Curajul

Adevăratul curaj este o încredere deplină pe care nimic nu o tulbură. (Condillac)

 Ai curaj! Șterge-ți ochii! Adesea, căderea e un mijloc de a te ridica mai sus. (William Shakespeare)

 Când nu poți ocoli primejdia, nu-ți rămâne decât s-o înfrunți curajos. (Friedrich Ruckert)

 Cei cu adevărat curajoși vorbesc puțin despre curaj. (Octavian Paler)

 Cel curajos este cel căruia, fiindu-i frică, merge înainte. (Gabriel Liiceanu)

 Cel mai mare test de curaj de pe pământ este să suporți înfrângerea fără să te descurajezi. (Robert G. Ingersoll)

 Creativitatea necesită curajul de a renunța la certitudini. (Erich Fromm)

 Cred că unul dintre cele mai mari riscuri în viață este să nu ai niciodată curajul să riști. (Oprah Winfrey)

 Curajul este rezistența în fața fricii, meșteșugul de a domina frica, și nu absența fricii. (Mark Twain)

 Curajul este scara pe care urcă toate celelalte virtuți. (Clare Bernard)

 Curajul poate înfrânge nenorocul. (Proverb englezesc)

 Curajul te conduce în ceruri; frica – la moarte. (Seneca)

 Dacă nu ai curaj să mergi singur, nici alții nu vor avea curaj să meargă cu tine. (Apoorve Dubey)

 Dacă ți-ai pierdut averea, n-ai pierdut nimic. Dacă ți-ai pierdut sănătatea, ai pierdut ceva, dar dacă ți-ai pierdut speranța și curajul, totul e pierdut. (Predicatorul american Norman Vincent Peale)

 Delicatețea și blândețea armonizează foarte bine cu curajul. (Samuel Smiles)

 Fii tare și curajos, că tu vei împărți poporului acestuia, prin sorți, tara pe care M-am jurat părinților lor să le-o dau. Fii dar tare și foarte curajos, ca să păzești și să împlinești toată legea pe care ți-a încredințat-o Moise, robul Meu; să nu te abați de la ea nici la dreapta nici la stânga, ca să pricepi toate câte ai de făcut. (Iosua Navi 1.6, 7)

 Fiii mei, fiți curajoși, am pierdut tot ce-am avut în această lume, cel puțin să ne mântuim sufletul și să ne spălăm păcatele cu sângele nostru. (Sfântul Martir Constantin Brâncoveanu, decapitat împreună cu cei patru fii ai săi și cu sfetnicul Ianache pentru că nu s-au lepădat de credința creștină.)

 Fiți tari și curajoși, nu vă temeți, nu vă îngroziți, nici nu vă spăimântați de ei, că Domnul Dumnezeul tău va merge El Însuși cu tine și nu se va depărta de tine, nici nu te va părăsi”. (Deutoronomul 31.6)

 Frica e a trupului: trupul tremură. Curajul e al sufletului: sufletul n-are cum să tremure. (Barbu Ștefănescu Delavrancea)

 Găsește curajul de a fi tu însuți, chiar dacă încă nu știi cine ești! (Paulo Coelho)

 Iar când vor începe să fie acestea, prindeți curaj și ridicați capetele voastre, pentru că răscumpărarea voastră se apropie. (Luca 21.28)

 Ispitelor și primejdiilor morale nu li se rezistă cu cunoștințe și cu teorii științifice, ci li se rezistă cu curajul credinței. 9.23

 Într-o lume a amăgirii universale, a spune adevărul e un act de curaj. (George Orwell)

 Limita curajului? Nu există limită pentru curaj. (Gabriele d’Annunzio)

 Nimic nu îi dă mai mult curaj unui fricos decât frica altuia. (Umberto Eco)

 Nu descuraja nicodată pe cineva care progresează, indiferent cât de încet o face. (Platon)

 O inimă veselă este un leac minunat, pe când un duh fără curaj usucă oasele. (Solomon 17.22)

 O inimă veselă înseninează fața, iar când inima e tristă și duhul e fără de curaj. (Solomon 15.13)

 Optimismul este fundația curajului. (Nicholas Butler)

 Pentru orice realizare, primul pas este curajul. (Goethe)

 Poate că adevăratul curaj este curajul de a greși. (Gavriil Stiharul)

 Prevederea este adevăratul curaj. (Euripide)

 Prin cutezanță crește curajul, prin șovăială – teama. (Publilius Syrus)

 Răbdarea, această îmbinare de curaj moral cu sfiala fizică. (Thomas Hardy)

 Stăpânirea de sine este numai o altă formă a curajului, ea stă la baza tuturor virtuților. (Samuel Smiles)

 Știu că sunt prost, dar când mă uit în jur, prind curaj. (Ion Creangă)

 Teama este tatăl curajului și mama siguranței. (Henry H. Tweedy)

 Tendința culturii moderne a fost de a tolera râsul, dar a descuraja scrisul. (Gilbert Keith Chesterton)

 Testul curajului vine atunci când suntem în minoritate. Încercarea toleranței apare atunci când suntem în majoritate. (Ralph W. Sockman)

 Toată lumea are talent, ceea ce este special e curajul de a-ți urma talentul spre zonele întunecate în care te poate duce. (Scriitoarea americană Erica Jong)

 Trăiește ca un om curajos; iar dacă nu ai noroc, înfruntă-i loviturile cu o inimă curajoasă. (Cicero)

 Un om curajos formează întotdeauna o majoritate. (Andrew Jachson)

 Un surâs nu costă nimic, dar produce mult / El îi îmbogățește pe cei ce-l primesc / Fără a-i sărăci pe cei care îl dăruiesc / El nu durează decât o clipă / Dar uneori amintirea lui e eternă / Nimeni nu e atât de bogat încât să nu se lipsească de el / Dar nici atât de sărac încât să nu-l merite / El creează fericirea în cămin, / El e semnul sublim al prieteniei. / Un surâs dă odihnă celui obosit, / Dă curaj celor deznădăjduiți / Nu poate fi cumpărat, împrumutat sau furat / Pentru că e ceva care nu are valoare / Decât în momentul când este dăruit. / Și dacă vreodată întâlniți o persoană / Care nu mai știe cum să aibă un surâs / Fiți generos, dăruiți-l pe al vostru, / Căci nimeni nu are atâta nevoie de un surâs / Precum acela care nu-l poate da altora. (Mahatma Gandhi, poezia Surâsul)