Destul

Acedia, o stare păcătoasă și destul de primejdioasă pentru om. 12.6

 Ca să-L întâlnim pe Dumnezeu, e destul să privim în jurul nostru. (Paulo Coelho)

 Dar, venindu-și în sine, a zis: Câți argați ai tatălui meu sunt îndestulați de pâine, iar eu pier aici de foame! Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu și-i voi spune: Tată, am greșit la cer și înaintea ta; nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. (Luca 15.17-19)

 Este o cruce destul de grea pentru părinți să fie modele pentru copii. (Sfinții Părinți)

 Fluturii numără clipe, nu ani, și totuși au timp destul. (Rabindranath Tagore)

 Iar dacă i-au spus ei toate cuvintele lui Iosif, pe care acesta le zisese lor, și dacă a văzut căruțele, pe care le trimisese Iosif, ca să-l aducă, atunci s-a înviorat duhul lui Iacov, tatăl lor, și a zis Israel: „Destul! Iosif, fiul meu, trăiește încă! Voi merge să-l văd înainte de a muri!” (Facerea 45.27, 28)

 În multele tale îndeletniciri nu te ține de lucrurile zadarnice, că ți s-au descoperit destule din cunoștințele omenești. (Ecclesiasticul 3.22)

 Mântuitorul spunea în predica de pe munte: Ajunge zilei răutatea ei. Aici se înțelege prin răutate grija, munca și necazurile, care se repetă zilnic fără încetare, destul deci pentru o singură zi, așa ca să nu mai adăugăm și grija zilei de mâine, s-o încărcăm prea mult încât să nu putem avea posibilitatea îndeletnicirii și cu lucruri spirituale. Nu numai vicleșugul este numit răutate, ci și cele amintite mai sus (Teologul Teoclitos)

 Nimeni nu este destul de inteligent ca să-l poată convinge pe un prost că e prost. (Jean de La Fontaine)

 Nu nădăjdui în avuțiile tale și să nu zici: Am destule. (Ecclesiasticul 5.1)

 Nu te grăbi cu pocăința, ai destulă vreme până la moarte! 9.21

 O viață avem români…. Și-o cinste! Deșteptați-vă că am dormit destul! (Mihai Viteazul)

 Pâine îngerească a mâncat omul; bucate le-a trimis lor din destul. (Psalmi 77.29)

 Să nu spui că nu ai timp destul. Ai exact același număr de ore pe zi care le-au fost date lui Helen Keller, Pasteur, Michaelangelo, Maica Tereza, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson și Albert Einstein. (H. Jackson Brown Jr.)

 Și după ce au trecut destule zile, iudeii s-au sfătuit să-l omoare. (Faptele Apostolilor 9.23)

 Tinerii știu destule lucruri pentru a fi prudenți, și totuși încearcă să realizeze imposibilul; și își împlinesc dorința, generație după generație. (Pearl Sydensricker Buck)

 Un om trebuie să fie destul de mare să-și recunoască greșelile, suficient de deștept ca să învețe din ele și îndeajuns de tare ca să le îndrepte. (Alphonse Allais)