Dominarea

Cel ce își domină nervii, domină cel mai rău dușman. (Confucius)

 Curajul este rezistența în fața fricii, meșteșugul de a domina frica, și nu absența fricii. (Mark Twain)

 E de datoria noastră să punem capăt dominației politice a unei minorități care schilodește instituțiile economice și sociale ale tării noastre, umilind și sărăcind pe toată lumea. (Martin Luther King)

 În timp ce lumea secularizată de azi nu se mai roagă lui Dumnezeu, ci este dominată de un spirit de nemulțumire, euharistia bisericii, ca taină a recunoștinței față de Dumnezeu, Creatorul și Mântuitorul lumii, ne oferă pace sfântă și bucurie profundă, izvorâte din rugăciune smerită și fierbinte. Din păcate, omul secularizat a pierdut pacea și bucuria sufletului, tocmai pentru că a pierdut practica rugăciunii, ca respirație a sufletului în prezența harică a iubirii milostive a lui Dumnezeu. (Patriarhul Daniel)

 La tinerețe domină intuiția, la bătrânețe cugetarea; de aceea, la tinerețe omul este mai mult poet, iar la bătrânețe mai mult filosof. (Arthur Schopenhauer)

 Limba este putere, viață și instrument al culturii, instrument de dominare și eliberare. (Angela Carter)

 Orice societate bazată pe dominare susține violența. (Bell Hooks)

 Prin egoism și tendința de dominare, omul e lup pentru om; prin virtute și luminarea harului, omul e Hristos pentru om. (Valeriu Gafencu)

 Trupul se află între stricăciune și nestricăciune, dar el nu este nici stricăciune, nici nestricăciune. Atunci când a fost dominat prin intermediul plăcerilor de stricăciune, el, care era făptura nestricăciunii, a înclinat către țărâna pământului. Ca urmare, a fost dat morții de către Dumnezeu pentru a fi cumințit, dar n-a fost părăsit, nici lăsat pradă stricăciunii. (Metodiu de Olimp, scriitor bisericesc din secolul al treilea)