Cuvântul

 A te ruga – adesea – înseamnă a-I grăi lui Dumnezeu despre starea noastră dezastruoasă: neputință, mâhnire, îndoială, frică, tristețe, deznădejde – într-un cuvânt, despre tot ceea ce ține de condițiile existenței noastre. Să ne exprimăm fără a căuta expresii elegante sau chiar o succesiune logică. Adesea acest mod de a ne adresa lui Dumnezeu este începutul rugăciunii – conversație. (Din cartea “Despre rugăciune”, pagina 8, a Arhimandritului Sofronie Saharov)

 Adevărata forță a cuvintelor nu stă în cuvinte, ci în folosirea lor. (William Hazlitt)

 Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce ascultă cuvântul Meu și crede în Cel ce M-a trimis are viață veșnică, și s-a mutat din moarte la viață. 5.17

 Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce ascultă cuvântul Meu și crede în Cel ce M-a trimis are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat de la moarte la viață. (Ioan 5.24)

 Atunci când cuvintele dau greș, muzica grăiește. (Hans Christian Andersen)

 Atunci s-au dus fariseii și au ținut sfat ca să-L prindă pe El în cuvânt. (Matei 22.15)

 Avva, spune-ne un cuvânt de pocăință. Încă n-am învățat cum să mă pocăiesc. (Sfântul Antonie cel Mare, în ultimele clipe ale vieții)

 Biruințele sufletului lasă în urma lor cuvintele vieții care vor dăinui. (Vladimir Ghika)

 Buzele celor fără minte vorbesc mereu de alții; iar cuvintele celor înțelepți se vor cumpăni. (Ecclesiasticul 21.27)

 Ca merele de aur pe poliți de argint, așa este cuvântul spus la locul lui. (Solomon 25.11)

 Că drept este cuvântul Domnului și toate lucrurile Lui întru credință. (Psalmi 32.4)

 Căci cuvântul lui Dumnezeu e viu și lucrător și mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri, și pătrunde până la despărțitura sufletului și duhului, dintre încheieturi și măduvă, și destoinic este să judece simțirile și cugetările inimii. (Evrei 4.12)

 Căci Hristos nu m-a trimis ca să botez, ci să binevestesc, dar nu cu înțelepciunea cuvântului, ca să nu rămână zadarnică crucea lui Hristos. Căci cuvântul Crucii, pentru cei ce pier, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu. (I Corinteni 1.17, 18)

 Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul și Sfântul Duh, și Acești trei Una sunt. Și trei sunt care mărturisesc pe pământ:Duhul și apa și sângele, și acești trei mărturisesc la fel. (I Ioan 5.7, 8)

 Căci, mai ales, spunea el, prin aceea se deosebește prietenul de lingușitor; unul vorbește numai ce știe că place, pe când celălalt nu ezită să spună și cuvinte care supără. De aceea, Sfântul Vasile cel Mare îl numește pe adevăratul prieten bărbat înțelept, și spune despre el că dacă ar locui într-o țară îndepărtată, și chiar dacă ochii mei nu l-ar vedea niciodată, tot prieten l-aș socoti. Așa spunea și Euripide. (Din emisiunea “Cuvântul care zidește” de la postul de radio “Trinitas”. Multe din învățăturile care nu au trimitere la CD-uri au fost luate din această emisiune, realizată de părintele Narcis Stupcanu, precum și din alte emisiuni transmise de același post de radio.)

 Când citești Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să îți spui mereu: “Vorbește cu mine și despre mine.” (Soren Kierkegaard, filosof și teolog danez)

 Cel care a primit de la Dumnezeu darul cuvântului și al învățăturii, spre a fi de folos semenilor săi, dar nu se folosește de el, pierde darul; și dimpotrivă, cel ce se sârguiește să fie de folos semenilor cu darul acesta, capătă și mai mult dar, după cum celălalt pierde și ce a primit. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Cel ce își stăpânește cuvintele sale are știință și cel ce își ține cumpătul este un om priceput. (Solomon 17.27)

 Cel ce nu ia în seamă cuvântul (lui Dumnezeu) este dat pierzării, iar cel ce se teme de porunca Lui este răsplătit. (Solomon 13.13)

 Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. Iar de ziua și de ceasul acela nimeni nu știe, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. (Matei 24.35, 36)

 Copiii sunt educați de comportamentul adultului, nu de cuvintele sale. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru și psiholog elvețian)

 Cum a fost lucrat pomul, arată rodul lui; așa și cuvântul arată gândul cel din inima omului. Să nu lauzi pe nimeni înainte de a vorbi cu el, căci cuvântul este piatra de încercare a omului. (Ecclesiasticul 27.6, 7)

