Faima

Acela care nu practică virtutea decât în speranța de a dobândi o mare faimă este foarte aproape de viciu. (Napoleon Bonaparte)

 Ar trebui să fiu gelos pe turn. E mai celebru decât mine. (Gustave Eiffel)

 Auzind regina din Saba de faima lui Solomon și voind să-l încerce cu întrebări grele, a venit la Ierusalim cu foarte multă bogăție, cu cămile încărcate cu aromate, cu aur mult și pietre scumpe; și a venit la Solomon și i-a grăit lui toate câte avea în sufletul ei. Și i-a dezlegat Solomon toate întrebările ei și nu s-a găsit nimic necunoscut pentru Solomon, încât să nu-i dezlege el. Văzând regina din Saba înțelepciunea lui Solomon și casa pe care o zidise el, mâncărurile de la masa lui, locurile de ședere ale robilor lui, rânduiala slujitorilor lui și îmbrăcămintea lor, paharnicii lui, îmbrăcămintea lor și arderile de tot pe care le aducea în templu, a rămas uimită. (II Paralipomena 9.1-4)

 Ceartă-te cu aproapele tău, dar taina altuia să nu o dai pe față, ca nu cumva cel ce o aude să nu te defaime și să nu dărâme (pentru totdeauna) faima ta. (Solomon 25.9, 10)

 Celebritatea este o latură a puterii și un privilegiu dat de Dumnezeu. (Constantin Cotimanis)

 Faima celor tineri este puterea lor și podoaba celor bătrâni părul lor cărunt. (Solomon 20.29)

 Faima se ruginește dacă nu o cureți prin muncă în fiecare zi. (Nicolae Iorga)

 Faima și liniștea nu vor dormi niciodată în același pat. (Michel Montaigne)

 Înțelepciunea domolește mânia omului și faima lui este iertarea greșelilor. (Solomon 19.11)

 Mulți au cerut-o în căsătorie, dar ea n-a cunoscut bărbat în toate zilele vieții ei, de când murise soțul ei Manase și se adăugase la poporul lui. Faima ei creștea din ce în ce mai mult, pe când ea înainta în vârstă în casa bărbatului ei. Ea a atins vârsta de o sută și cinci ani. Și ea a dezrobit pe roaba ei. Ea a murit în Betulia și a fost îngropată în peștera în care se odihnea bărbatul ei Manase. Și neamul lui Israel a jelit-o șapte zile. Și înainte de moarte și-a împărțit averea la rudele bărbatului ei Manase și la rudele ei. Și cât a trăit Iudita, nimeni n-a îndrăznit să tulbure pe Israeliți și încă multă vreme după moartea ei. (Baruh 16.22-25)

 Preferă să ai un nume bun decât bogăție. Este greu de purtat o faimă rea și este greu să scapi de ea. (Hesiod)

 Rugăciunea proorocului Avacum cântată din harpe. Doamne, auzit-am de faima Ta și m-am temut de punerile Tale la cale, Dumnezeule! Fă să trăiască, în cursul anilor, lucrarea Ta și, în trecerea vremii, fă-o să fie cunoscută! Dar, întru mânia Ta, adu-ți aminte că ești și milostiv! (Sofonie 3.1, 2)

 Stima valorează mai mult decât celebritatea, considerația valorează mai mult decât renumele. (Nicolas Chamfort)

 Și au zis iarăși: „Haidem să ne facem un oraș și un turn al cărui vârf să ajungă la cer și să ne facem faimă înainte de a ne împrăștia pe fața a tot pământul!” Atunci S-a pogorât Domnul să vadă cetatea și turnul pe care-l zideau fiii oamenilor. Și a zis Domnul: „Iată, toți sunt de un neam și o limbă au și iată ce s-au apucat să facă și nu se vor opri de la ceea ce și-au pus în gând să facă. Haidem, dar, să Ne pogorâm și să amestecăm limbile lor, ca să nu se mai înțeleagă unul cu altul„. Și i-a împrăștiat Domnul de acolo în tot pământul și au încetat de a mai zidi cetatea și turnul. (Facerea 11.4-8)

 Și te va pune cu cinstea și cu mărirea și cu faima mai presus de toate popoarele pe care le-a făcut El și vei fi poporul sfânt al Domnului Dumnezeului tău, precum ți-a grăit El”. (Deutoronomul 26.19)

 Ura este o temelie șubredă, iar faima clădită pe ea nu poate dăinui mult. (Hacob Paronian)

 Vai ce grea e apărarea faimei! (Publilius Syrus)