Deplin

 Adevăratul curaj este o încredere deplină pe care nimic nu o tulbură. (Condillac)

 Dacă există în lume o forță, care poate să depășească frica pe deplin, să nimicească orice pericol, să rămână nepăsătoare la orice pagubă până pe patul de moarte, această forță este iubirea. (Poetul bengalez Rabindranath Tagore)

 Fericirea adevărată și efectivă nu o găsim deplin pe pământ, ci în ceea ce noi numim veacul ce va să fie. Viața din acest veac este copleșită mai mult de nenorociri, iar pentru suflet este prima și cea mai grea luptă. (Origen)

 Foc am venit să arunc pe pământ și cât aș vrea să fie acum aprins! Și cu botez am a Mă boteza, și câtă nerăbdare am până ce se va îndeplini! (Luca 12.49, 50)

 În lumea aceasta vremelnică nu există stare de fericire deplină. (François Rabelais)

 Înțelepciunea este o știință desăvârșită a lucrurilor dumnezeiești și omenești. Ea cuprinde totul și întrucât supraveghează pe toți oamenii, înțelepciunea este o artă despre viață și ca atare este alături de noi tot timpul cât trăim, îndeplinindu-și lucrarea ei, adică să ne facă viața fericită. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

 Sfânta Cruce pecetluiește întregul univers. La sfârșitul veacurilor această pecetluire se va arăta în deplinătatea ei. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)