 Cunosc un om în Hristos, care acum paisprezece ani – fie în trup, nu știu; fie în afară de trup, nu știu, Dumnezeu știe – a fost răpit unul ca acesta până la al treilea cer. Și-l știu pe un astfel de om – fie în trup, fie în afară de trup, nu știu, Dumnezeu știe – Că a fost răpit în rai și a auzit cuvinte de nespus, pe care nu se cuvine omului să le grăiască. (II Corinteni 12.2-4)

 Cuvântul adună Biserica pentru a se întrupa în ea. (Teologul Alexander Schmemann)

 Cuvântul doare mai mult decât fapta, iar limba e mult mai ascuțită decât sabia. (Mihail Drumeș)

 Cuvântul e un mijloc imperfect de comunicare. (Camil Petrescu)

 Cuvântul “fericire” și-ar pierde înțelesul dacă nu l-am compara cu tristețea. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru și psiholog elvețian)

 Cuvântul lui Dumnezeu S-a făcut om, ca și tu să afli de la om, că omul poate ajunge Dumnezeu. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

 Cuvântul rău asupra drepților este ars de harul lui Dumnezeu. 10.3

 Cuvântul sună, fapta tună! (Sfinții Părinți)

 Cuvântul tăcerii este foarte puternic și nu putem să-i prindem frecvența. 7.5

 Cuvântul tăcerii se sprijină pe harul lui Dumnezeu. 7.5

 Cuvintele noastre sunt cărările faptelor noastre. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Dacă ai minte, ascultă aceasta, pleacă urechea la cuvintele mele. Unul care prigonește dreptatea ar putea

 oare să domnească? Și vei osândi tu pe Cel mare și drept? (Iov 34.16, 17)

 Dacă din tăcerea mea nu înțelegeți nimic, cum veți înțelege din cuvânt? (Patericul)

 Dacă nu vei căuta să te dai în vânt după cuvinte, vei fi la bătrânețe o comoară de înțelepciune. (Platon)

 Dacă omul va ține minte textul Sfintei Scripturi: “Din cuvintele tale te vei îndrepta, și din cuvintele tale te vei osândi”, atunci el se va hotărî ca mai bine să tacă. (Avva Pimen)

 Dacă ziceți că nu este așa, cine îmi va dovedi că am mințit și cine va spulbera cuvântul meu?” (Iov 24.25)

 Dar grijile veacului și înșelăciunea bogăției și poftele după celelalte, pătrunzând în ei, înăbușă cuvântul și îl fac neroditor. (Marcu 4.19)

 De aceea, oricine aude aceste cuvinte ale Mele și la îndeplinește asemăna-se-va bărbatului înțelept care a clădit casa lui pe stâncă. (Matei 7.24)

 De ești Tu Fiul lui Dumnezeu, zi ca pietrele acestea să se facă pâini. Iar El, răspunzând, a zis: Scris este: „Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu”. (Matei 4.3, 4)

 De la oricine aude cuvântul împărăției și nu-l înțelege, vine cel viclean și răpește ce s-a semănat în inima lui; aceasta este sămânța semănată lângă drum. (Matei 13.19)

 Deci Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, S-a înălțat la cer și a șezut de-a dreapta lui Dumnezeu. Iar ei, plecând, au propovăduit pretutindeni și Domnul lucra cu ei și întărea cuvântul, prin semnele care urmau. Amin. (Luca 16.19, 20)

 Deci mulți din ucenicii Lui, auzind, au zis: Greu este cuvântul acesta! Cine poate să-l asculte? Iar Iisus, știind în Sine că ucenicii Lui murmură împotriva Lui, le-a zis: Vă smintește aceasta? (Ioan 6.60, 61)

 Deci zicea Iisus către iudeii care crezuseră în El: Dacă veți rămâne în cuvântul Meu, sunteți cu adevărat ucenici ai Mei; și veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va face liberi. Ei însă I-au răspuns: Noi suntem sămânța lui Avraam și nimănui niciodată n-am fost robi. Cum zici Tu că: Veți fi liberi? Iisus le-a răspuns: Adevărat, adevărat vă spun: Oricine săvârșește păcatul este rob al păcatului. Iar robul nu rămâne în casă în veac; Fiul însă rămâne în veac. Deci, dacă Fiul vă va face liberi, liberi veți fi într-adevăr. Știu că sunteți sămânța lui Avraam, dar căutați să Mă omorâți, pentru că cuvântul Meu nu încape în voi. (Ioan 8.31-37)

 Duhul este cel ce dă viață; trupul nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus sunt duh și sunt viață. (Ioan 6.63)

