Dacă

 A fost întrebat Avva Mios de un ostaș dacă primește Dumnezeu pocăința. – Spune-mi, iubitule, de ți se va rupe haina, o lepezi afară? – Nu, ci o cos și o port. – Deci, dar, dacă îți este milă de haină, lui Dumnezeu nu-I va fi milă de zidirea Sa?

 A zis acestea, și după aceea le-a spus: Lazăr, prietenul nostru, a adormit; Mă duc să-l trezesc. Deci I-au zis ucenicii: Doamne, dacă a adormit, se va face bine. Iar Iisus vorbise despre moartea lui, iar ei credeau că vorbește despre somn ca odihnă. Deci atunci Iisus le-a spus lor pe față: Lazăr a murit. Și Mă bucur pentru voi, ca să credeți că n-am fost acolo. Dar să mergem la el. (Ioan 11.11-15)

 Am să vă spun eu ce realizează pustnicii. Dacă mergi foarte departe, într-o pădure, și devii foarte tăcut, vei ajunge să înțelegi că ești conectat la tot. (Alan Wats)

 Aproapele nostru este oglinda noastră. Dacă suntem buni vedem în el bunătate, dacă suntem răi vedem în el răutate. (Părintele Arsenie Boca)

 Atunci a adus Domnul Dumnezeu asupra lui Adam somn greu; și, dacă a adormit, a luat una din coastele lui și a plinit locul ei cu carne. Iar coasta luată din Adam a făcut-o Domnul Dumnezeu femeie și a adus-o la Adam. Și a zis Adam: „Iată aceasta-i os din oasele mele și carne din carnea mea; ea se va numi femeie, pentru că este luată din bărbatul său. (Facerea 2.21-23)

 Atunci a zis să-i piardă pe dânșii, și i-ar fi pierdut, dacă Moise, alesul Lui, n-ar fi stat înaintea feței Lui ca să întoarcă mânia Lui și să nu-i piardă. (Psalmi 105.23)

 Atunci Satan a plecat dinaintea Domnului și a lovit pe Iov cu lepră, din tălpile picioarelor până în creștetul capului. Și a luat Iov un ciob ca să se scarpine și ședea pe gunoi, afară din oraș. Atunci nevasta lui a zis către el: „Te ții mereu în statornicia ta? Blestemă pe Dumnezeu și mori! Dar Iov i-a răspuns: „Vorbești cum ar vorbi una din femeile nebune! Ce? Dacă am primit de la Dumnezeu cele bune, nu vom primi oare și pe cele rele?” Și în toate acestea, Iov n-a păcătuit de loc cu buzele sale. (Iov 2.7-10)

 Aurul și argintul fals sunt pagube pe care le poți îndura și un bărbat priceput ușor descoperă falsul. Dar dacă gândul mincinos al unui prieten stă ascuns în pieptul său și dacă are viclenie în inima sa, acela e cel mai fals dintre muritorii făcuți de Dumnezeu, iar dintre toate falsurile, acesta este cel mai greu de cunoscut. (Poetul Teognist, citat de Cuviosul Clement Alexandrinul)

 Avva Pimen către Avva Amon: Dacă nu poți păzi tăcerea e mai bine să vorbești după cuvintele bătrânilor, iar nu după cărți. Care este cel mai mare dușman al omului, dacă nu propria sa minte? (Buddha)

 Caută fericirea în propria-ți inimă. Nu căuta nimic în afară de suflet, totul se află într-însul. Dacă acolo fericirea nu există, atunci nu o vei găsi nicăieri. (Mitropolitul Filaret)

 Că ce folosește omului dacă va câștiga lumea toată, iar pe sine se va pierde sau se va păgubi? (Luca 9.25)

 Căci dacă Avraam s-a îndreptat din fapte, are de ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu.(Romani 4.2)

 Căci dacă ne-am rândui viața noastră cu mintea trează, dacă am întrebuința tot răgazul vieții noastre cu cele duhovnicești și am mânca atâta doar să fim în nevoie numai și am cheltui viața noastră în fapte bune, nici n-am mai avea nevoie de ajutorul pe care ni-l dă postul. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Căci dacă nu știe cineva să-și rânduiască propria lui casă, cum va purta grijă de Biserica lui Dumnezeu?

 Episcopul să nu fie de curând botezat, ca nu cumva, trufindu-se, să cadă în osânda diavolului. (I Timotei 3.5, 6)

 Căldura din timpul rugăciunii poate declanșa și patimi, dacă nu e bine controlată. 2.4

 Când te găsești în fundul prăpastiei să nu disperi, iar dacă ai ajuns pe vârful muntelui să nu amețești. Și să știți că această a doua primejdie, este mai mare decât cea dintâi. Pentru că, în fundul prăpastiei apelezi la rugăciune ca izvor de putere. Când ai ajuns în vârful muntelui, uiți de ea. (Mitropolitul Bartolomeu Anania)

 Cântarul strâmb este urgisit de Domnul, și cântărirea dreaptă este plăcerea Lui. Dacă vine mândria, va veni și ocara, iar înțelepciunea este cu cei smeriți. (Solomon 11.1, 2)

 Cât de fericiți ar trăi mulți oameni, dacă s-ar ocupa de treburile altora la fel de puțin pe cât se îngrijesc de ale lor. (Georg Christoph Lichtenberg)

 Ce altceva este secularizarea, dacă nu neputința de a-L înțelege pe Dumnezeu și pogorârea lui Dumnezeu între noi? Haideți să-L facem ca noi, doar, doar ne-o înțelege, doar, doar, o gândi ca noi și s-o mixa ca și noi și va înțelege lucrurile, așa cum înțelegem noi, și atunci viața noastră va fi foarte comodă și foarte normală. Nu voi mai avea mustrări de conștiință. (Episcopul vicar patriarhal Sebastian Ilfoveanu, vezi Dumnezeu/)

 Ce câștig avem de pe urma vieții acesteia, dacă nu ne folosim de ea ca să o câștigăm pe cea viitoare? (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Ce folos ai să cunoști ce se află în afară, dacă pe tine însuți nu te cunoști? (Sfântul Isaac Sirul)

