Degrabă

Adevărata ambiție constă, mai degrabă, în a te dovedi superior prin merite decât prin demnități. (Doamna de Lambert)

 Adevărata dreptate este cereasca înțelepciune. Mai degrabă să ne lăsăm nedreptățiți, decât să nedreptățim noi pe alții, iar la vreme de restriște să fim gata de suferință. În niciun caz să răspândim suferința. Nu cel nedreptățit, ci dimpotrivă, cel ce nedreptățește va avea parte de pedeapsa cea mai cruntă. (Eusebiu de Cezareea)

 Atunci a zis Iesei către David, fiul său: „Ia pentru frații tăi o efă de grăunțe uscate și aceste zece pâini și du-le cât mai degrabă în tabără la frații tăi; iar acești zece cași du-i căpeteniei celei peste mia lor; cercetează de sănătatea lor și află ce nevoi au”. Atunci Saul și ei și toți Israeliții se aflau în Valea Stejarului și se pregăteau de luptă cu Filistenii. (I Regi 17.17-19)

 Cel blând nu se îndreaptă spre răzbunare, ci mai degrabă către iertare. (Aristotel)

 Cel încet la mânie este bogat în înțelepciune, iar cel ce se mânie degrabă își dă pe față nebunia. (Solomon 14.29)

 Dar pentru că firea omenescă este trândavă și se îndreaptă mai degrabă spre tihnă și plăceri, de aceea Stăpânul cel iubitor de oameni, ca un Tată iubitor a dat leacul postului, ca să ne desprindă și de plăceri și să ne și ducă de la grijile lumești la lucrarea celor duhovnicești. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Deci să nu ne mai judecăm unii pe alții, ci mai degrabă judecați aceasta: Să nu dați fratelui prilej de poticnire sau de sminteală. (Romani 14.13)

 Doresc mai degrabă să mor stăpân pe credința liberă a cugetului meu decât să viețuiesc rob, încătușat de rătăcirea închinării la idoli. (Sfântul Sfințit Mucenic Vasile preotul din Ancira, străpuns cu țepușe înroșite în foc, la porunca împăratului Iulian Apostatul)

 Este mai degrabă liber, cel ce se simte liber în inma sa. (Sfântul Abrozie al Mediolanului)

 Este mai degrabă să sufăr tortura decât să mă lepăd de Dumnezeul meu și să sacrific demonilor. (Sfântul Sfințit Mucenic Irineu, episcop de Sirmium, torturat și decapitat)

 Împacă-te cu pârâșul tău degrabă, până ești cu el pe cale, ca nu cumva pârâșul să te dea judecătorului, și judecătorul slujitorului și să fii aruncat în temniță. (Matei 5.25)

 În orice zi Te voi chema, degrabă auzi-mă! Că s-au stins ca fumul zilele mele și oasele mele ca uscăciunea s-au făcut. Rănită este inima mea și s-a uscat ca iarba; că am uitat să-mi mănânc pâinea mea. De glasul suspinului meu, osul meu s-a lipit de carnea mea. (Psalmi 101.3-6)

 Judecă un om după întrebările sale, mai degrabă decât după răspunsurile sale. (Voltaire)

 Luați învățătura mea mai degrabă decât argintul și știința mai mult decât aurul cel mai curat, căci înțelepciunea este mai bună decât pietrele prețioase și nici lucrurile cele mai prețioase nu au valoarea ei. (Solomon 8.10, 11)

 Luați învățătură, ca nu cumva să Se mânie Domnul și să pieriți din calea cea dreaptă, când se va aprinde degrab mânia Lui! Fericiți toți cei ce nădăjduiesc în El. (Psalmi 2.12)

 Mai degrabă puțin și cu dreptate, decât agoniseală multă cu strâmbătate. (Solomon 16.8)

 Mai degrabă să întâlnești o ursoaică lipsită de puii ei, decât un nebun în nebunia lui. (Solomon 17.12)

 Minților generoase nu le face plăcere să-i oprime pe cei slabi, ci mai degrabă să-i prețuiască și să-i protejeze. (Anne Brontë)

 Nu râvni la cei ce viclenesc, nici nu urma pe cei ce fac fărădelegea. Căci ca iarba curând se vor usca și ca verdeața ierbii degrab se vor trece. (Psalmi 36.1, 2)

 Să nu pomenești fărădelegile noastre cele de demult; degrabă să ne întâmpine pe noi îndurările Tale, că am sărăcit foarte. (Psalmi 78.8)

 Să se rușineze și să se tulbure foarte toți vrăjmașii mei; să se întoarcă și să se rușineze foarte degrab. (Psalmi 6.10)

 Și i-a zis fiul: Tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Și a zis tatăl către slugile sale: Aduceți degrabă haina lui cea dintâi și-l îmbrăcați și dați inel în mâna lui și încălțăminte în picioarele lui; și aduceți vițelul cel îngrășat și-l înjunghiați și, mâncând, să ne veselim; căci acest fiu al meu mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat. Și au început să se veselească. (Luca 15.21-24)

 Și iată un înger al Domnului a venit deodată, iar în cameră a strălucit lumină. Și lovind pe Petru în coastă, îngerul l-a deșteptat, zicând: Scoală-te degrabă! Și lanțurile i-au căzut de la mâini. (Faptele Apostolilor 12.7)

 Și nu fiți părtași la faptele cele fără roadă ale întunericului, ci mai degrabă, osândiți-le pe față. Căci cele ce se fac întru ascuns de ei, rușine este a le și grăi. Iar tot ce este pe față, se descoperă prin lumină, căci tot ceea ce este descoperit, lumină este. Pentru aceea zice: „Deșteaptă-te cel ce dormi și te scoală din morți și te va lumina Hristos„. (Efeseni 5.11-14)

 Și unii, crezând că n-am să mai vin la voi, s-au semețit. Dar eu voi veni la voi degrabă – dacă Domnul va voi – și voi cunoaște nu cuvântul celor ce s-au semețit, ci puterea lor. Căci împărăția lui Dumnezeu nu stă în cuvânt, ci în putere. (I Corinteni 4.18-20)

 Zis-a Avva Petru: Nu se cade să ne înălțăm când Domnul va face ceva prin noi, ci mai degrabă să mulțumim că ne-am învrednicit să fim chemați de Dumnezeu.