Cununa

Ascultă, fiul meu, învățătura tatălui tău și nu lepăda îndrumările maicii tale. Căci ele sunt ca o cunună pe capul tău și ca o salbă împrejurul gâtului tău. (Solomon 1.8, 9)

 Bătrânețea este o cunună strălucită; ea se află mergând pe calea cuvioșiei. (Solomon 16.31)

 Bogăția este o cunună pentru cei înțelepți; iar coroana color nebuni este nebunia. (Solomon 14.24)

 Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus-ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. (Psalmi 20.3)

 Când privesc cerurile, lucrul mâinilor Tale, luna și stelele pe care Tu le-ai întemeiat, îmi zic: Ce este omul că-ți amintești de el? Sau fiul omului, că-l cercetezi pe el? Micșoratu-l-ai pe dânsul cu puțin față de îngeri, cu mărire și cu cinste l-ai încununat pe el. Pusu-l-ai pe dânsul peste lucrul mâinilor Tale, toate le-ai supus sub picioarele lui. (Psalmi 8.3-6)

 Cununa bătrânilor sunt nepoții, iar mărirea fiilor sunt părinții lor. (Solomon 17.6)

 Cununa călugărului este smerita-cugetare. (Avva Or)

 Cununa înțelepciunii este temerea de Domnul, care odrăslește pace și sănătate nevătămată; dar și una și alta sunt daruri de la Dumnezeu, Care revarsă cinste peste cei care Îl iubesc pe Dânsul. El a văzut-o și a măsurat-o; știință și înțeleaptă înțelegere ca ploaia a revărsat și a înălțat mărirea celor ce o stăpânesc pe dânsa. (Ecclesiasticul 1.17, 18)

 Dacă lipsește vrăjmașul, atunci lipsește desigur și cununa biruinței, căci nu poate fi vorba de biruință dacă nu este și cineva învins. (Sfântul Grigorie de Nisa)

 De ce vorbiți deșertăciuni și nu împliniți ceea ce vi s-a poruncit? (înecarea sfântului) Eu văd ceea ce voi nu puteți vedea. Iată, de față stau în slavă cei ce au venit să mă primească. Și așa a fost încununat de îngeri în mucenicia sa Sfântul Sava de la Buzău la anul 372. Femeia virtuoasă este o cunună pentru bărbatul ei, iar femeia fără cinste este un cariu în oasele lui. (Solomon 12.4)

 Fericit este bărbatul care rabdă ispita, căci lămurit făcându-se va lua cununa vieții. (Iacob 1.12)

 Iată începutul înțelepciunii: Agonisește înțelepciunea și cu prețul a tot ce ai, capătă priceperea. Prețuiește-o mult și ea te va înălța; ea te va ridica în slăvi dacă o vei îmbrățișa. Ea va pune cunună de daruri pe capul tău și te va împodobi cu diademă de mare cinste. (Solomon 4.7-9)

 Mă bucur că sunt chemată la cununa muceniciei și mulțumesc lui Dumnezeu din toată inima că m-a învrednicit de un asemenea har. (Sfânta Muceniță Teodosia fecioara, torturată și apoi aruncată în mare, la anul 308)

 Nimeni să nu se rușineze de cruce, simbolul sfânt al mântuirii noastre, capul bunătăților pentru care trăim și pentru care suntem. Ca pe o cunună, așa să purtăm crucea lui Hristos. Prin cruce se săvărșesc toate cele ale noastre. Dacă trebuie să te naști din nou, crucea este alături. Dacă trebuie să te hrănești cu hrana cea tainică, dacă trebuie să te hirotonești, dacă trebuie să faci orice, pretutindeni este alături de noi crucea, semnul biruinței. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 O, cine, îmi va da pe cineva care să mă asculte? Iată aici iscălitura mea! Cel Atotputernic să-mi răspundă! Iar învinuirea scrisă de potrivnicii mei, voi purta-o pe umărul meu, voi înnoda-o în jurul capului meu, ca o cunună. (Iov 31.35,36)

 Orice respingere a acestor duhuri rele este o cunună care ne așteaptă. (Părintele Arsenie Papacioc)

 Podoaba vieții este talentul, cununa talentului – caracterul. (Simion Mehedinți)

 Să îndurăm suferințele, căci nimeni nu se încununează dacă n-a fost rănit în luptă și n-a fost acoperit de praf. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Scurtă e viața, lung e veacul viitor și mic e răscumpul vieții de aici. Iar omul, viețuitoarea aceasta mare și de scurtă vreme, căreia i s-a dat vremea îngustă de acum, e neputincios. Vremea e îngustă iar omul e slab, dar cununa care-l așteaptă ca răsplată a luptelor este mare, deoarece are nenumărate țepușe care-i primejduiesc viața, cea tot scurtă. (Sfântul Nichita Sichatul)

 Și împletind o cunună de spini, I-au pus-o pe cap și în mâna Lui cea dreaptă trestie; și, îngenunchind înaintea Lui își băteau joc de El, zicând: Bucură-Te, regele iudeilor! Și scuipând asupra Lui, au luat trestia și-L băteau peste cap. Iar după ce L-au batjocorit, L-au dezbrăcat de hlamidă, L-au îmbrăcat cu hainele Lui și L-au dus să-L răstignească. (Matei 27.29-31)

 Viața veșnică este rodul și încununarea credinței în Hristos. (Sfântul Chiril al Alexandriei)