 Ce folos are păcătosul de curviile sale din tinerețe, dacă la bătrânețe ajunge povară pentru copiii săi? (Părintele Savatie Baștovoi)

 Celor ce sunt necăsătoriți și văduvelor le spun: Bine este pentru ei să rămână ca și mine. Dacă însă nu pot să se înfrâneze, să se căsătorească. Fiindcă mai bine este să se căsătorească, decât să ardă. Iar celor ce sunt căsătoriți, le poruncesc, nu eu, ci Domnul: Femeia să nu se despartă de bărbat! (I Corinteni 7.8-10)

 Chiar dacă ai vedea cu ochii tăi pe cel ce păcătuiește, să nu osândești nici atunci, pentru că adeseori și ochii se înșală. (Sfântul Ioan Scărarul)

 Chiar dacă nu va veni acum sfârșitul lumii, totuși sfârșitul fiecăruia bate la ușă. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Ci propovăduim înțelepciunea de taină a lui Dumnezeu, ascunsă, pe care Dumnezeu a rânduit-o mai înainte de veci, spre slava noastră, pe care nici unul dintre stăpânitorii acestui veac n-a cunoscut-o, căci, dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul slavei; ci precum este scris: „Cele ce ochiul n-a văzut și urechea n-a auzit, și la inima omului nu s-au suit, pe acestea le-a gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El”. (Romani 2.7-9)

 Cine a cunoscut voința Ta, dacă Tu nu i-ai dat înțelepciune și dacă nu i-ai trimis de sus Duhul Tău cel Sfânt? (Cartea înțelepciunii lui Solomon 8.17)

 Conștiința este “pârâșul nostru”, care, “ne pârăște” de pe acum și, dacă ne împăcăm cu el, este bine. Iar împăcându-ne cu pârâșul acesta, ne împăcăm cu Dumnezeu. (Părintele Ilie Cleopa)

 Corectează-mă dacă greșesc, dar nu cumva linia dintre normalitate și nebunie devine tot mai subțire? (George Price)

 Crede-mă, fiule, dacă oamenii ar putea să vadă de aici moștenirea, slava și odihna, pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru cei care-L iubesc, oricât de mult ar fi să rămână în această lume, și chiar de ar fi să trăiască într-o colibă întunecată, cu viermi până la genunchi, tot nu s-ar lăsa abătuți de tristețe. 1.1

 Credința înseamnă să faci primul pas chiar dacă nu vezi toată scara. (Martin Luther King)

 Cu o memorie omenească se pot face lucruri uimitoare, dacă o îndrepți către un singur domeniu de activitate. (Mark Twain)

 Cum să respecți valorile naționale dacă nu le cunoști? (Nicolae Manolescu)

 Cuvântul “fericire” și-ar pierde înțelesul dacă nu l-am compara cu tristețea. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru și psiholog elvețian)

Dacă Adam ar fi păzit ascultarea, atât el, cât și neamul lui, ar fi rămas în rai. 2.14

Dacă ai învățat ceva din înfrângeri, înseamnă că nu ai fost învins cu adevărat. (Zig Ziglar)

Dacă ai găsit miere, mănâncă atât cât îți trebuie, ca nu cumva să te saturi și s-o verși. (Solomon 25.16)

Dacă ai păcate, ele se vor arde și se vor distruge ușor prin necazuri. Dacă ai virtuți, prin necazuri ele se vor face mai luminoase și mai strălucitoare. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Dacă am primit de la Dumnezeu cele bune, nu vom primi oare și pe cele rele? 5.18

Dacă aștepți momentul potrivit, te întrec alții, care nu îl așteaptă. (Woody Allen)

Dacă avem slujbă, să stăruim în slujbă; dacă unul învață, să se sârguiască în învățătură; dacă îndeamnă, să fie la îndemnare; dacă împarte altora, să împartă cu firească nevinovăție; dacă stă în frunte, să fie cu tragere de inimă; dacă miluiește, să miluiască cu voie bună! (Romani 12.7, 8)

Dacă Biserica are un punct de vedere, noi trebuie să ne unim cu punctul de vedere al Bisericii. (Părintele Teofil Pârâian)

Dacă capacitatea de a gândi nu este însoțită de capacitatea de a acționa, mintea superioară este torturată. (Benedetto Croce)

Dacă cezarul, sau împăratul am zice noi, te-ar înrudi cu el, și te-ar ridica în rang, cine nu s-ar teme atunci de persoana ta? Iar acum, când ai devenit fiul lui Dumnezeu, nu ai respect față de tine și înalta ta valoare, călcând-o în picioare prin nesăbuitele tale îndemnuri dobitocești și prin atracțiile păcătoase? (Epictet)

Dacă cunoașterea creează probleme, nu ignoranța va duce la rezolvarea acestora. (Isaac Asimov)

Dacă din tăcerea mea nu înțelegeți nimic, cum veți înțelege din cuvânt? (Patericul)

Dacă dorești să fii inventiv, trebuie să dorești să ratezi. (Jeff Bezon)

Dacă dorești să te rogi, nu-ți alipi inima de nimic, ca să moștenești totul. (Evagrie Ponticul)

Dacă dorim să facem ceva pentru sufletul nostru, trebuie să primim jugul Mântuitorului. (Părintele Dumitru Păduraru)

Dacă Dumnezeu este iubire, cel care nu are iubire este lipsit de harul dumnezeiesc. (Sfântul Vasile cel Mare)

Dacă Dumnezeu există, și eu cred, câștig viața veșnică, supunându-mă Bisericii. Dacă Dumnezeu nu există, nu am pierdut nimic. (Blaise Pascal)

Dacă nu crezi în Dumnezeu, și nu există, nu ai pierdut nimic. Dacă nu crezi în Dumnezeu, și există, diavolul te-a luat! (Blaise Pascal)

Dacă Dumnezeu este totdeauna cu tine, de ce tu trăiești ca și când El ar fi departe de tine? (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Dacă Dumnezeu îți închide o ușă, îți deschide o fereastră. (Proverb rusesc)

