Cunoașterea

 A cunoaște Esența Divină – acesta este cel mai înalt țel al sufletului trimis de Creator pe Pământ! (Pitagora)

 A uita este marele secret al firilor tari și creatoare, a uita asemenea naturii care nu-și cunoaște trecutul, care reîncepe neîncetat tainele zămislirilor ei neobosite. (Honoré de Balzac)

 Absolutul poate fi cunoscut? Poate! Când? Niciodată! (Henri Wald)

 Aceasta este viața cea veșnică, să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis. 12.8

 Acțiunea fără cunoaștere este inutilă, iar cunoașterea fără acțiune este zadarnică. (Abu Bakr)

 Adevărata cunoaștere poartă în ea pecetea dragostei. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

 Adevărata ignoranță nu este absența cunoașterii, ci refuzul de a o dobândi. (Karl Raimund Popper)

 Adevărata înțelepciune înseamnă să-ți recunoști propria ignoranță. (Socrate)

 Adevărata trăsătură după care îl puteți recunoaște pe înțeleptul autentic este răbdarea. (Henrik Ibsen)

 Ascultați, fiilor, învățătura tatălui și luați aminte cunoașteți buna chibzuială, căci eu vă dau învățătură bună: Nu părăsiți povața mea. (Solomon 4.1, 2)

 Atâta timp cât trupul lucrează pentru patimi, sufletul nu-L cunoaște pe Dumnezeu.(Mitropolitul Filaret)

 Atunci voi cunoaște frumusețea ta , când vei păstra curat sufletul. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

 Aurul și argintul fals sunt pagube pe care le poți îndura și un bărbat priceput ușor descoperă falsul. Dar dacă gândul mincinos al unui prieten stă ascuns în pieptul său și dacă are viclenie în inima sa, acela e cel mai fals dintre muritorii făcuți de Dumnezeu, iar dintre toate falsurile, acesta este cel mai greu de cunoscut. (Poetul Teognist, citat de Cuviosul Clement Alexandrinul)

 Biserica este inima lumii, chiar dacă lumea nu-și cunoaște inima. (Mitropolitul George Khodr, citat de teologul Olivier Clément)

 Ca să-L cunoști cu adevărat pe Dumnezeu, trebuie să ieși din mintea ta. (Neale Donald Walsch)

 Căci cunoaștem pe Cel ce a zis: „A Mea este răzbunarea; Eu voi răsplăti”. Și iarăși: „Domnul va judeca pe poporul Său”. Înfricoșător lucru este să cădem în mâinile Dumnezeului celui viu. (Evrei 10.30, 31)

 Căci de vreme ce întru înțelepciunea lui Dumnezeu lumea n-a cunoscut prin înțelepciune pe Dumnezeu, a binevoit Dumnezeu să mântuiască pe cei ce cred prin nebunia propovăduirii. Fiindcă și iudeii cer semne, iar elinii caută înțelepciune, însă noi propovăduim pe Hristos cel răstignit: pentru iudei, sminteală; pentru neamuri, nebunie. (I Corinteni 1.21-23)

 Căci nu este nimic ascuns, care să nu se dea pe față și nimic tainic, care să nu se cunoască și să nu vină la arătare. (Luca 8.17)

 Când cineva cade din măsura chibzuielii, devine atât fricos, cât și îndrăzneț cât sufletul său este slăbit. Omul, când pierde echilibrul interior, nu se mai cunoaște pe sine și cade astfel în extreme. (Sfântul Ioan Scărarul)

 Când vine peste tine mânie sau amărăciune, cunoaște că el, adică diavolul, este în tine. (Herma, autorul scrierii “Păstorul”)

 Cât despre cele jertfite idolilor, știm că toți avem cunoștință. Cunoștința însă semețește, iar iubirea zidește. Iar dacă i se pare cuiva că cunoaște ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască. Dar dacă iubește cineva pe Dumnezeu, acela este cunoscut de El. (I Corinteni 8.1-3)

 Ce folos ai să cunoști ce se află în afară, dacă pe tine însuți nu te cunoști? (Sfântul Isaac Sirul)