 După acestea, fost-a cuvântul Domnului către Avram, noaptea, în vis, și a zis: „Nu te teme, Avrame, că Eu sunt scutul tău și răsplata ta va fi foarte mare!” (Facerea 15.1)

 Este de ajuns un dicționar pentru a conține toate cuvintele. Dar gândirii îi trebuie infinitul. (Alexandr Sergheevici Pușkin)

 Fericit este cel ce citește și cei ce ascultă cuvintele proorociei și păstrează cele scrise în aceasta! Căci vremea este aproape. (Apocalipsa 1.3)

 Fericiți veți fi voi când vă vor ocărî și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind din pricina Mea. (Matei 5.11)

 Foc! Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac și al lui Iacov, nu dumnezeul filosofilor și al înțelepților! (Aceste cuvinte au fost scrise pe o bucată de hârtie, găsită cusută în căptușeala hainei lui Blaise Pascal, după moartea sa, și sună pentru noi ca un scurt testament)

 Ia aminte de tine însuți ca nu cumva un cuvânt ascuns în inima ta să se prefacă în păcat! (Sfântul Vasile cel Mare)

 Iar sămânța semănată în pământ bun este cel care aude cuvântul și-l înțelege, deci care aduce rod și face: unul o sută, altul șaizeci, altul treizeci. (Matei 13.23)

 Iar El a zis: Așa este, dar fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și-l păzesc. (Luca 11.28)

 Iar El, răspunzând, a zis către ei: Mama mea și frații Mei sunt aceștia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și-l îndeplinesc. (Luca 8.21)

 Ideile sunt un vânat rar în pădurea cuvintelor. (Victor Hugo)

 Imposibilul este un cuvânt întâlnit numai în dicționarele proștilor. (Napoleon Bonaparte)

 Iubirea, cel mai frecvent cuvânt în toate limbile lumii, și cel mai profanat în toate zilele. (François Mauriac)

 În așa fel că lanțurile mele, pentru Hristos, au ajuns cunoscute în tot pretoriul și tuturor celorlalți; și cei mai mulți dintre frații întru Domnul, îmbărbătați prin lanțurile mele, au mai multă îndrăzneală să propovăduiască fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. (Filipeni 1.13, 14)

 În chip analog, vinul se amestecă cu apa iar duhul cu omul. Unul, amestecul de vin cu apă, hrănește spre credință, celălalt, adică duhul, conduce spre nemurire. Și iarăși amestecul celor două, a băuturii și a Cuvântului se cheamă Euharistie, har lăudat și frumos. Iar cei care se împărtășesc cu credință își sfințesc și trupul și sufletul, pentru că voința Tatălui amestecă în chip tainic cu Duhul și cu Cuvântul acest amestec dumnezeiesc care este omul. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

 În dicționarul meu, cuvântul imposibil nu există. (Napoleon Bonaparte)

 Îngerii nu au nevoie de limbă și de auz, ci își transmit unii altora propriile lor gândiri și hotărâri, fără să rostească nici măcar un cuvânt. (Sfântul Ioan Damaschin)

 Între oamenii buni și Dumnezeu există o prietenie, prin virtutea care-i unește. Am spus prietenie? E totuși un cuvânt destul de slab, mai potrivit ar fi termenul unire duhovnicească cu Dumnezeu, asemenea legăturii dintre soț și soție. La o așa unire sunt chemați toți oamenii, fiindcă așa cum zice Scriptura, suntem neam sfânt, neamul lui Dumnezeu și al Celui Preaînalt prin harul Lui. Dacă nu voim să pierdem acest dar, trebuie să-l păzim prin sfințenia vieții noastre. (Seneca)

 Întreaga înțelepciune umană se rezumă la două cuvinte: așteptare și speranță. (Alexandre Dumas)

 La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul. Acesta era întru început la Dumnezeu. (Ioan 1.1, 2)

 Legea postului a fost dată în Paradis .….. Cuvântul “nu mâncați” este o lege a postului și înfrânării. 6.9

 Lepădarea de sine este cuvânt unic. Până la Hristos nu l-a rostit nimeni. (Sfinții Părinți)

 Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea, în Duhul, tot felul de rugăciuni și de cereri, și întru aceasta priveghind cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți sfinții. (Efeseni 6.17, 18)

 Nu e nimic mai tare decât blândețea. După cum apa aruncată pe foc a stins de multe ori focul, tot așa și un cuvânt spus cu blândețe, stinge o mânie mai aprinsă decât cuptorul și îndoit ne este câștigul. Câștigăm prin aceea că ne-am purtat cu blândețe și prin aceea că slobozim de tulburare mintea fratelui nostru punând capăt mâniei……. Căci ce este apa pentru foc, aceea e blândețea și bunătatea pentru mânie. (Sfântul Ioan Gură de Aur).

