului nostru, ci noi singuri îl vom zidi Domnului lui Israel, precum a rânduit nouă Cirus, regele Perșilor„. (III Ezdra 5.87-89)

 Viața în familie, un mod de a-L cunoaște pe Dumnezeu. 10.5