 Cel ce se plânge pe sine nu cunoaște trândăvia sufletului. (Sfântul Ioan Scărarul)

 Ci propovăduim înțelepciunea de taină a lui Dumnezeu, ascunsă, pe care Dumnezeu a rânduit-o mai înainte de veci, spre slava noastră, pe care nici unul dintre stăpânitorii acestui veac n-a cunoscut-o, căci, dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul slavei; ci precum este scris: „Cele ce ochiul n-a văzut și urechea n-a auzit, și la inima omului nu s-au suit, pe acestea le-a gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El”. (Romani 2.7-9)

 Cine a cunoscut voința Ta, dacă Tu nu i-ai dat înțelepciune și dacă nu i-ai trimis de sus Duhul Tău cel Sfânt? (Cartea înțelepciunii lui Solomon 8.17)

 Cine cunoaște numai teoretic adevărul Evangheliei, poate să fie un savant, dar nu un creștin. (Nichifor Crainic)

 Cine-L cunoaște pe Hristos, cunoaște rostul tuturor lucrurilor. (Blaise Pascal)

 Creativitatea înseamnă a lua elemente cunoscute și a le asambla în moduri unice. (Jacque Fresco)

 Creierul este o lume care constă dintr-un număr de constante neexplorate și mari întinderi de teritorii necunoscute. (Santiago Ramon y Cajal)

 Cu cât te vei cunoaște mai bine pe tine, cu atât vei fi mai modest și vei căpăta o mai mare încredere în puterile tale. (Samuel Smiles)

 Cugetarea smerită nu e o osândire a noastră din partea conștiinței, ci cunoașterea harului lui Dumnezeu și a compătimirii Lui. (Sfântul Marcu Ascetul)

 Cultura nu înseamnă să citești mult, nici să știi multe; înseamnă să cunoști mult. (Fernando Pessoa)

 Cum să respecți valorile naționale dacă nu le cunoști? (Nicolae Manolescu)

 Cunoaște-te pe tine însuți! (Socrate)

 Cunoaște-ți rușinea și ascunde-ți mândria, astfel vei fi un model sub ceruri. (Lao Tse)

 Cunoașterea de sine este pe cât de temută, pe atât de necesară. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru și psiholog elvețian)

Cunoașterea greșelilor este începutul salvării. (Epicur)

Cunoașterea lui Dumnezeu 12.8

Cunoașterea noastră nu poate fi decât limitată, în timp ce ignoranța trebuie să fie în mod necesar infinită. (Karl Popper)

Cunoașterea nu se bazează doar pe adevăr, ci și pe eroare. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru și psiholog elvețian)

Cunoașterea profundă. 5.5

Cunoaștere, prudență, discernământ; acestea sunt adevăratele cerințe pe care trebuie să le adresăm lui Dumnezeu.

Cunoaștere, prudență, discernământ; acestea sunt darurile de care avem nevoie și nu alte bunuri trecătoare. (Sfântul Macarie Egipteanul)

 Cunosc un om în Hristos, care acum paisprezece ani – fie în trup, nu știu; fie în afară de trup, nu știu, Dumnezeu știe – a fost răpit unul ca acesta până la al treilea cer. Și-l știu pe un astfel de om – fie

 în trup, fie în afară de trup, nu știu, Dumnezeu știe – Că a fost răpit în rai și a auzit cuvinte de nes-

 pus, pe care nu se cuvine omului să le grăiască. (II Corinteni 12.2-4)

 Dacă cunoașterea creează probleme, nu ignoranța va duce la rezolvarea acestora. (Isaac Asimov)

 Dacă ești iubitor de învățătură, fă-te iubitor și de osteneală. Căci simpla cunoștință îngâmfă pe om. (Sfântul Marcu Ascetul)

 De abia după ce am cunoscut prea mult, ne dăm seama cât de puțin cunoaștem. (Socrate)

 Deci nu vă temeți de ei, căci nimic nu este acoperit care să nu iasă la iveală și nimic ascuns care să nu ajungă cunoscut. (Matei 10.26)

