Doctorul

Adu-ți la lumină inconștientul, altfel îți va conduce el viața, și tu îi vei spune destin. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru și psiholog elvețian)

 Alexandru Macedon a avut trei dorințe înainte de moarte: Să fie purtat spre mormânt de către medicii eminenți ai vremii sale, pentru a arăta cât de neputincioși suntem în fața morții. A doua dorință era să arunce bani și pietre scumpe pe marginea ultimului său drum, semn că tot ceea ce agonisim rămâne pe pământ. Iar ultima dorință, probabil se știe mai bine decât celelalte, a fost ca mâinile sale să atârne în afara sicriului, pentru că murim cum ne-am născut.

Arta medicinii constă în a amuza pacientul în timp ce natura vindecă boala. (Voltaire)

 Arta medicinei nu poate fi moștenită și nici nu poate fi copiată din cărți. (Paracelsus, alchimist, medic, astrolog și filosof elvețian)

 Atenția umanității trebuie să treacă de la mașini și lumea fizică la corpul și spiritul omenesc, la acele procese fiziologice și spirituale, fără de care Universul lui Newton și Einstein nu ar exista. (Alexis Carrel, medic chirurg și biolog francez)

 Atunci Iosif, căzând pe fața tatălui său, l-a plâns și l-a sărutat. Apoi a poruncit Iosif doctorilor, slujitori ai săi, să îmbălsămeze pe tatăl său și doctorii au îmbălsămat pe Israel. După ce s-au împlinit patruzeci de zile, că atâtea zile trebuie pentru îmbălsămare, l-au plâns Egiptenii șaptezeci de zile. (Facerea 50.1-3)

 Ceea ce știți voi, știu și eu și nu sunt deloc mai prejos decât voi. Dar eu vreau să vorbesc cu Cel Atotputernic, vreau să-mi apăr pricina înaintea lui Dumnezeu. Căci voi sunteți niște născocitori ai minciunii, sunteți cu toții niște doctori neputincioși! (Iov 13.2-4)

 Cei mai buni medici din lume sunt: dr. Dietă, dr. Liniște și dr. Veselie. (Jonathan Swift)

 Cei trei doctori de pe insulă, cei mai renumiți, au venit să mă vadă. Unul a mirosit ce am scuipat eu, al doilea a pipăit cu mâna ce am scuipat și al treilea m-a ascultat în timp ce scuipam. Primul a spus că sunt mort, al doilea că sunt pe moarte, al treilea că o să mor. (Frederic Chopin)

 Cel mai bun doctor oferă întotdeauna cât mai puține medicamente. (Benjamin Franklin)

 Cine nu ține postul Bisericii, ajunge să țină postul doctorului. (Sfântul Vasile cel Mare, medic de profesie)

 Cinstește pe doctor cu cinstea ce i se cuvine, că și pe el l-a făcut Domnul. Că de la Cel Preaînalt este leacul și de la rege va lua dar. Știința doctorului va înălța capul lui și înaintea celor mari va fi minunat. (Ecclesiasticul 38.1-3)

 Coborârea Fiului lui Dumnezeu este singurul leac al bolii noastre. Prin iconomie, singurul doctor înțelept al sufletelor noastre, primind în Sine pătimirile noastre, a vindecat boala tuturor. (Leonțiu de Bizanț, unul dintre marii scriitori bisericești)

 Cunoașterea de sine este pe cât de temută, pe atât de necesară. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru și psiholog elvețian)

 Domnul, doctorul sufletelor noastre. 5.19

 Dragostea îi vindecă pe oameni, atât pe cei care o dăruiesc, cât și pe cei care o primesc. (Psihiatrul american, doctorul Karl Manninger)

 Dumnezeu este ocrotitorul cel bun al răbdării noastre. Dacă ai lăsat pe seama Lui nedreptatea altora, El este răzbunător, pentru daune – despăgubitor, pentru durere – medic, pentru moarte – dătător de viață. Cât de mult poate răbdarea să-L aibă pe Dumnezeu datornic. (Tertulian)

 Dumnezeu nu comunică la nivel de superficial cu omul, ci la nivelul adâncului, la rădăcină. Ori boala, oricare ar fi ea, nu distruge adâncul. (Episcopul ortodox Antonie Blum din Londra; formația lui de bază: medic)

Dumnezeu, Tatăl nostru, ne-a dat viața și arta vindecării pentru a proteja și a o menține. (Paracelsus, alchimist, medic, astrolog și filosof elvețian)

 Fiul meu, ia aminte la graiurile mele; la povețele mele pleacă-ți urechea ta! Nu le scăpa din ochi, păstrează-le înlăuntrul inimii tale, căci ele sunt viață pentru cei ce le pun în faptă și doctorie pentru tot trupul omenesc. (Solomon 4.20-22)

