Mult

Mult

Mult efort, multă prosperitate. (Euripide) Mult mai importantă decât banii este următoarea cheltuială: timpul. Timpul este o cheltuială majoră. (Jim Rohn) Mult zgomot pentru nimic! (William Shakespeare) A iubi ţine puţin, a uita ţine mult. (Pablo Neruda) A te îngriji de aranjatul părului şi de haine mai mult decât este necesar, este sau o faptă […]

Mânia – Patimă, Minciuna – Patimă, Obrăznicia – Patimă, Orgoliul – Patimă, Osândirea – Patimă, Patimile, Pizma – Patimă, Plăcerea ca Patima – Patimă, Poftele – Patimă, Răutatea – Patimă, Răzbunarea – Patimă, Revolta – Patimă, Semeţia – Patimă, Slava deşartă – Patimă, Ticăloşia – Patimă, Trândăvia – Patimă, Trufia – Patimă, Ura – Patimă, Urâciunea – Patimă, Vanitatea – Patimă, Viciile – Patimă, Viclenia – Patimă

Patimile (Mânia – Viclenia)

Mânia  12.2 Mânia care lucrează într-un suflet fără discernământ, e asemenea unei flăcări, care sub suflarea unui vânt puternic arde şi nimiceşte ogorul inimii. (Sfântul Ioan Scărarul) Mânia celui nedrept nu poate să aibă îndreptăţire, că iuţimea mâniei lui cădere îi este. (Ecclesiasticul 1.21) Mânia este unealtă foarte folositoare pentru a trezi sufletul din lâncezeală […]