 Deci zicea Iisus către iudeii care crezuseră în El: Dacă veți rămâne în cuvântul Meu, sunteți cu adevărat ucenici ai Mei; și veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va face liberi. Ei însă I-au răspuns: Noi suntem sămânța lui Avraam și nimănui niciodată n-am fost robi. Cum zici Tu că: Veți fi liberi? Iisus le-a răspuns: Adevărat, adevărat vă spun: Oricine săvârșește păcatul este rob al păcatului. Iar robul nu rămâne în casă în veac; Fiul însă rămâne în veac. Deci, dacă Fiul vă va face liberi, liberi veți fi într-adevăr. Știu că sunteți sămânța lui Avraam, dar căutați să Mă omorâți, pentru că cuvântul Meu nu încape în voi. (Ioan 8.31-37)

 Deci, de la însuși lucrul care se deapănă în minte, poți cunoaște care drac s-a apropiat de tine. (Evagrie Ponticul)

 Despre trei lucruri nu te grăbi să vorbești: despre Dumnezeu, până ce nu-ți întărești credința în El; despre păcatul altuia, până ce nu-l cunoști pe al tău; și despre ziua de mâine, până ce nu se luminează de ziuă. (Sfântul Nicolae Velimirovici)

 Destinul omenesc nu cunoaște amenințare mai mare decât moartea din motive necunoscute. (Ramon Gomez de la Serna)

 Diavolul recunoaște existența lui Dumnezeu, crede în El, dar asta nu-l schimbă deloc. 1.5

 Din momentul în care cunoști că ești păcătos, te-ai schimbat din vrăjmașul lui Dumnezeu, în prietenul lui Dumnezeu. (Părintele Arsenie Boca)

 Dragostea are motive pe care rațiunea nu le cunoaște. (Blaise Pascal)

 Dragostea nu cade niciodată. Cât despre proorocii – se vor desființa; darul limbilor va înceta; știința se va sfârși; pentru că în parte cunoaștem și în parte proorocim. Dar când va veni ceea ce e desăvârșit, atunci ceea ce este în parte se va desființa. (I Corinteni 13.8-10)

 Dumnezeu a zidit pe om spre nestricăciune și l-a făcut după chipul ființei Sale. Iar prin pizma diavolului moartea a intrat în lume și cei ce sunt de partea lui vor ajunge s-o cunoască. (Cartea înțelepciunii lui Solomon 2.23, 24)

 Dumnezeu vorbește cu omul prin energiile Sale necreate, din care omul se împărtășește, și prin care-L cunoaște pe Dumnezeu. 8.15

 După roadele lor îi veți cunoaște. Au doară culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? (Matei 7.16)

 E mai bine să-ți cunoști dușmanul decât prietenul. (Proverb bolivian)

 Elanul creator nu cunoaște piedici. (Nicolae Titulescu)

 Este mai bine să fii prost și să cunoști acest fapt, decât să fii prost și să te crezi înțelept. (Buddha)

 Este mai ușor să cunoști zece țări decât un singur om. (Proverb idiș)

 Experiența a arătat că armătura morală este mai importantă pentru individ și pentru societate decât cunoștințele științifice, literare, filozofice. (Alexis Carrel, medic chirurg și biolog francez)

 Fantezia este mai importantă decât cunoașterea, căci cunoașterea are limite. (Albert Einstein)

 Fără Histos nu-i posibil a-L cunoaște pe Dumnezeu. [Sfântul Irineu de Lugdunum (Lion), ucenicul Sfântului Sfințit Mucenic Policarp al Smirnei]

 Hristos nu S-a făcut cunoscut când S-a născut, ci când S-a botezat. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Iar El, răspunzând, le-a zis: Pentru că vouă vi s-a dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, pe când acestora nu li s-a dat. (Matei 13.11)

 Iar femeia a zis către șarpe: „Roade din pomii raiului putem să mâncăm; numai din rodul pomului celui din mijlocul raiului ne-a zis Dumnezeu: „Să nu mâncați din el, nici să vă atingeți de el, ca să nu muriți!” Atunci șarpele a zis către femeie: „Nu, nu veți muri! Dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul„. De aceea femeia, socotind că rodul pomului este bun de mâncat și plăcut ochilor la vedere și vrednic de dorit, pentru că dă știință, a luat din el și a mâncat și a dat bărbatului său și a mâncat și el. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi și au cunoscut că erau goi, și au cusut frunze de smochin și și-au făcut acoperăminte. (Facerea 3.2-7)

