Deprinderea

Caracterul este o deprindere îndelungată. (Plutarh)

 Casa lui Israel, ascultați cuvântul ce vi-l grăiește Domnul! Așa zice Domnul: „Nu deprindeți căile neamurilor și nu vă îngroziți de semnele cerului, de care se îngrozesc neamurile; (Ieremia 10.1, 2)

 Concentrarea este o deprindere care se învață. (Herbert Harris)

 Deprinde pe tânăr cu purtarea pe care trebuie s-o aibă; chiar când va îmbătrâni nu se va abate de la ea. (Solomon 22.6)

 Depriderile copiilor se descoperă mai ușor în timpul jocurilor. (Quintilianus)

 Dumnezeu este Cel ce mă încinge cu putere și calea cea dreaptă-mi arată; Care dă picioarelor mele sprinteneala cerbului, și la locurile cele înalte mă așază; Care-mi deprinde mâinile mele la război și brațele mele să întindă arcul de aramă. (II Regi 22.33-35)

 Filosofia este lucrul cel mai mare și mai vrednic de Dumnezeu. Ea singură poate să ne înalțe până la Dumnezeu și să ne apropie de El, iar sfinți sunt cu adevărat sunt numai aceia care-și deprind mintea cu filosofia. (Sfântul Justin Martirul și Filosoful)

 Firea omului îl atrage spre vechile deprinderi. (Juvenalis)

 Grijile nu sunt altceva decât o deprindere mentală foarte dăunătoare, iar eu îmi pot schimba orice deprindere cu ajutorul lui Dumnezeu. (Norman Vincent Peale)

 Gura dreptului va deprinde înțelepciunea și limba lui va grăi judecată. (Psalmi 36.30)

 Lumea dă robilor săi atâția stăpâni posibili, câte nevoi, pofte, patimi și deprinderi au ei. (Mitropolitul Filaret)

 Punându-le înaintea fraților acestea, vei fi bun slujitor al lui Hristos Iisus, hrănindu-te cu cuvintele credinței și ale bunei învățături căreia ai urmat; iar de basmele cele lumești și băbești, ferește-te și deprinde-te cu dreapta credință. Căci deprinderea trupească la puțin folosește, dar dreapta credință spre toate este de folos, având făgăduința vieții de acum și a celei ce va să vină. (I Timotei 4.6-8)

 Sufletul se formează prin deprinderi și ajungi să gândești după cum trăiești. (Demostene)

 Suntem ceea ce facem în mod repetat. De aceea măiestria nu este un dat, ci o deprindere. (Aristotel)