Falsul

 Aurul și argintul fals sunt pagube pe care le poți îndura și un bărbat priceput ușor descoperă falsul. Dar dacă gândul mincinos al unui prieten stă ascuns în pieptul său și dacă are viclenie în inima sa, acela e cel mai fals dintre muritorii făcuți de Dumnezeu, iar dintre toate falsurile, acesta este cel mai greu de cunoscut. (Poetul Teognist, citat de Cuviosul Clement Alexandrinul)

 Biserica ne învață că uneori popoare întregi sunt călăuzite de un fals Hristos, care le aruncă în sminteală. 8.19

 Nimic nu este mai amar decât otrava prieteniei false. (Emil Gârleanu)

 O falsă ordine a valorilor înseamnă o demonizare subtilă, cu consecințe grave în plan spiritual. 1.5

 O națiune căreia îi este frică să-și lase oameni să judece adevărul și falsitatea într-o piață deschisă este o națiune căreia îi este frică de oamenii săi. (John F. Kennedy)

 Să nu căutăm false argumente pentru lipsurile noastre. (Sfinții Părinți)

 Virtutea este suveranul bine. Știința, onorurile, bogăția sunt bunuri false, care trebuie disprețuite. (Diogene din Sinope, citat de Sfântul Vasile cel Mare) Epictet îl socotea pe Diogene model de înțelepciune și omul cel mai apropiat de desăvârșire. Familia este icoana Bisericii. (Sfântul Ioan Gură de Aur)