 Iar un oarecare Anania, bărbat evlavios, după Lege, mărturisit de toți iudeii care locuiau în Damasc, venind la mine și stând alături, mi-a zis: Frate Saule, vezi iarăși! Și eu în ceasul acela l-am văzut. Iar el a zis: Dumnezeul părinților noștri te-a ales de mai înainte pe tine ca să cunoști voia Lui și să vezi pe Cel Drept și să auzi glas din gura Lui; că martor vei fi Lui, în fața tuturor oamenilor, despre cele ce ai văzut și auzit. Și acum de ce zăbovești? Sculându-te, botează-te și spală-ți păcatele, chemând numele Lui. (Faptele Apostolilor 22.12-16)

 Ignoranța nu înseamnă lipsă de inteligență; înseamnă lipsă de cunoștințe. (Dave Ramsey)

 Iisus a răspuns: Adevărat, adevărat zic ție: De nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din trup, trup este; și ce este născut din Duh, duh este. Nu te mira că ți-am zis: Trebuie să vă nașteți de sus. Vântul suflă unde voiește și tu auzi glasul lui, dar nu știi de unde vine, nici încotro se duce. Astfel este cu oricine e născut din Duhul. A răspuns Nicodim și i-a zis: Cum pot să fie acestea? Iisus a răspuns și i-a zis: Tu ești învățătorul lui Israel și nu cunoști acestea? (Ioan 3.5-10)

 Iisus a văzut pe Natanael venind către El și a zis despre el: Iată, cu adevărat, israelit în care nu este vicleșug. Natanael I-a zis: De unde mă cunoști? A răspuns Iisus și i-a zis: Mai înainte de a te chema Filip, te-am văzut când erai sub smochin. Răspunsu-I-a Natanael: Rabi, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Tu ești regele lui Israel. Răspuns-a Iisus și i-a zis: Pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Mai mari decât acestea vei vedea. Și i-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă, de acum veți vedea cerul deschizându-se și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul Omului. (Ioan 1.47-51)

 Intrarea în templul înțelepciunii este o recunoaștere a propriei noastre ignoranțe. (Proverb hindus)

 În aceasta am cunoscut iubirea: că El Și-a pus sufletul Său pentru noi, și noi datori suntem să ne punem sufletele pentru frați. (I Ioan 3.16)

 În așa fel că lanțurile mele, pentru Hristos, au ajuns cunoscute în tot pretoriul și tuturor celorlalți; și cei mai mulți dintre frații întru Domnul, îmbărbătați prin lanțurile mele, au mai multă îndrăzneală să propovăduiască fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. (Filipeni 1.13, 14)

 În Hristos putem să cunoaștem această sfântă bucurie. 11.19

 În lume era și lumea prin El s-a făcut, dar lumea nu L-a cunoscut. (Ioan 1.10)

 Începutul mântuirii este cunoașterea de sine. Această cunoaștere se dobândește prin examinarea metodică a conștiinței. (Sfântul Efrem Sirul)

 Înțelept este numai cel ce L-a luat pe Dumnezeu drept călăuză pentru a cunoaște cuibul adevărului. (Sfântul Ambrozie al Mediolanului)

 Înțelept nu este acela care știe multe, ci acela ale cărui cunoștințe sunt folositoare. (Eschil)

 Învățați de la smochin pilda: Când mlădița lui se face fragedă și înfrunzește, cunoașteți că vara este aproape. Tot așa și voi, când veți vedea împlinindu-se aceste lucruri, să știți că El este aproape, lângă uși. (Marcu 13.28, 29)

 Legea cunoștinței de Dumnezeu e sădită în noi. (Sfântul Chiril al Alexandriei)

 Legiutorule! cunoști tainele aritmeticii și geometriei, căci nu trebuie să rostești decât axiome. (Pitagora)

