Dovada

 A răspunde la rău cu bine e dovadă de tărie și superioritate. 10.16

 A răspunde la rău cu rău este o dovadă de slăbiciune. 10.16

 Abilitatea prin care guști o glumă făcută ție, și nu cea de a face o glumă, este cea care-ți dovedește simțul umorului. (Max Eastman)

 Adevărata ambiție constă, mai degrabă, în a te dovedi superior prin merite decât prin demnități. (Doamna de Lambert)

 Atacul este dovada pierderii controlului. (Morihei Ueshiba)

 Ba, ceea ce ar fi și mai grav, însăși crearea omului și înzestrarea lui cu toate darurile s-ar dovedi fără de niciun rost. Însă, fiindcă nici toate aceste lucrări ale lui Dumnezeu și nici toate aceste daruri care provin de la El nu pot fi socotite zadarnice și fără rost, atunci în chip necesar trebuie legată de dăinuirea veșnică a sufletului și prelungirea vieții trupești, precum și corolarul ei firesc, învierea. (Atenagora Atenianul, filosof creștin din secolul al doilea)

 Buna ironie denotă o inteligență nativă. (Vasile Ponea)

 Ca să vadă și să-și dea seama, să cerceteze și să priceapă cu toții că mâna Domnului a făcut acestea și că Sfântul lui Israel le-a zidit! Veniți și vă apărați pricina voastră, zice Domnul; apropiați-vă cu dovezile voastre, zice regele lui Iacov. (Isaia 41.20, 21)

 Că nu este alt dumnezeu afară de Tine, care să aibă grijă de toate și căruia să-i dovedești că judecățile Tale sunt totdeauna drepte. (Cartea înțelepciunii lui Solomon 12.13)

 Căci întristarea cea după Dumnezeu aduce pocăință spre mântuire, fără părere de rău; iar întristarea lumii aduce moarte. Că iată, însăși aceasta, că v-ați întristat după Dumnezeu, câtă sârguință v-a adus, ba încă și dezvinovățire și mâhnire și teamă și dorință și râvnă și ispășire! Întru totul ați dovedit că voi înșivă sunteți curați în acest lucru. (II Corinteni 7.10, 11)

 Cărțile, ca și proverbele, dovedesc valoare prin pecetea și stima timpurilor pe care le-au străbătut. (Sir William Temple)

 Când cineva ne dovedește recunoștința el ne dăruiește mai mult decât i-am dat. (Vladimir Ghika)

 Cea mai înaltă dovadă de virtute este să ai putere nelimitată, fără să abuzezi de ea. (Thomas Babington Macaulay)

 Dacă ziceți că nu este așa, cine îmi va dovedi că am mințit și cine va spulbera cuvântul meu?”(Iov 24.25)

 De vreme ce voi căutați dovadă că Hristos grăiește întru mine, Care nu este slab față de voi, ci puternic în voi. (Galateni 13.3)

 Doamne, dacă îți cer uneori o dovadă sensibilă a harului Tău, n-o fac pentru a fi mai sigur de Tine, ci pentru a fi mai sigur de mine. (Vladimir Ghika)

Dovada că are geniu e că puțin îi pasă de asta. (Jules Renard)

 Dumnezeu nu ispitește, dar îngăduie ispita, fie pentru mântuirea sufletelor noastre, fie spre a ne da prilej să dovedim tăria credinței noastre și astfel să avem dreptul la răsplătire, căci ispitele ce se întâmplă drepților sunt pentru încercare și au și plată. (Sfântul Simeon al Tesalonicului)

 Existența lui Dumnezeu nu se poate dovedi și e păcat să cauți s-o explici cuiva. Crezi numai … și afirmi. (Camil Petrescu)

 Glumeții se dovedesc adesea profeți. (William Shakespeare)

