Privirea

Privirea

A privi cu mintea la Dumnezeu  6.14 Acolo unde străluceşte privirea, e de prisos diamantul. (Victor Hugo) Atunci a ieşit şi filisteanul, înaintând şi apropiindu-se de David; iar purtătorul lui de arme mergea înainte. Deci căutând filisteanul şi văzând pe David, a privit cu dispreţ la el, căci acesta era tânăr, bălan şi frumos la […]

Posibilul

Posibilul

Posibilul întreabă Imposibilul: “Unde stai?”.  Imposibilul răspunde:  “În visurile neputincioşilor”. (Rabindranath Tagore) Birocraţia este arta de a face posibilul imposibil. (Javier Pascual Salcedo) Cunoaşterea lui Dumnezeu, fără rugăciune, nu este posibilă.  9.24 Fără deviaţii de la “normal”, progresul nu ar fi posibil. (Frank Zappa) Fără să te abaţi de la reguli, progresul nu este posibil. […]