 Literatura și fluturii sunt cele mai dulci pasiuni cunoscute de om. (Vladimir Nabokov)

 Luarea-aminte, ca discernământ, îl ajută pe om să-și cunoască starea lăuntrică și să știe la ce treaptă a ajuns, și astfel să vadă limpede câtă cale a străbătut, și câte îi mai rămâne de făcut până la împărăția cerurilor. (Sfinții Părinți)

 Lucrurile omenești trebuie să le cunoști pentru a le iubi. Pe cele divine trebuie să le iubești pentru a le cunoaște. (Blaise Pascal)

 Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să și-l pună pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii Mei, dacă faceți ceea ce vă poruncesc. De acum nu vă mai zic slugi, că sluga nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl Meu vi le-am făcut cunoscute. (Ioan 15.13-15)

 Matematica nu cunoaște rase sau limite geografice; pentru matematică, lumea culturală este o țară. (David Hilbert)

 Măreția omului este reală, atunci când el își cunoaște limitele. Cel care rezistă tendințelor de mărire, acela este corect situat în existență și stăpân pe însușirile sale spirituale. Fericit este cel care nu se evaluează pe sine în săvârșirea faptelor sale bune, sau cel care nu se socotește pe sine a fi lucrat ceva demn de laudă. Aceasta este adevărata smerenie; orgoliul, în schimb, pretinde recunoașterea meritelor, a reușitelor, ca fiind proprii, fără a le atribui ajutorului dat de Dumnezeu. “Sunt smerit, dar vreau să se știe!”, sună un cuvânt care revendică dobândirea unei virtuți întotdeauna discrete, niciodată atinsă, atunci când proclami că o deții. (Blaise Pascal)

 Natura este o artă încă necunoscută omului. (Alexander Pope)

 Necunoașterea vicleniilor vrăjmașului înseamnă pentru noi pierderea luptei chiar de la începutul ei. (Sfinții Părinți)

 Neștiința dă naștere întunericului, iar din pricina întunericului cădem în păcate pentru că ne este slăbită vederea față de adevăr. Cunoștința este deci luminare; ea alungă neștiința și ne dă puterea de a vedea bine. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

 Neștiința noastră este infinit mai mare decât știința. (Isaac Newton)

 Nici cel trufaș la cugetare nu-și cunoaște căderile sale, nici cel smerit la cugetare, virtuțile sale. (Avva Ilie Ecdicul)

 Norii sunt râuri care cunosc deja marea. (Paulo Coelho)

 Noul Testament este cea mai bună carte care a fost sau va fi cunoscută în lume. (Charles Dickens)

 Nu cunosc un mai puternic legământ între două suflete pe pământ – ca taina aceluiași păcat. (Octavian Goga)

 Nu datorită faptelor tale de dreptate ai cunoscut pe Dumnezeu, ci Dumnezeu te-a cunoscut, datorită bunătății Lui. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Nu de moarte trebuie să ne temem, ci de pierderea sufletului, care este necunoștința de Dumnezeu. (Sfântul Antonie cel Mare)

 Nu știu ce e durerea, căci n-am cunoscut plăcerea. (Barbu Ștefănescu Delevrancea)

 Nu umbla după știri din viața lumească pentru că din așa ceva nu vei avea niciun folos, după cum spune psalmistul: “Să nu grăiască gura mea lucruri omenești.” Căci cel căruia îi place să vorbească bucuros despre treburile oamenilor păcătoși, acela repede trezește în sine pofte spre plăceri. Mai curând fii dornic să cunoști viața oamenilor drepți, căci aceasta îți va fi de mare ajutor. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Nu-l osândi pe aproapele tău; tu-i cunoști păcatul, dar pocăința lui n-o cunoști (Avva Dorotei)

 Numai o rușine cunosc eu pe pământ și aceea se cheamă: nedreptatea. (Franz Grillparzer)

 Numai prin credință Îl putem cunoaște pe Dumnezeu. 11.18

 Numai timpul îl arată pe cel drept, dar pe cel rău poți să-l cunoști și într-o singură zi. (Sofocle)

