Elementul

Biserica Ortodoxă este maica spirituală a neamului românesc, care a născut unitatea limbii și unitatea etnică a poporului, fiind păstrătoarea elementului latin, care a stabilit și a unificat limba noastră într-un mod atât de admirabil, încât suntem singurul popor fără dialecte propriu-zise. (Mihai Eminescu)

 Creativitatea înseamnă a lua elemente cunoscute și a le asambla în moduri unice. (Jacque Fresco)

 Misterul este elementul cheie al oricărei opere de artă. (Luis Bunuel)

 Pentru mine, elementul esențial în teatru este surpriza, pentru că fără surpriză nu există viață. (Andrei Șerban)