 Filosofia este medicina sufletului. (Cicero)

 Imaginația poate să producă boli în om – și poate să le și vindece. (Paracelsus, alchimist, medic, astrolog și filosof elvețian)

 Invidia și orgoliul dezbină de la cei mici la cei mari. (Alexis Carrel, medic chirurg și biolog francez)

 În anul al treizeci și nouălea al domniei sale s-a îmbolnăvit Asa de picioare și boala lui s-a întins până la părțile cele mai de sus ale corpului; dar el nici la boala sa n-a căutat pe Domnul, ci pe doctori. (Paralipomena 16.12)

 Lupta contra egoismului cere o metodă mai savantă decât lupta contra tifosului sau holerei. (Alexis Carrel, medic chirurg și biolog francez)

 Medicina este arta vindecării, care teoretic nu are nicio limită. (Petre Țuțea)

 Medicul îngrijește, natura vindecă. (Hipocrate)

 Medicul uman salvează omul, pe când medicul veterinar salvează omenirea. (Louis Pasteur)

 Numai valorile sufletești ne procură bucuria. (Alexis Carrel, medic chirurg și biolog francez)

 Pentru a fi desăvârșite, arta și meșteșugul medicinii trebuie să izvorască din dragoste. (Paracelsus, alchimist, medic, astrolog și filosof elvețian)

 Pentru ce se trufește cel ce este pământ și cenușă, când în viață el le leapădă mereu dinăuntrul său? Boala îndelungată o taie doctorul și împăratul astăzi este și mâine va muri. Că murind, omul va moșteni șerpi și fiare și viermi. (Ecclesiasticul 10.9, 10)

 Pentru vindecarea deprimării, Ziditorul tuturor și Doctorul sufletelor, Dumnezeu, singurul care cunoaște bine rănile sufletului ne îndeamnă nu să rupem legăturile cu oamenii, ci să tăiem relele găsite în interior. Deprimarea se vindecă prin cercetarea oamenilor evlavioși. (Sfântul Ioan Casian)

 Postul este doctorul sufletelor noastre, îl face pe fiecare să ia aminte la sine însuși și-l învață să-și amintească de toate lipsurile vieții sale. (Sfântul Simeon Noul Teolog)

 Postul doctorului. 6.9

 Psihicul are două părți: conștientul și inconștientul. Sinele este centrul inconștientului; Eul este centrul conștientului. Cu aducerea inconștientului în conștient, Sinele este mărit, iar Eul redus. Reducerea Eului este un lucru bun, deoarece mai puține dorințe sunt create și activate, permițând seninătatea. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru și psiholog elvețian)

 Rugăciunea este doctorie. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Secerișul a trecut, vara este pe sfârșite și noi tot nu suntem izbăviți: De durerea fiicei poporului meu sunt îndurerat, umblu posomorât și groaza m-a cuprins. Au doară nu mai este balsam în Galaad? Au doară nu mai este acolo doctor? De ce dar nu se vindecă fiica poporului Meu? (Ieremia 8.20-22)

 Și auzind El, a zis: Nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. (Matei 9.12)

 Și doctorului dă-i loc că și pe el l-a făcut Domnul și să nu se depărteze de la tine, că și de el ai trebuință. Că este vreme când și în mâinile lui este miros de bună mireasmă. Că și el se va ruga Domnului, ca să dea odihnă și sănătate spre viață. Cel care păcătuiește împotriva Ziditorului său, să cadă în mâinile doctorului. (Ecclesiasticul 38.12-15)

 Și El a început a zice către ei: Astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta în urechile voastre. Și toți Îl încuviințau și se mirau de cuvintele harului care ieșeau din gura Lui și ziceau: Nu este, oare, Acesta fiul lui Iosif? Și El le-a zis: Cu adevărat Îmi veți spune această pildă: Doctore, vindecă-te pe tine însuți! Câte am auzit că s-au făcut în Capernaum, fă și aici în patria Ta. Și le-a zis: Adevărat zic vouă că nici un prooroc nu este bine primit în patria sa. (Luca 4.21-24)

 Și o femeie, care de doisprezece ani avea scurgere de sânge și cheltuise cu doctorii toată averea ei, și de nici unul nu putuse să fie vindecată, apropiindu-se pe la spate, s-a atins de poala hainei Lui și îndată s-a oprit curgerea sângelui ei. (Luca 8.43, 44)

 Tu, doctore, nu te mulțumești cu suprafețele, cauți esențele. (Goethe, în Faust, citat de părintele Constantin Galeriu)

 Vă îmbrățișează Luca, doctorul cel iubit, și Dima. (I Tesaloniceni 4.14)