Excluderea

A defini înseamnă a exclude și a nega. (Jose Ortega y Gasset)

 Învierea morților din morminte este darul exclusiv al lui Dumnezeu, însă învierea sufletului din moartea păcatului cere și osteneală din partea omului. (Sfântul Isaac Sirul)

 Religia și știința naturii nu se exclud, cum cred sau se tem unii în ziua de astăzi, ci se întregesc și se armonizează împreună. (Max Planck)

 Sfințenia este excluderea și părăsirea răutății și a păcatului. (Sfântul Chiril al Alexandriei)

 Sunt două excese la fel de periculoase: a exclude rațiunea, a nu admite decât rațiunea. (Blaise Pascal)