Dacă Dumnezeu ne-ar face nouă după faptele noastre, cu adevărat n-am mai fi. (Sfântul Ignatie Teoforul)

Dacă Dumnezeu nu este pe primul loc în viața ta, atunci nu este pe locul care I se cuvine. (Părintele Teofil Pârâian)

Dacă Dumnezeu nu există, agnosticul pierde prea puțin crezând în el și câștigă la fel de puțin necrezând. Dacă însă Dumnezeu există, agnosticul câștigă viața veșnică crezând în El și pierde un bine infinit dacă nu crede. (Pariul lui Blaise Pascal)

Dacă Dumnezeu nu există, totul este permis. (Dostoievski)

Dacă ești bătrân la tinerețe, vei fi tânăr și la bătrânețe. (Părintele Arsenie Papacioc)

Dacă ești iubitor de învățătură, fă-te iubitor și de osteneală. Căci simpla cunoștință îngâmfă pe om. (Sfântul Marcu Ascetul)

Dacă ești teolog, roagă-te cu adevărat și dacă te rogi cu adevărat ești teolog. (Evagrie Ponticul)

Dacă eu am văzut mai departe decât alții, asta este că stăteam pe umerii unor giganți. (Isaac Newton)

Dacă există în lume o forță, care poate să depășească frica pe deplin, să nimicească orice pericol, să rămână nepăsătoare la orice pagubă până pe patul de moarte, această forță este iubirea. (Poetul bengalez Rabindranath Tagore)

Dacă februarie este încărcat de zăpadă, o vară frumoasă se prevestește. (Proverb englezesc)

Dacă Galileo ar fi spus în versuri că pământul se învârte, poate că inchiziția l-ar fi lăsat în pace. (Thomas Hardy)

Dacă găsești un drum fără obstacole, probabil că drumul acela nu duce nicăieri. (John F. Kennedy)

Dacă gândim frumos și frumos vom trăi. (Sfinții Părinți)

Dacă Iisus nu este Dumnezeu, atunci eu nu mă pot îndumnezei. (Sfântul Atanasie cel Mare)

Dacă ispita plăcerii trebuie respinsă, ispita durerii trebuie acceptată. Ispita plăcerii aduce plăcere simțurilor și întristare sufletului, iar încercarea, adică ispita durerii, aduce întristare simțirii și bucurie sufletului. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

Dacă iubești pe cei ce te dușmănesc, imiți după puterea ta pe Dumnezeu. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Dacă îl cauți pe om de bun, bun îl găsești. Dacă îl cauți de rău, și rău îl găsești. (Părintele Teofil Pârâian)

Dacă îți intră în urechi cuvinte urâte, mânie-te pe tine însuți și nu pe cel care le grăiește. Căci dacă urechea e rea, rău e și cel care o poartă. (Sfântul Marcu Ascetul)

Dacă îmbrățișăm virtutea, nimic nu va putea să ne întristeze. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Dacă în lume este mai întâi viața și apoi moartea, în Biserica lui Hristos este întâi moartea și apoi viața. (Fericitul Augustin)

Dacă judeci oamenii, nu vei mai avea timp să îi iubești. (Maica Tereza)

Dacă lipsește vrăjmașul, atunci lipsește desigur și cununa biruinței, căci nu poate fi vorba de biruință dacă nu este și cineva învins. (Sfântul Grigorie de Nisa)

Dacă maurii au civilizat Spania după ce au cucerit-o, mongolii au cucerit Rusia fără să-i aducă algebra. (Pușkin)

Dacă mânia stăpânitorului se ridică împotriva ta, nu te clinti din locul tău. Căci firea domoală înlătură mari neajunsuri. (Ecclesiastul 10.4)

Dacă mintea se va elibera de tot ceea ce este potrivnic ei, se va odihni și va afla un alt veac nou și va cugeta la cele  noi și nestricăcioase. (Sfântul Isaia Pustnicul)

Dacă mintea ta e furată în vremea rugăciunii, încă n-a cunoscut că se roagă un monah, ci ești încă un mirean, care înfrumusețează cortul din afară. (Evagrie Ponticul)

Dacă muncim numai pentru bunurile materiale, ne clădim singuri temnița. (Antoine de Saint-Exupery)

Dacă n-am avea deloc defecte, n-am simți atâta plăcere observându-le la alții. (Paul Scarron)

Dacă ne gândim că toate sunt rânduite cu socoteală și cu înțelepciune, mai trebuie să avem credința că nimic din tot ce se întâmplă nu are loc fără un motiv întemeiat și fără înțelepciunea legată de Dumnezeu. (Sfântul Grigorie de Nisa)

Dacă ne purtăm ca oile, învingem; dar dacă ne facem lupi, suntem biruiți. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Dacă nebunia se pripășește în inima celui tânăr, numai varga certării o va îndepărta de el. (Solomon 22.15)

Dacă noi n-am avea deloc mândrie nu ne-am plânge de a altora. (François de La Rochefoucauld)

Dacă nu ai curaj să mergi singur, nici alții nu vor avea curaj să meargă cu tine. (Apoorve Dubey)

Dacă nu ai încredere, ai pierdut deja bătălia. (Bill Cosby)

Dacă nu ai suferit niciodată, înseamnă că nu ești binecuvântat. (Edgar Allan Poe)

Dacă nu alăptați copii, veți alăpta cancer. (Părintele Arsenie Boca)

Dacă nu ar exista Dumnezeu, nu ar exista nici atei. (G. K. Chesterton)

Dacă nu avem timp pentru Dumnezeu, nici Dumnezeu nu are veșnicie pentru noi. (Sfinții Părinti)

Dacă nu citești ziarele ești neinformat, dacă le citești, ești dezinformat. (Mark Twain)

Dacă nu deznădăjduim și asumăm tot ceea ce ni se întâmplă în credință, iadul deznădejdii se transformă în rai de

 nădejde. (Părintele Alexandru Barna, tâlcuind învățătura Cuviosului Siluan Atonitul: “Ține-ți mintea ta în iad și nu deznădăjdui.”)