 Nu îngădui un râs nesocotit și nu suferi cuvântul obraznic; unul vine de la un prost, celălalt de la un nebun. (Socrate)

 Nu murim întâmplător, ultimul cuvânt nu-i aparține morții, ci lui Dumnezeu, autorul ei. 11.12

 Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. 5.10

 Nu spune puține cuvinte în vorbe multe, ci mult în vorbe puține. (Pitagora)

 O imagine valorează cât o mie de cuvinte. (Fred R. Barnard)

 O rugăciune făcută fără atenție, înșirând doar cuvinte goale, e o batjocură la adresa lui Dumnezeu. (Părintele Petroniu Tănase de la schitul Prodromul din muntele Athos)

 Obișnuiește-ți urechea să audă des cuvinte duhovnicești și mintea ta se va depărta de gânduri necurate. (Sfântul Talasie Libianul)

 Omul smerit e acela care nu găsește în sine nimic sigur de care să se sprijine, deoarece singura lui certitudine e iubirea pe care celălalt i-a dat-o și cuvântul pe care celălalt i l-a scris în suflet și care îl înalță în mod tainic. (Teologul catolic Marko Rupnik)

 Omul superior este modest în cuvinte și excelent în fapte. (Confucius)

 Patericul ne învață cuvântul. 11.2

 Pe Dumnezeu să-L slujim prin fapte, să-L lăudăm prin cuvânt și să-L cinstim cu gândul. (Evagrie Ponticul)

 Pentru că toți greșim în multe chipuri; dacă nu greșește cineva în cuvânt, acela este bărbat desăvârșit, în stare să înfrâneze și tot trupul. (Iacob 3.2)

 Poetul e un dansator pe funie, un jongler de cuvinte, un inventator de rime rare, plin de ingenuitate și de har. (Nicolae Manolescu)

 Poetul inspiră cuvinte și expiră versuri. (David Boia)

 Poezia este arta de a pune în mișcare imaginația noastră cu ajutorul cuvintelor. (Arthur Schopenhauer)

 Procedează astfel încât fapta ta să țină locul cuvântului, și vorbește în așa fel încât cuvântul să țină locul faptei. (Sfântul Isidor Pelusiotul)

 Rugăciunea de foc este o rugăciune fără cuvinte, care nu poate fi descrisă în cuvinte. (Sfinții Părinți, vezi Extazul)

 Rugăciunea e mai puternică decât oricând atunci când este făcută fără cuvinte. (Samuel Chadwick)

 Scopul cuvântării nu este de a impune, ci de a convinge. (Iacob Negruzzi)

 Sfatul bun la timpul potrivit este o milostenie mai mare decât sumele de bani, pentru că este sfatul Cuvântului spre folos pentru mântuire. (Patriarhul Daniel)

 Silește-te să te arăți încercat, înaintea lui Dumnezeu lucrător cu fața curată, drept învățând cuvântul adevărului. (II Timotei 2.15)

 Sunt cuvinte care se înalță ca flacăra și altele care cad ca ploaia. (Marie d’Agoult)

 Sunt trei cărări ale binelui: să săvârșești binele prin faptă, prin cuget și prin cuvânt. (Origen)

 Sunt un om liber și fac ce vreau, nu mă tem de oameni! (După 12 ani de temniță, întrebat dacă se supune orânduirii comuniste, părintele Justin Pârvu a răspuns: Sunt un om liber și fac ce vreau, nu mă tem de oameni! Acest cuvânt l-a costat alți 5 ani de temniță grea.)

 Și am zis: „Mai bună este înțelepciunea decât puterea; dar înțelepciunea celui sărac este urgisită, și cuvintele lui nu sunt luate în seamă„. (Ecclesiastul 9.16)

 Și cele semănate între spini sunt cei ce ascultă cuvântul, dar grijile veacului și înșelăciunea bogăției și poftele după celelalte, pătrunzând în ei, înăbușă cuvântul și îl fac neroditor. (Marcu 4.18, 19)

 Și când zicea El acestea, o femeie din mulțime, ridicând glasul, I-a zis: Fericit este pântecele care Te-a purtat și fericiți sunt sânii pe care i-ai supt! Iar El a zis: Așa este, dar fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și-l păzesc. (Luca 11.27, 28)

 Și Cuvântul S-a făcut trup și S-a sălășluit între noi și am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. (Ioan 1.14)

