Făclia

Acela (Ioan) era făclia care arde și luminează, și voi ați voit să vă veseliți o clipă în lumina lui. Iar Eu am mărturie mai mare decât a lui Ioan; căci lucrurile pe care Mi le-a dat Tatăl ca să le săvârșesc, lucrurile acestea pe care le fac Eu, mărturisesc despre Mine că Tatăl M-a trimis. (Ioan 5.35, 36)

 Acolo voi face să răsară puterea lui David, gătit-am făclie unsului Meu. Pe vrăjmașii lui îi voi îmbrăca cu rușine, iar pe dânsul va înflori sfințenia Mea”. (Psalmi 131.17, 18)

 Adevărul este o torță, dar una uriașă, de aceea ne strecurăm cu toții clipind, temându-ne să nu ne pârjolească. (Johann Wolfgang von Goethe)

 Apoi Samson s-a dus și a prins trei sute de vulpi, a luat făclii, a legat câte două vulpi de coadă și între ele câte o făclie; după aceea a aprins făcliile și a dat drumul vulpilor prin grânele Filistenilor și a aprins și clăile și grâul nesecerat, viile și livezile de măslini. Și ziceau Filistenii: „Cine oare a făcut aceasta?” Și li s-a spus: „Samson, ginerele Timneanului, căci acesta i-a luat femeia și a dat-o după un prieten al lui„. Atunci Filistenii s-au dus și au ars-o cu foc și pe ea și casa tatălui ei. (Judecători 15.4-6)

 Că Tu vei aprinde făclia mea, Doamne; Dumnezeul meu, vei lumina întunericul meu. (Psalmi 17.31)

 Conștiința este o făclie care luminează inima și un judecător neadormit pe care omul îl poartă cu el. (Eschil)

 Dreapta-socoteală este făclie în întuneric și luminarea celor cu vederea slabă. (Sfântul Ioan Scărarul)

 Educația este îmblânzirea unei flăcări, nu umplerea unui vas. (Socrate)

 Făclie picioarelor mele este legea Ta și lumină cărărilor mele. (Psalmi 118.105)

 Iar Iuda vânzătorul cunoștea acest loc, pentru că adesea Iisus și ucenicii Săi se adunau acolo. Deci Iuda, luând oaste și slujitori, de la arhierei și farisei, a venit acolo cu felinare și cu făclii și cu arme. (Ioan 18.2, 3)

 Îl tutuiești pe diavol și te temi de-o flacără? (Goethe)

 Mânia care lucrează într-un suflet fără discernământ, e asemenea unei flăcări, care sub suflarea unui vânt puternic arde și nimicește ogorul inimii. (Sfântul Ioan Scărarul)

 Ochiul privește cele văzute, iar mintea înțelege cele nevăzute. Căci mintea care iubește pe Dumnezeu este făclie care luminează sufletul. Cel ce are minte iubitoare de Dumnezeu și-a luminat mintea sa și vede pe Dumnezeu prin mintea sa. (Sfântul Antonie cel Mare)

 Să-i mulțumești făcliei pentru lumina sa, dar nici pe cel din umbră ce-o ține nu-l uita. (Rabindranath Tagore)

 Și s-a sculat proorocul Ilie ca focul și cuvântul lui ca făclia ardea. El a adus peste ei foamete și cu râvna sa i-a împuținat. Cu cuvântul Domnului a oprit cerul și de trei ori a pogorât foc. Cât te-ai mărit, Ilie, întru minunile tale! Și cine este asemenea ție, ca să se laude? (Ecclesiasticul 48.1-4)

 Voi sunteți lumina lumii; nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă. Nici nu aprind făclie și o pun sub obroc, ci în sfeșnic, și luminează tuturor celor din casă. (Matei 5.14, 15)