Dacă nu ești frumos la trup, atunci să ai un suflet curat și luminos și toată lumea te va îndrăgi pentru lumina bunătății sufletului tău. (Sfântul Vasile cel Mare)

Dacă nu ești pregătit să greșești, nu vei scoate niciodată nimic original. (Ken Robinson)

Dacă nu îi lași speranțe, inima se poate frânge. (Thomas Fuller)

Dacă nu înțelegem un om, avem tendința să îl considerăm prost. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru și psiholog  elvețian)

Dacă nu poți explica ceva unui copil de șase ani, atunci nici tu nu ai înțeles. (Albert Einstein)

Dacă nu poți să-l ajuți, cel puțin nu-l încurca. (Proverb arab)

Dacă nu poți sta lângă un om când îi este greu, nu ai dreptul să stai lângă el când îi este bine. (Paulo Coelho)

Dacă nu poți vorbi cu copiii despre Dumnezeu, vorbește cu Dumnezeu despre ei. (Părintele Arsenie Boca)

Dacă nu riști nimic riscul este și mai mare. (Erica Jong)

Dacă nu știi să ierți, rămâi în brațele satanei. 10.4

Dacă nu te aștepți la nimic, vei avea surprize tot timpul. (Malcom Forbes)

Dacă nu vei căuta să te dai în vânt după cuvinte, vei fi la bătrânețe o comoară de înțelepciune. (Platon)

Dacă o faci pe grijuliul, fii grijuliu mai întâi cu tine însuți, unde păcatul este și mai vădit și mai mare. Iar dacă nu ești grijuliu cu tine însuți, apoi lămurit lucru este că și pe fratele tău nu-l judeci pentru că te îngrijești de soarta lui, ci pentru că îl urăști și vrei să-l faci de ocară. Dacă aproapele tău trebuie judecat, apoi s-o facă unul care nu are astfel de păcate. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Dacă oamenii ar ști cât de mult am muncit pentru a atinge măiestria, munca mea nu le-ar mai părea la fel de minunată. (Michelangelo)

Dacă oamenii ar ști ce mare lucru este a fi în harul lui Dumnezeu, nu s-ar înspăimânta de nicio suferință și ar suporta în liniște orice durere, deoarece harul este rodul răbdării. (Sfânta Roza de Lima, patroana Americii Latine, a statului Peru și a Insulelor Filipine)

Dacă oamenii ți-ar face dreptate, atunci Dumnezeu cum te-ar mai răsplăti? (Părintele Arsenie Boca)

Dacă omul nu este făcut pentru Dumnezeu, de ce nu este fericit decât întru Dumnezeu? Dacă omul este făcut pentru Dumnezeu, de ce îi este el atât de potrivnic lui Dumnezeu? (Blaise Pascal)

Dacă omul va ține minte textul Sfintei Scripturi: “Din cuvintele tale te vei îndrepta, și din cuvintele tale te vei osândi”, atunci el se va hotărî ca mai bine să tacă. (Avva Pimen)

Dacă orice credință mântuiește, atunci jertfa lui Hristos este fără rost. Dacă orice interpretare a Bibliei este corectă, atunci toată istoria Bisericii este o absurditate. (Părintele Constantin Necula)

Dacă punem în aplicare acest principiu, «ochi pentru ochi», întreaga lume va orbi. (Mahatma Gandhi)

Dacă s-ar baza toți pe premisa că lucrurile acceptate ca adevărate sunt într-adevăr adevărate nu ar mai exista speranță de progres. (Orville Wright)

Dacă s-ar pune rugăciunea înaintea oricărei lucrări pe care o începem, n-ar afla păcatul intrare în suflet. (Sfântul Grigorie de Nisa)

Dacă spui adevărul nu trebuie să ții minte nimic. (Mark Twain)

Dacă stai cu tărie în credință ești un om fericit. (Sfântul Chiril al Ierusalimului)

Dacă știați ce înseamnă: Milă voiesc iar nu jertfă, n-ați fi osândit pe cei nevinovați. (Matei 12.7)

Dacă știi să pui pe Dumnezeu în tot ce faci, Îl vei regăsi în tot ceea ce ți se petrece. (Vladimir Ghika)

Dacă știi să te bucuri de viață, nu-ți este greu să păstrezi sentimentul de uimire. (Ray Bradbury)

Dacă știința nu are patrie, omul de știință trebuie să se gândească mereu la tot ceea ce poate face pentru gloria patrie sale. (Louis Pasteur)

Dacă taci atunci când trebuie să vorbești, să știi că ești fricos. (Abraham Lincoln)

Dacă te arăți slab în ziua strâmtorării, puterea ta nu este decât slăbiciune. (Solomon 24.10)

Dacă te conduce mintea, ești un rege; dacă te conduce corpul, un sclav. (Cato cel Bătrân)

Dacă te-ai lepădat de tine și te-ai dedicat lui Iisus, El te-a schimbat în izvor de apă vie. Numai așa poate sufletul să  ajungă la sine însuși, la el, cel adevărat, lepădându-se de sine și strămutându-se în Dumnezeu. (Părintele Arsenie Boca, 9.7)

Dacă toată bogăția unui om se află în mintea sa, nimeni nu va putea să i-o fure. (Benjamin Franklin)

Dacă trăiești fără disciplină, mori fără demnitate. (Herbert Harris)

Dacă tu ești înțelept, ești înțelept pentru tine, și dacă ești batjocoritor, singur vei purta ponosul. (Solomon 9.12)

Dacă tu, creștin fiind, nu vezi minunile lui Dumnezeu, înseamnă că nu ești creștin cu adevărat. (Sfântul Simeon Noul Teolog)

Dacă ți-ai pierdut averea, n-ai pierdut nimic. Dacă ți-ai pierdut sănătatea, ai pierdut ceva, dar dacă ți-ai pierdut speranța și curajul, totul e pierdut. (Predicatorul american Norman Vincent Peale)

