Departe

A fi aproape sau departe de Dumnezeu depinde doar de om, deoarece Dumnezeu este pretutindeni. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Adună înțelepciune, dobândește pricepere! Nu le uita și nu te depărta de la cuvintele gurii mele! (Solomon 4.5)

 Am să vă spun eu ce realizează pustnicii. Dacă mergi foarte departe, într-o pădure, și devii foarte tăcut, vei ajunge să înțelegi că ești conectat la tot. (Alan Wats)

 Au doară Eu numai de aproape sunt Dumnezeu, zice Domnul, iar de departe nu mai sunt Dumnezeu? (Ieremia 23.23)

 Căci au mers atât de departe pe căile rătăcirii, încât socoteau drept dumnezei dobitoacele cele mai respingătoare, înșelându-se ca pruncii cei fără de înțelepciune. (Cartea înțelepciunii lui Solomon 12.24)

 Concentrează-te asupra unui singur lucru și fă-l foarte, foarte bine; astfel, vei ajunge foarte, foarte departe. (Kevin Systrom)

 Dacă Dumnezeu este totdeauna cu tine, de ce tu trăiești ca și când El ar fi departe de tine? (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Dacă eu am văzut mai departe decât alții, asta este că stăteam pe umerii unor giganți. (Isaac Newton)

 De departe este cunoscut cel cu limba tare, și cel înțelept îl știe când alunecă. (Ecclesiasticul 21.8)

 Dușmanii noștri se bucură, bat din palme și se veselesc atunci când, din pricina mulțimii necazurilor, ne pierdem nădejdea, nu mai putem judeca și renunțăm să ducem mai departe lupta. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Eșecul este locul de unde te ridici pentru a merge mai departe. (Gabriel Liiceanu)

 Geniul trebuie să aibă răbdare cu oamenii mediocrii, căci el gândește mult prea repede și mult prea departe. (Michelle Rosenberg)

 Iar vameșul, departe stând, nu voia nici ochii să-și ridice către cer, ci-și bătea pieptul, zicând: Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului. (Luca 18.13)

 Iubește-ți sufletul tău și-ți mângâie inima ta și departe de la tine gonește întristarea, că pe mulți i-a omorât întristarea și nu este folos întru ea. (Ecclesiasticul 30.23, 24)

 În ziua de azi, iubirea de aproape este tot mai departe. (David Boia)

 Încet, încet, departe ajungi. (Robert H. Schuller)

 Mireasma unui pom în floare se face simțită până departe, ca și balsamul unei fapte bune. (în Upanishade)

 N-ai zice, oare, că fericirea lor e în mâna lor? Sfatul celor răi nu este totdeauna departe de Dumnezeu? (Iov 21.16)

 Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga, ține piciorul tău departe de rău. (Solomon 4.27)

 Nu te vârî, ca să nu fii dat afară, nici nu sta departe, ca să nu fii uitat. (Ecclesiasticul 13.13)

 Omul a pus hotare întunericului și cercetează până în cele mai depărtate adâncuri, sfredelind piatra ascunsă în umbră și în beznă. (Iov 28.3)

 Pe prietenul tău și pe prietenul tatălui tău nu-i părăsi; în casa fratelui tău nu intra în ziua restriștii tale. Mai bun e un vecin aproape de tine, decât un frate departe. (Solomon 27.10)

 Pentru ce, Doamne, stai departe? Pentru ce treci cu vederea la vreme de necaz? (Psalmi 9.21)

 „Poporul acesta Mă cinstește cu buzele, dar inima lor este departe de Mine. Și zadarnic Mă cinstesc ei, învățând învățături ce sunt porunci ale oamenilor”. (Matei 15.8, 9)

 Prefer de departe cele mai aprigi critici ale unui om inteligent decât aprobarea nechibzuită a maselor. (Kepler)

 Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut; și cei de aproape ai mei departe au stat. (Psalmi 37.10)

 Sau te va ține Biblia departe de păcat, sau păcatul te va ține departe ce Biblie. (Jim Smith)

 Să vezi până departe este una, să mergi departe este alta. (Constantin Brâncuși)

 Studiați îndeaproape corpul omenesc! Sufletul nu-i departe. (Carmen Sylva, poetă și prima regină a României)

 Sufletul cuprins de deznădejde în privința mântuirii nu este departe de nebunie. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Și a stat tot poporul departe, iar Moise s-a apropiat de întunericul unde era Dumnezeu. Atunci Domnul a zis către Moise: „Așa să vorbești casei lui Iacov și așa să vestești fiilor lui Israel: Ați văzut că am grăit cu voi din cer! Să nu vă faceți dumnezei de argint și nici dumnezei de aur să nu vă faceți. Să-Mi faci jertfelnic de pământ și să aduci pe el arderile de tot ale tale, jertfele de izbăvire, oile și boii tăi. În tot locul unde voi pune pomenirea numelui Meu, acolo voi veni la tine, ca să te binecuvântez. Iar de-Mi vei face jertfelnic de piatră, să nu-l faci de piatră cioplită; că de vei pune dalta ta pe ea, o vei spurca. Și să nu te sui pe trepte la jertfelnicul Meu, ca să nu se descopere acolo goliciunea ta!” (Ieșirea 20.21-25)

 Și a zis Domnul: „De aceea poporul acesta se apropie de Mine cu gura și cu buzele Mă cinstește, dar cu inima este departe, căci închinarea înaintea Mea nu este decât o rânduială omenească învățată de la oameni. De aceea voi face pentru poporul acesta minuni fără seamăn. Înțelepciunea celor înțelepți se va pierde și istețimea celor isteți va pieri. Vai de cei ce ascund lui Dumnezeu taina planurilor lor, ca faptele lor să se facă la întuneric! Vai de cei care zic: „Cine ne vede? Cine ne știe?” (Isaia 29.13-15)

 Și femeii i s-au dat cele două aripi ale marelui vultur, ca să zboare în pustie, la locul ei, unde e hrănită acolo o vreme și vremuri și jumătate de vreme, departe de fața șarpelui. (Apocalipsa 12.14)

 Și văzând de departe un smochin care avea frunze, a mers acolo, doar va găsi ceva în el; și, ajungând la smochin, n-a găsit nimic decât frunze. Căci nu era timpul smochinelor. (Marcu 11.13)

 Trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus, dacă vrei să vezi foarte departe. (Constantin Brâncuși)

 Uneori, când inventezi, faci și greșeli. E cel mai bine să le recunoști imediat și să mergi mai departe îmbunătățindu-ți inovațiile. (Steve Jobs)

 Unii monahi și-au zdrobit trupurile în asceză, dar, fiindcă nu au avut discernământ, s-au îndepărtat de Dumnezeu. (Sfântul Antonie cel Mare)

 Unirea tuturor românilor într-un singur stat numai atunci va fi statornică și garantată prin istoria mai departe a lumi, dacă va răspunde tuturor dorințelor impuse prin noua concepție a vieții, prin duhul vremilor noi. (Vasile Goldiș)

 Voi cei de departe, auziți ce am făcut, și voi cei de aproape, cunoașteți puterea Mea! (Isaia 33.13)