Datoria

A fi patriot nu e un merit, e o datorie. Numai cine nu socoate iubirea de Țară drept o datorie e în stare să se laude cu ea. (George Topârceanu)

 A fi sfânt este datoria oricărui creștin, a fiecărui om. (Papa Benedict-XVI)

 A te apropia neîncetat de perfecțiunea absolută este o nevoie înnăscută, o necesitate impusă omului, este o datorie. (Marie d’Agoult)

 Care este prima datorie a omului? Răspunsul este simplu: să fie el însuși. (Henrik Ibsen)

 Cine M-a îndatorat cu ceva, ca să fiu acum dator să-i dau înapoi? Tot ce se află sub ceruri este al Meu. (Iov 41.11)

 Dați deci tuturor cele ce sunteți datori: celui cu darea, darea; celui cu vama, vamă; celui cu teama, teamă; celui cu cinstea, cinste. Nimănui cu nimic nu fiți datori, decât cu iubirea unuia față de altul; că cel care iubește pe aproapele a împlinit legea. (Romani 13.7, 8)

 Dumnezeu este ocrotitorul cel bun al răbdării noastre. Dacă ai lăsat pe seama Lui nedreptatea altora, El este răzbunător, pentru daune – despăgubitor, pentru durere – medic, pentru moarte – dătător de viață. Cât de mult poate răbdarea să-L aibă pe Dumnezeu datornic. (Tertulian)

 E de datoria noastră să punem capăt dominației politice a unei minorități care schilodește instituțiile economice și sociale ale tării noastre, umilind și sărăcind pe toată lumea. (Martin Luther King)

 Fericirea și datoria morală sunt inseparabile una de cealaltă. (George Washington)

 Graiul dulce înmulțește pe prieteni și limba cea binegrăitoare îndatorează, deseori, la răspunsuri binevoitoare. (Ecclesiasticul 6.5)

 Iubirea față de Dumnezeu, datoria cea mai sfântă a omului. 9.19

 În aceasta am cunoscut iubirea: că El Și-a pus sufletul Său pentru noi, și noi datori suntem să ne punem sufletele pentru frați. (I Ioan 3.16)

 „În anul al șaptelea vei face iertare. Iertarea însă va fi aceasta: tot împrumutătorul, care dă împrumut aproapelui său, să ierte datoria și să n-o mai ceară de la aproapele său sau de la fratele său, că s-a vestit iertarea în cinstea Domnului Dumnezeului tău. De la cel de alt neam să ceri datoria; iar ce vei avea la fratele tău, să-i ierți. (Deutoronomul 15.1-3)

 În vremea aceea o femeie a unuia din fiii proorocilor striga către Elisei, zicând: „Robul tău, bărbatul meu a murit și tu știi că robul tău era om cu temere de Domnul. Acum însă iată că au venit datornicii să ia robi pe amândoi fiii mei!” (IV Regi 4.1)

 Jertfa trebuie dăruită lui Dumnezeu, o, Paladie, ca un miros de bună mireasmă și ca o datorie, o petrecere sfântă și strălucirile unei vieți alese. (Sfântul Chiril al Alexandriei)

 Libertatea vă conferă facultatea de a alege între bine și rău, adică între datorie și egoism. Educația este însă aceea care vă învață să faceți alegerea. (Giuseppe Mazzini)

 Pentru a trăi o viață care ți-a fost dată ești dator să o meriți atât ca om cât și ca neam în fiecare clipă. (Mihai Viteazul)

 Progresul sufletului constă în a face din dragoste ceea ce ar trebui făcut din datorie. (Vladimir Ghika)

 Religia este recunoașterea tuturor îndatoririlor noastre ca fiind porunci divine. (Immanuel Kant)

 Rugăciunea, prima datorie a credinciosului. 4.3

 Să nu ne socotim mai mici pentru că nu facem minuni. N-am avea niciun câștig de-am face minuni, după cum nu pierdem nimic dacă nu facem, dacă ducem o viață virtuoasă. Dacă facem minuni, noi suntem datornicii lui Dumnezeu. Dacă însă ducem o viață virtuoasă, plină de fapte bune, atunci Dumnezeu ne este dator. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Trebuie să fii creștin, nu pentru a cunoaște cele cerești sau cele pământești, ci pentru că fiecare om este dator cu o moarte. (Ivan Turgheniev)

Sunt două metode de a înrobi o naţiune. Una este prin sabie. A doua este prin îndatorare. (John Adams, al doilea preşedinte american)