Dacă un om nu este smintit, poate fi vindecat de orice nebunie în afară de vanitate. (Jean Jacques Rousseau)

Dacă un popor n-are o tinerime entuziastă, cultă și cu dor de țară, este pierdut pentru totdeauna. Aceste vlăstare ale tinereții țin pe umerii lor viitorul, precum odinioară Atlas ținea pământul. (Vasile Conta)

Dacă va fi să minți, minte în privința vârstei tale! Dacă va fi să pierzi, pierde-ți frica. (Pablo Neruda)

Dacă vă urăște pe voi lumea, să știți că pe Mine mai înainte decât pe voi M-a urât. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al său; dar pentru că nu sunteți din lume, ci Eu v-am ales pe voi din lume, de aceea lumea vă urăște. (Ioan 15.18, 19)

Dacă văd o nedreptate și nu fac nimic să o îndrept, sunt laș. (Confucius)

Dacă vezi în aproapele neajunsuri și patimi, roagă-te pentru el. 7.13

Dacă vezi pe cineva păcătuind, nu vorbi, nici nu judeca, nici nu-l urî pentru ca nu cumva să cazi și tu în același păcat. Zi mai bine: Eu sunt mai rău decât acesta. (Sfântul Efrem Sirul)

Dacă virtuții îi iei libertatea, i-ai luat esența. (Origen)

Dacă voi vă temeți a încălca porunca împăratului, cu atât mai mult ne temem noi, creștinii, să călcăm poruncii lui Dumnezeu, ca să nu cădem în chinurile veșnice gătite celor ce se leapădă de El. (Sfântul Mucenic Proclu, chinuit, răstignit și săgetat)

Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-si ia crucea în fiecare zi și să-Mi urmeze Mie.  (Luca 9.23)

Dacă vom avea necazuri puține, atunci și puțin vom dobândi, puțin vom și învăța. (Sfântul Anatolie de la Optina)

Dacă vom face ca mânia să asculte de rațiune, ea va fi un nerv al sufletului care îi dă un impuls pentru săvârșirea faptelor bune. (Sfântul Vasile cel Mare)

Dacă vrei să te știe Dumnezeu, fii după putință necunoscut printre oameni. (Avva Teognost)

Dacă vrei succes, atunci nu te baza pe alte persoane să facă ceea ce tu poți face! (Sasha Azevedo)

Dacă vrei să biruiești mânia, câștigându-ți blândețea și îndelunga răbdare, adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos. (Sfântul Efrem Sirul)

Dacă vrei să faci chiar minuni, scapă-te de păcate și ai reușit totul. Păcatul este demon; dacă scoți din tine păcatul ai săvârșit o minune mai mare decât cei care au pus pe fugă nenumărați demoni. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Dacă vrei să fii fericit o clipă, răzbună-te! Dacă vrei să fii fericit o viață, iartă! (Henri Lacordaire)

Dacă vrei să te folosești de întâietate, cedeaz-o mereu altora. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Dacă vrei să zbori ca un fluture, nu te zbate ca un cocoș. (Proverb chinezesc)

Dacă vrem să ajungem la fericire, întregului neam omenesc îi este de neapărată trebuință învățătura și virtutea. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

Dacă vreți să fiți fericiți, dacă vreți să înfloriți, trebuie să vă gândiți la armonie, să vă puneți în armonie cu universul întreg. (Omraam Mikhael Aivanhov)

Dacă zărești un uriaș, privește mai întâi poziția soarelui și vezi dacă uriașul nu este umbra unui pigmeu. (Novalis)

Dacă-mi place mai mult muzica decât conținutul, e deja un păcat. (Fericitul Augustin)

Dacă-și va aduce aminte omul de păcatele sale, Dumnezeu va lua de la el trândăvia. (Sfântul Ioan Scărarul)

 Dacă-ți urmezi steaua, nu poți greși destinația divină. (Dante Alighieri)

 Dar ia întinde mâna Ta și atinge-Te de tot ce este al lui, să vedem dacă nu Te va blestema în față!” Atunci Domnul a zis către Satan: „Iată, tot ce are el este în puterea ta; numai asupra lui să nu întinzi mâna ta„. Și Satan a pierit din fața lui Dumnezeu. (Iov 1.11, 12)

 De ce să compătimești în loc să ajuți, dacă poți? (Cicero)

 Deci, dacă îți vei aduce darul tău la altar și acolo îți vei aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă darul tău acolo, înaintea altarului, și mergi întâi și împacă-te cu fratele tău și apoi, venind, adu darul tău. (Matei 5.23, 24)

 Diavolul este asemenea unui câine în lanț; latră, se agită, dar nu te poate mușca. Dar dacă te apropii de el, îți poate face rău. (Sfinții Părinți)

 Diavolul nu poate să se apropie de om, sau să-i aducă ispite, dacă Dumnezeu nu îngăduie. (Sfântul Isaac Sirul)

 Dintre dracii care care se împotrivesc lucrării noastre, cei dintâi, care se ridică la luptă, sunt cei încredințați cu poftele lăcomiei pântecelui. Toți ceilalți vin după aceștia să ia în primire pe cei răniți de ei. Căci este cu neputință să cadă cineva în mâinile duhului curviei, dacă n-a fost doborât întâi de lăcomia pântecelui. (Evagrie Ponticul)

 Diogene a fost întrebat: Ce-ai să faci dacă ți se sparge butoiul în care trăiești? Nu mă frământă, răspunse filosoful. Locul pe care îl ocup eu nu se poate sparge. (Diogene din Sinope)

 Doamne, dacă îți cer uneori o dovadă sensibilă a harului Tău, n-o fac pentru a fi mai sigur de Tine, ci pentru a fi mai sigur de mine. (Vladimir Ghika)

 Doamne, nu Te-aș fi căutat, dacă nu m-ai fi găsit! (Fericitul Augustin)

 Două sunt criteriile care arată dacă ținta pe care o urmărim este un lucru bun și cinstit, și anume: la timp și cu măsură. (Sfântul Grigorie de Nisa)