 Și cuvintelor tale fă jug și cumpănă și gurii tale fă-i ușă și încuietoare. (Ecclesiasticul 28.28)

 Și dacă trâmbița va da sunet nelămurit, cine se va pregăti de război? Așa și voi: Dacă prin limbă nu veți da cuvânt lesne de înțeles, cum se va cunoaște ce ați grăit? Veți fi niște oameni care vorbesc în vânt. (I Corinteni 14.8, 9)

 Și după ce a postit patruzeci de zile și patruzeci de nopți, la urmă a flămânzit. Și apropiindu-se, ispititorul a zis către El: De ești Tu Fiul lui Dumnezeu, zi ca pietrele acestea să se facă pâini. Iar El, răspunzând, a zis: Scris este: „Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu”. (Matei 4.2-4)

 Și i-a zis Iisus: Venind, îl voi vindeca. Dar sutașul, răspunzând, I-a zis: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu, ci numai zi cu cuvântul și se va vindeca sluga mea. (Matei 8.7, 8)

 Și Petru și-a adus aminte de cuvântul lui Iisus, care zisese: Mai înainte de a cânta cocoșul, de trei ori te vei lepăda de Mine. Și ieșind afară, a plâns cu amar. (Matei 26.75)

 Tăcerea este a doua putere a lumii, după cuvânt. (Henri Lacordaire)

 Tăcerea este o virtute a femeilor și o onoare lipsită de primejdii pentru tineri, iar cuvântul unui bătrân este un bine. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

 Te-a smerit, te-a pedepsit cu foamea și te-a hrănit cu mana pe care nu o cunoșteai și pe care nu o cunoșteau nici părinții tăi, ca să-ți arate că nu numai cu pâine trăiește omul, ci că omul trăiește și cu tot Cuvântul ce iese din gura Domnului. (Deutoronomul 8.3)

 Toleranța este un alt cuvânt pentru indiferență. (W. Somerset Maugham)

 Trimis-a întuneric și i-a întunecat, căci au amărât cuvintele Lui; prefăcut-a apele lor în sânge și a omorât peștii lor; scos-a pământul lor broaște în cămările împăraților lor. (Psalmi 104.27-29)

 Un prost care nu spune niciun cuvânt nu se deosebește de un savant care tace. (Molière)

 Un răspuns blând domolește mânia, iar un cuvânt aspru ațâță mânia. (Solomon 15.1)

 Un ziar este cherestea făcută flexibilă. Este cerneală transformată în cuvinte și imagini. Este conceput, se naște, crește și moare de bătrânețe într-o singură zi. (Jim Bishop)

 Viața fără cuvânt folosește mai mult decât cuvântul fără viață. Prima tace și zidește, al doilea strică și tulbură, dar când și cuvântul și viața merg împreună, alcătuiesc imaginea întregii filosofii. (Sfântul Isidor Pelusiotul)

 Zis-a Avva Isidor: Viața fără cuvânt mai mult folosește decât cuvântul fără viață. Căci viața chiar și în tăcere folosește. Cuvântul chiar și strigând supără. Dar dacă și cuvântul și viața se vor întâlni, fac o icoană a toată înțelepciunea.

 Zis-a Avva Macarie: Prin cuvânt rău și pe cei buni îi faci răi, iar prin cuvânt bun și pe cei răi îi faci buni.

 Zis-a Avva Moise: De nu se va uni fapta cu rugăciunea, în zadar se ostenește omul, iar puțină vreme este osteneala și de-a pururea odihna, cu darul lui Dumnezeu Cuvântul. Amin!

 Zis-a Avva Pimen: Mai mare dragoste nu este cu putință să afle cineva decât să-și pună sufletul pentru aproapele său. De va auzi un cuvânt rău de mâhnire, dar nu-l va zice, sau de i se va face nedreptate și va suferi, dar nu va răsplăti, unul ca acesta își pune sufletul pentru aproapele.

 Zis-a Avva Xantie: Tâlharul pe cruce era și cu un cuvânt s-a îndreptat, iar Iuda apostol împreună era numărat și într-o noapte a pierdut toată osteneala, coborându-se din cer în iad. Drept aceea, nimeni făcând bine să nu se fălească, fiindcă toți cei ce au nădăjduit în sineși au căzut.

 Zis-a lui tânărul: Toate acestea le-am păzit din copilăria mea. Ce-mi mai lipsește? Iisus i-a zis: Dacă voiești să fii desăvârșit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor și vei avea comoară în cer; după aceea, vino și urmează-Mi. Ci, auzind cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea multe avuții.(Matei 19.20-22)

 Ziua zilei spune cuvânt, și noaptea nopții vestește știință. (Psalmi 18.2)