Mântuirea

Mântuirea

Mânia  12.2 Mântuirea  1.2, 2.14, 5.1, 6.6, 7.2, 10.19, 11.2, 11.17 Mântuirea este, în acelaşi timp, şi lucrarea lui Dumnezeu, dar şi lucrarea noastră. (Sfântul Ioan Gură de Aur) Mântuirea în viaţa de familie.  10.5 Mântuirea noastră trece prin curtea vecinului. (Părintele Mihai Hau) Mântuirea se realizează prin Cel care mântuieşte, nu prin cel care […]

A purta

A purta

Această prigoană, mai grea și mai cumplită, pornită din năuntrul omului, este necontenit împreună cu el, iar cel prigonit nu poate scăpa de ea, poartă în el pretutindeni dușmani. (Cuviosul Clement Alexandrinul, vezi Prigoana) Acest fel de haină trebuie călugărul să poarte, încât să o pună afară de chilie trei zile și nimeni să nu […]