 Dreapta judecată este o virtute, ce nu poate fi cuprinsă cu mintea omenească, dacă nu suntem ajutați de harul divin. (Sfântul Ioan Casian)

 Drept aceea dacă un om mănâncă și bea și trăiește bine de pe urma muncii lui, acesta este un dar de la Dumnezeu. (Ecclesiastul 3.13)

 Dumnezeu este ocrotitorul cel bun al răbdării noastre. Dacă ai lăsat pe seama Lui nedreptatea altora, El este răzbunător, pentru daune – despăgubitor, pentru durere – medic, pentru moarte – dătător de viață. Cât de mult poate răbdarea să-L aibă pe Dumnezeu datornic. (Tertulian)

 Dumnezeu ne ajută, chiar dacă pe moment ni se pare că nu ascultă rugăciunile noastre. 6.12

 Dumnezeu poate decide dacă și când survine ispita. 12.17

 Ei nu pot lua demnitatea noastră dacă nu le-o dăm noi. (Mahatma Gandhi)

 Faima se ruginește dacă nu o cureți prin muncă în fiecare zi. (Nicolae Iorga)

 Fără îndoială la ziua Judecății nu vom fi întrebați ce-am citit, ci ce-am făcut; nici dacă vom vorbi cu dibăcie, ci dacă am trăit cum se cuvine. (Părintele Arsenie Boca)

 Fericirea este un bun pe care dacă-l dobândești, nu mai poți dori nimic altceva. (Berțius, scriitor bisericesc)

 Fiecare să dea lupta cu sine dacă vrea să se mântuiască. 4.7

 Fii totdeauna cu Dumnezeu, dacă vrei ca Dumnezeu să fie cu tine. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Floarea nu-și pierde puritatea, chiar dacă e prăfuită. (Rabindranth Tagore)

 Frumusețea fizică este incompletă dacă nu este animată de frumusețe spirituală. (Victor Hugo)

 Găsește curajul de a fi tu însuți, chiar dacă încă nu știi cine ești! (Paulo Coelho)

 Gândul cel rău la început este ca o furnică și, dacă-l lași, crește și se întărește și devine leu. 2.11

 Gloria este o băutură veninoasă care face bine numai dacă e luată în doze mici. (Honoré de Balzac)

 Iar Petru, răspunzând, a zis: Doamne, dacă ești Tu, poruncește să vin la Tine pe apă. (Matei 14.28)

 Iar Petru, răspunzând, I-a zis: Dacă toți se vor sminti întru Tine, eu niciodată nu mă voi sminti. Zis-a Iisus lui: Adevărat zic ție că în noaptea aceasta, mai înainte de a cânta cocoșul, de trei ori te vei lepăda de Mine. Petru i-a zis: Și de ar fi să mor împreună cu Tine, nu mă voi lepăda de Tine. Și toți ucenicii au zis la fel (Matei 26.33-35)

 Iată începutul înțelepciunii: Agonisește înțelepciunea și cu prețul a tot ce ai, capătă priceperea. Prețuiește-o mult și ea te va înălța; ea te va ridica în slăvi dacă o vei îmbrățișa. Ea va pune cunună de daruri pe capul tău și te va împodobi cu diademă de mare cinste. (Solomon 4.7-9)

 Inginerilor le place să rezolve probleme. Dacă nu au o problemă la îndemână, o creează. (Scott Adams)

 Invenția este 99% transpirație și 1% inspirație. [Thomas Alva Edison, autor sau coautor a peste 1000 de invenții. Edison nu s-a întrebat niciodată dacă un lucru era realizabil, ci cum anume era realizabil. (Enciclopedia Universală Britannica)]

 În popor se spune că nu există om care să nu aibă dușman. Pentru că dacă n-am avea dușmani, înseamnă că în noi n-ar străluci darurile lui Dumnezeu. Se spune în popor foarte simplu: În pomul fără de roade nu se aruncă cu pietre. (Episcopul vicar patriarhal Ambrozie Sinaitul)

 În viața noastră nu trebuie să căutăm justificări sau motivări, ci trebuie să căutăm soluții și ajutor. Dacă facem ceea ce este bine, să-I mulțumim lui Dumnezeu, iar dacă nu reușim să facem binele, să-I cerem în schimb ajutorul. (Părintele Alexandru Barna)

 În zadar vă sculați dis-de-dimineață, în zadar vă culcați târziu, voi care mâncați pâinea durerii, dacă nu v-ar da Domnul somn, iubiți ai Săi. (Psalmi 126.2)

 Între oamenii buni și Dumnezeu există o prietenie, prin virtutea care-i unește. Am spus prietenie? E totuși un cuvânt destul de slab, mai potrivit ar fi termenul unire duhovnicească cu Dumnezeu, asemenea legăturii dintre soț și soție. La o așa unire sunt chemați toți oamenii, fiindcă așa cum zice Scriptura, suntem neam sfânt, neamul lui Dumnezeu și al Celui Preaînalt prin harul Lui. Dacă nu voim să pierdem acest dar, trebuie să-l păzim prin sfințenia vieții noastre. (Seneca)

 Lașitate înseamnă nu numai să eviți sau să fugi, tot lașitate e și dacă nu-ți pasă. (Octavian Paler)

 Lașul amenință doar dacă se simte protejat. (Johann Wolfgang von Goethe)

 Legea nu înseamnă dreptate. Legea este un mecanism cu multe imperfecțiuni. Dacă apeși butoanele corecte și mai ai și noroc s-ar putea să apară dreptatea. Legea s-a dorit a fi un doar un mecanism. (Raymond Chandler)

 Luați aminte la voi înșivă. De-ți va greși fratele tău, dojenește-l și dacă se va pocăi, iartă-l. Și chiar dacă îți va greși de șapte ori într-o zi și de șapte ori se va întoarce către tine, zicând: Mă căiesc, iartă-l. (Luca 17.3, 4)

 Lucrurile care par imposibile devin posibile dacă le privești dintr-o altă lumină. (Hannibal)

 Lucrurile mărețe se obțin încet. Dar nu obții nimic dacă stai pe loc. (Zig Ziglar)

