Economia

 E de datoria noastră să punem capăt dominației politice a unei minorități care schilodește instituțiile economice și sociale ale tării noastre, umilind și sărăcind pe toată lumea. (Martin Luther King)

 Economia este arta de a obține maximum de la viață. Grija de economie este rădăcina tuturor virtuților. (Geoge Bernard Shaw)

 Economia poate fi privită ca fiica prevederii, ca sora cumpătării și mama libertății. (Samuel Smiles)

 Gluma este o sare ce trebuie întrebuințată cu economie. (Pitagora)

 Hristos este unica ieșire din această lume; toate celelalte ieșiri – extazul sexual, utopiile politice, independența economică – nu sunt decât drumuri înfundate pe care putrezesc leșurile nenumăraților oameni ce le-au încercat. (Părintele Serafim Rose)

 Întreg consumismul, care mișcă mecanismul economic global, speculează chiar aceste slăbiciuni ale omului, pe care părinții bisericii le numesc patimi. 8.20

 Le e groază de mine, s-au depărtat de mine și pentru obrazul meu n-au făcut economie cu scuipatul lor! (Iov 30.10)