Divinul

 A cunoaște Esența Divină – acesta este cel mai înalt țel al sufletului trimis de Creator pe Pământ! (Pitagora)

 A greși e omenește, a pluti – divin. (Woody Allen)

 Adevărata operă de artă este umbra perfecțiunii divine. (Michelangelo)

 Da, avem mulți savanți și oameni de știință, dar atât de ignoranți în realitățile divine; avem o mulțime de filosofi, dar atât de puțini oameni ai lui Dumnezeu, pentru care Hristos este totul și care pot să arate semenilor, drumul drept spre mântuire. (Sadhu Sundar Singh, un vestit hindus convertit la creștinism în secolul trecut)

 Dacă-ți urmezi steaua, nu poți greși destinația divină. (Dante Alighieri)

 Dimensiunea divină a omului 6.3

 Divinitatea nu glumește! Universul nu a fost creat în glumă, ci cu mare seriozitate de către o Putere care este fără măsură de tainică, sfântă și primitoare. (Anni Dillard)

 Dreapta judecată este o virtute, ce nu pote fi cuprinsă cu mintea omenească, dacă nu suntem ajutați de harul divin. (Sfântul Ioan Casian)

 Dumnezeu ne ia ca pe niște copii și ne arată într-o legănare iubirea Sa divină. (Părintele Dumitru Stăniloae)

 Energia divină, harul care izvorăște din Dumnezeu. 1.11

 I-a dat aurul pentru furculițele, castroanele și cupele cele de aur curat și pentru vasele de aur, cu însemnarea greutății fiecărui vas și argintul pentru vasele de argint, cu însemnarea greutății fiecărui vas, precum și aurul pentru jertfelnicul tămâierii, turnat din aur, cu însemnarea greutății. I-a dat modelul carului divin, al heruvimilor de aur, cu aripile întinse pentru acoperirea chivotului legământului Domnului. „Toate acestea sunt în scrisoarea insuflată de la Domnul – a zis David – cum m-a luminat El pentru toate lucrările zidirii„. (I Paralipomena 28.17-19)

 Judecata divină ne învață cine suntem; sapă adânc în pământ si ne lasă să vedem din ce anume suntem făcuți. (Charles Haddon Spurgeon)

 Lucrurile omenești trebuie să le cunoști pentru a le iubi. Pe cele divine trebuie să le iubești pentru a le cunoaște. (Blaise Pascal)

 Mândria nu ia în seamă două lucruri: puterea divină și slăbiciunea omului. 2.8

 Natura conține în sine germenii divini. 7.9

 Ochii sufletelor celor mulți sunt incapabili să suporte viziunea divinului. (Platon)

 Peste toate stăpânește o ordine divină. 11.22

 Poezia e sufletul intim al omului, e cugetarea divină, e puntea pe care poți trece în lumea visului.  (Vasile Conta)

 Providența divină. 5.9

  Răbdarea este o binecuvântare divină. Prin răbdare creștem, ne înălțăm și ne mântuim. (Părintele Dumitru Păduraru)

 Relația de iubire cu o altă persoană, divină sau umană, este cea care generează iubire. 11.19

 Religia este recunoașterea tuturor îndatoririlor noastre ca fiind porunci divine. (Immanuel Kant)

 Revelația este intervenția directă a Divinității. (Petre Țuțea)

 Rugăciunea este brațul cu care omul apucă puterea iubirii divine. (Ellen G. White)

 Sinele divin este dincolo de orice limite. (Yoga Swami)

 Sufletul omului, în autoconștiința lui și în unicitatea lui, nu e produsul evoluției, ci e operă divină. (John Eccles, laureat al Premiului Nobel în 1963, autorul cărții Evoluția creierului și crearea conștiinței, citat de părintele Constantin Galeriu)

 Toată munca mea misionară este răspunsul la o poruncă dumnezeiască și că aversiunea mea față de pelaghiari se întemeiază pe adevărul teologic, potrivit căruia harul divin este necesar pentru mântuirea și desăvârșirea omului. (Sfântul Patriciu, patronul Irlandei)

Ușa către Prezența Divină se deschide prin inima ta. (Paul Ferrini)

Viața este un crâmpei din scânteia divină. (Valeria Mahok)

Voința divină devine însăși voința omului. 8.15