 Lumea te iartă pentru o crimă, dar nu te iartă dacă ești fericit. (Constantin Noica)

 Lumea te va recompensa dacă vei risca pentru ea. (Shakti Gawain)

 Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să și-l pună pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii Mei, dacă faceți ceea ce vă poruncesc. De acum nu vă mai zic slugi, că sluga nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl Meu vi le-am făcut cunoscute. (Ioan 15.13-15)

 Măsurile cele mai bune, planurile cele mai bine concepute riscă să dea greș, dacă nu sunt puse îndată în aplicare. (Oxenstierna)

 Meditația este înțelegerea întregii structuri a “eului”, a sinelui, prilej de a vedea dacă este cu putință să fii totalmente liber de eu și să nu cauți vreun supra-eu. Supra-eul este eul. (Krishnamurti, filosof indian)

 Memoria scade dacă nu o folosești. (Cicero)

 Niciuna din virtuți nu deschide singură, prin sine, ușa firii noastre, dacă nu sunt împletite toate întreolaltă. (Sfântul Marcu Ascetul)

 Nimic nu este prea dificil dacă împarți în pași mici ceea ce ai de făcut. (Henry Ford)

 Noi nu vedem cu ochii, ci cu mintea. Dacă mintea e goală, ochii privesc fără să vadă. (Ștefan Odobleja)

 Nu are rost să mergem nicăieri să predicăm, dacă nu predicăm în timp ce mergem.(Sfântul Francisc de Asisi)

 Nu cruța pe feciorul tău de pedeapsă; chiar dacă îl lovești cu varga, nu moare. Tu îl bați cu toiagul, dar scapi sufletul lui din împărăția morții. (Solomon 23.13, 14)

 Nu e de niciun folos înțelepciunea, dacă nu-i adaugi blândețea. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Nu ni se va deschide poarta împărăției cerurilor, dacă n-am bătut la poarta virtuților. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

 Nu putem dobândi înțelepciunea, dacă nu trăim în mod înțelept. (Sfântul Grigorie de Nazians)

 Nu vorbi de rău, chiar dacă ai văzut cu ochii tăi. (Părintele Arsenie Papacioc)

 Nu vei zări nicicând un curcubeu dacă te uiți în jos. (Charlie Chaplin)

 Nu-l judeca pe cel curvar, dacă ești tu curat, căci de asemenea calci legea. Căci Cel ce a zis: să nu curvești, a zis și să nu judeci! (Patericul)

 Numai în situații deosebit de grele, dar și atunci numai cu învoirea lui Dumnezeu ca și în cazul lui Iov, ispitele îngăduite de Dumnezeu pot depăși cu puțin puterile noastre. Dar și în astfel de cazuri puterea binelui biruiește până la urmă, chiar dacă fizic nu ar părea evident, ca în cazul martirilor. (Părintele Teodor Bodogae)

 O lumânare nu pierde nimic dacă aprinde o altă lumânare. (Thomas Jefferson)

 O viață nu poate căpăta strălucire decât dacă este finisată și muncită. (Masutatsu Oyama)

 Omul aprig la mânie trebuie să fie pedepsit; dacă îl cruți o dată, trebuie să începi din nou. (Solomon 19.19)

 Omul care descoperă pe Dumnezeu se trezește ca dintr-o beție: întreaga lui viață i se pare o pierdere de timp. Dar omul necredincios face și vorbește lucruri vrednice de râs; dacă-i dai bani se bucură și dacă îl lauzi te slujește ca un catâr. De tânăr își părăsește casa în care s-a născut și pleacă de-și pierde frumusețea și cinstea printre străini. (Părintele Savatie Baștovoi)

 Omul este deopotrivă măreție și umilință, cer și pământ, vremelnicie și nemurire, moștenitor al pământului dacă privește pe cele de sus, dar și moștenitor al întunericului dacă privește doar spre cele de jos. (Sfântul Grigorie de Nazians)

 Omul nu există decât dacă există Dumnezeu și nemurirea. (Dostoievski)

 Oricât de mult te-ar urî ceilalți, n-au cum să te lovească dacă tu nu îi urăști deloc. (Richard Nixon)

 Patimile nu țin de suflet, chiar dacă ele se mișcă în el. (Sfântul Isaac Sirul)

 Păcătuind, să nu învinovățești fapta, ci gândul. Căci dacă mintea nu o lua înainte, nu i-ar fi urmat trupul. (Sfântul Marcu Ascetul)

 Păstrează trupul acesta curat și nepătat, ca duhul care locuiește în el să dea mărturie de el și să fie îndreptățit trupul tău. Vezi să nu se suie la inima ta gândul că trupul acesta este stricăcios și să-l supui vreunei întinăciuni. Dacă-ți întinezi trupul, întinezi și Duhul cel Sfânt, iar dacă întinezi trupul nu vei trăi. (Herma, autorul scrierii “Păstorul”)

 Până și o dezamăgire, chiar dacă aceasta este întemeiată și definitivă, înseamnă un pas înainte. (Max Plank)

 Pentru că ce-i va folosi omului, dacă va câștiga lumea întreagă, iar sufletul său îl va pierde? Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său? (Matei 16.26)

 Pentru că toți greșim în multe chipuri; dacă nu greșește cineva în cuvânt, acela este bărbat desăvârșit, în stare să înfrâneze și tot trupul. (Iacob 3.2)

 Pentru ce vrei slavă de la altul? Cinstește-te pe tine însuți și nimeni nu va putea să te necinstească, dar dacă te necinstești pe tine însuți nu vei fi cinstit, chiar dacă te-ar cinsti toată lumea. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Pesimistul este omul care, dacă simte miros de flori, caută din priviri coșciugul. (H. L. Mencken)

 Precum grădinarul, dacă nu plivește buruienile îneacă legumele, așa și mintea, dacă nu curățește gândurile pierde cunoștința adevărului. (Sfântul Talasie Libianul)

 Rău este diavolul, o mărturisesc și eu; dar rău lui și nu nouă, dacă priveghem. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Roagă-te să nu-ți vie încercare; iar dacă va veni, primește-o ca pe a ta, nu ca pe una străină. (Sfântul Marcu Ascetul)

