Etapele

 Cele patru etape: cu Dumnezeu, pentru Dumnezeu, la Dumnezeu, în Dumnezeu. (Vladimir Ghika)

 Etapele drumului către Dumnezeu: renunțarea la patimi, iluminarea, îndumnezeirea. 11.5

 Etapele postului 6.17

 Etapele vieții spirituale (Virtutea, Contemplarea, Rugăciunea curată) 6.16

 În Orient, a muri este o etapă a vieții, în Occident, a trăi este o etapă a morții. (Eise Osman)

 Orice adevăr trece prin trei etape. Prima dată, e ridiculizat. A doua oară, negat vehement. A treia oară, e acceptat ca fiind de la sine înțeles. (Arthur Schopenhauer)

 Tinerețea nu e o perioadă oarecare din viața omului, ci este o stare de spirit. (Mateo Aleman)

 Una din etapele fericirii trebuie să fie absența gândurilor. (Liviu Rebreanu)