 Înțelepciunea n-a părăsit pe dreptul cel vândut, ci l-a ferit de păcat. Ea s-a coborât cu el în groapă și în lanțurile lui nu l-a părăsit, până ce i-a dat sceptrul domniei și puterea peste cei ce-l asupreau; ea a dovedit de minciună pe pârâșii lui și i-a dat o veșnică mărire. Înțelepciunea a izbăvit pe poporul cel cuvios și seminția cea nevinovată de neamurile care o împilau. (Cartea înțelepciunii lui Solomon 10.13-15)

 „Multe fete s-au dovedit harnice, dar tu le-ai întrecut pe toate!” Înșelător este farmecul și deșartă este frumusețea; femeia care se teme de Domnul trebuie lăudată! (Ecclesiastul 31.29, 30)

 Nu există un domeniu al matematicii, oricât de abstract ar fi el, care să nu se dovedească cândva aplicabil la fenomenele lumii reale. (N. I. Lobacevski)

 Omul bogat este înțelept în ochii lui, dar cel sărac și priceput îl dovedește cu mintea. (Solomon 28.11)

 Orice prisos de virtute am adăuga astăzi, el e o dovadă a ne-grijii trecute, nu un drept la răsplată. (Sfântul Marcu Ascetul)

 Orice ziar este o tarabă unde se vând publicului vorbele care-i sunt pe plac. Dacă ar exista un ziar al cocoșaților, ar dovedi de dimineață până seara frumusețea, minunăția, necesitatea cocoșaților. Un ziar nu mai e făcut să lumineze lumea, ci ca să-i susțină părerile. (Honoré de Balzac)

 Pacea, dovada unei mari iubiri. 11.4

 Pentru a ne dovedi faptul că noi trebuie să primim cu mai multă plăcere îndrumările decât să răspundem în grabă, Creatorul ne-a dat două urechi și numai o singură limbă. (Plutarh)

 Prăbușirea Imperiului Roman este o meritată pedeapsă a Cerului și o dovadă elocventă a guvernării lui Dumnezeu în lume. (Salvianus, scriitor bisericesc din veacul al cincilea)

 Și ca dovadă, arătând nelegiuirea lor, acest ținut pustiit fumegă și azi, pomii dau roadă în afară de vreme și un stâlp de sare se înalță acolo, spre pomenirea necredinciosului suflet al femeii lui Lot. Nu le-a păsat de înțelepciune și de aceea n-au știut ce este binele și au lăsat celor care sunt în viață amintirea nebuniei lor, așa încât ticăloșiile lor să nu fie înghițite de uitare, dar înțelepciunea a smuls din necazuri pe cei care sunt credincioși. (Cartea înțelepciunii lui Solomon 10.7-10)

 Și zicând El acestea, unul din slujitorii, care era de față, I-a dat lui Iisus o palmă, zicând: Așa răspunzi Tu arhiereului? Iisus i-a răspuns: Dacă am vorbit rău, dovedește ce este rău, iar dacă am vorbit bine, de ce Mă bați? (Ioan 18.22, 23)

 Unde este înțeleptul? Unde e cărturarul? Unde e cercetătorul acestui veac? Au n-a dovedit Dumnezeu nebună înțelepciunea lumii acesteia? Căci de vreme ce întru înțelepciunea lui Dumnezeu lumea n-a cunoscut prin înțelepciune pe Dumnezeu, a binevoit Dumnezeu să mântuiască pe cei ce cred prin nebunia propovăduirii. Fiindcă și iudeii cer semne, iar elinii caută înțelepciune, însă noi propovăduim pe Hristos cel răstignit: pentru iudei, sminteală; pentru neamuri, nebunie. (I Corinteni 1.20-23)

 Venirea noastră la biserică într-un număr mare este o dovadă a sănătății sufletului nostru. După cum foamea este un semn de sănătate trupească, tot așa și dorul de cuvintele dumnezeiești este cel mai mare semn de sănătate sufletească. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Zgomotul nu dovedește nimic: uneori găina face un ou și cotcodăcește de parcă ar fi ouat o planetă întreagă. (Mark Twain)