 Să nu ne socotim mai mici pentru că nu facem minuni. N-am avea niciun câștig de-am face minuni, după cum nu pierdem nimic dacă nu facem, dacă ducem o viață virtuoasă. Dacă facem minuni, noi suntem datornicii lui Dumnezeu. Dacă însă ducem o viață virtuoasă, plină de fapte bune, atunci Dumnezeu ne este dator. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Sfânta Fecioară este cu adevărat Născătoare de Dumnezeu! Dacă în pântecele Fecioarei Maria ar fi fost numai un om, iar nu Fiul lui Dumnezeu, atunci cum ar fi putut fi vindecate, începând de pe vremea lui Hristos și până în zilele noastre, atâtea feluri de boli trupești și duhovnicești? (Origen)

 Smerenia este mama înțelepciunii. Dacă ai smerenia, le vei avea și pe toate celelalte. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Soarta e o prăpastie în care cădem numai dacă privim prea mult în ea. (Lucian Blaga)

 Sufletul care cunoaște păcatul îl urăște ca pe o fiară. Dar dacă nu-l cunoaște, îl iubește. (Sfântul Antonie cel Mare)

 Și dacă vreodată întâlniți o persoană / Care nu mai știe cum să aibă un surâs / Fiți generos, dăruiți-l pe al vostru, / Căci nimeni nu are atâta nevoie de un surâs / Precum acela care nu-l poate da altora. (Mahatma Gandhi, poezia Surâsul)

 Și Iisus i-a zis: Eu sunt învierea și viața; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi. Și oricine trăiește și crede în Mine nu va muri în veac. Crezi tu aceasta? Zis-a Lui: Da, Doamne. Eu am crezut că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Care a venit în lume. (Ioan 11.25-27)

 Și văzând pe unii din ucenicii Lui că mănâncă cu mâinile necurate, adică nespălate, cârteau; căci fariseii și toți iudeii, dacă nu-și spală mâinile până la cot, nu mănâncă, ținând datina bătrânilor. (Marcu 7.2, 3)

 Testul literaturii este, presupun, dacă noi înșine trăim mai intens atunci când o citim. (Elizabeth Drew)

 Totul ar fi posibil dacă n-ar exista pesimiștii. (Gavriil Stiharul)

 Toți proorocii și Legea au proorocit până la Ioan. Și dacă voiți să înțelegeți, el este Ilie, cel ce va să vină. Cine are urechi de auzit să audă. (Matei 11.3-5)

 Trăiește ca un om curajos; iar dacă nu ai noroc, înfruntă-i loviturile cu o inimă curajoasă. (Cicero)

 Trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus, dacă vrei să vezi foarte departe. (Constantin Brâncuși)

 Trebuie să renunți la ceva, dacă vrei să-I faci loc lui Hristos în inima ta. (Sfinții Părinți)

 Trupul trăiește dacă este locuit de suflet, iar sufletul dacă este locuit de Dumnezeu.(Părintele Arsenie Boca)

 Un gând curat, chiar dacă a avut un rezultat îndoielnic sau chiar potrivnic, nu poate fi socotit vinovat. (Apuleius)

 Un test de inteligență îi arată unui om ce deștept ar fi fost dacă nu l-ar fi dat. (Laurence J. Peter)

 Urmează mâniei, zice dracul; dacă pe mânie o vei birui, s-a izgonit dracul acesteia. Asemenea și pentru fiecare patimă. (Avva Pitirion, ucenicul Sfântului Antonie cel Mare)

 Vârsta este înțelepciune, dacă ți-ai trăit viața cum trebuie. (Miriam Makeba)

 Viața ar putea fi minunată dacă oamenii te-ar lăsa în pace. (Charlie Chaplin)

 Viața este minunată dacă nu te temi de ea. (Charlie Chaplin)

 Viața nu are nicio valoare dacă nu poți fi de folos altuia. (Louis Pasteur)

 Viața și moartea mea depind de alții. Dacă l-am câștigat pe aproapele meu, l-am câștigat și pe Dumnezeu. (Sfântul Antonie cel Mare)

 Viața trăită în desfrâu este o rușine, chiar dacă-i plăcută. (Menandru)

 Virtutea poate deveni viciu, dacă nu este cultivată cum trebuie. (Sfântul Ioan Casian)

 Vocea interioară se va auzi doar dacă ești tăcut. (Yoga Swami)

 Voi sunteți sarea pământului; dacă sarea se va strica, cu ce se va săra? De nimic nu mai e bună decât să fie aruncată afară și călcată în picioare de oameni. (Matei 5.13)

 Zadarnic vei vrea să-l înveți pe cel ce nu e dornic să fie învățat, dacă nu-l vei fi făcut mai întâi dornic de a învăța. (Jan Amos Comenius)

 Zâmbește, chiar dacă zâmbetul tău este trist, pentru că mai trist decât un zâmbet trist e faptul de a nu mai ști să zâmbești. (Mahatma Gandhi)

 Zis-a Avva Iosif: Nu poți să te faci călugăr dacă nu te vei face ca focul, arzând tot.

 Zis-a Avva Isidor: Viața fără cuvânt mai mult folosește decât cuvântul fără viață. Căci viața chiar și în tăcere folosește. Cuvântul chiar și strigând supără. Dar dacă și cuvântul și viața se vor întâlni, fac o icoană a toată înțelepciunea.

 Zis-a Avva Sisoe: Orice fel de ispită va veni omului, să zică: Pentru păcatele mele s-a întâmplat aceasta. Iar dacă vreun lucru bun se va întâmpla lui, să zică: Din mila lui Dumnezeu este aceasta.

 Zis-a lui tânărul: Toate acestea le-am păzit din copilăria mea. Ce-mi mai lipsește? Iisus i-a zis: Dacă voiești să fii desăvârșit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor și vei avea comoară în cer; după aceea, vino și urmează-Mi. Ci, auzind cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea multe avuții. (Matei 19.20-22)