 O soartă nefericită e mai de folos oamenilor decât o soartă fericită. Aceasta din urmă, totdeauna sub masca fericirii, când se arată, minte. Cea dintâi este însă totdeauna adevărată, când se arată nestatornică prin schimbarea sa. Una înșeală, alta instruiește. Una sub masca unor bunuri mincinoase înlănțuie mințile celor ce se bucură de ea, cealaltă, prin cunoașterea fericirii fragile, eliberează. Astfel, pe una o vezi alergând de ici colo și totdeauna uitând de sine, pe alta o vezi sobră, reținută și prudentă în exercitarea adversității sale. În sfârșit, soarta fericită, prin mângâierile ei abate și pe cei slabi din calea adevăratului bine, cea nefericită adesea târăște cu sila la adevăratele bunuri pe cei rătăciți. (Betius, scriitor bisericesc)

 Oamenii se urăsc pentru că se tem, se tem pentru că nu se cunosc și nu se cunosc pentru că nu comunică. (Martin Luther King)

 Ochiul Meu nu te va cruța, nici nu te va milui, ci-ți voi răsplăti după căile tale, ticăloșiile tale vor fi peste tine și vei cunoaște că Eu sunt Domnul„. (Iezechiel 7.4)

 Omul acela e mai tare, care-și cunoaște mai bine slăbiciunile sale. (Barbu Ștefănescu Delavrancea)

 Omul bine informat face cât o armată. (Napoleon Bonaparte)

 Omul se cunoaște în trei împrejurări: la mânie, la bani și la pahar. (Proverb italian)

 Până când omul nu va duplica un fir de iarbă, natura poate râde în hohote la așa numita lui cunoștință științifică. (Thomas Alva Edison)

 Pentru a aprecia culturile altor națiuni, trebuie să mergi în țara lor, să cunoști oamenii și trebuie să intri în contact cu cultura țării. (David Rockefeller)

 Pentru a cunoaște problema diavolului, trebuie mers mai adânc, la problema răului. Acesta nu-și are originea în diavol, ci într-o lipsă a binelui. 9.11

 Pentru aceea a venit Iisus Hristos în lume, ca să cunoască și să înțeleagă omul cât de mult îl iubește Dumnezeu. (Fericitul Augustin)

 Pentru vindecarea deprimării, Ziditorul tuturor și Doctorul sufletelor, Dumnezeu, singurul care cunoaște bine rănile sufletului ne îndeamnă nu să rupem legăturile cu oamenii, ci să tăiem relele găsite în interior. Deprimarea se vindecă prin cercetarea oamenilor evlavioși. (Sfântul Ioan Casian)

 Poeții sunt necunoscuții judecători ai lumii. (Percy Byshe Shelley)

 Precum grădinarul, dacă nu plivește buruienile îneacă legumele, așa și mintea, dacă nu curățește gândurile pierde cunoștința adevărului. (Sfântul Talasie Libianul)

 Prima și probabil singura carte care merită să fie studiată de toți este Biblia. Vorbesc în cunoștință de cauză: Studiați Scripturile! (John Quincy Adams)

 Prin înviere, trupul dobândește această cunoaștere a nemuririi. 7.6

 Prin porunci, Domnul face nepătimași pe cei care le împlinesc, iar prin dumnezeieștile dogme le dăruiește luminarea cunoștinței. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

 Prostul nu cunoaște om mai deștept ca el. (Montesquieu)

 Puțina știință duce la îndepărtarea de Dumnezeu. Multă știință duce la apropierea de Dumnezeu. (Albert Einstein)

 Puțini sunt cei care știu să sufere. A ști să suferi este o artă care, ca orice altă artă, nu cunoaște rețete. (Vladimir Ghika)

 Rădăcina înțelepciunii, cui s-a descoperit? Și izvoarele ei, cine le cunoaște? (Ecclesiasticul 1.6)

 Scopul educației este înaintarea în cunoaștere și distingerea adevărului. (John F. Kennedy)

 Se spune că intelectul este dat omului ca să cunoască adevărul, intelectul e dat omului, după părerea mea, nu ca să cunoască adevărul, ci să primească adevărul. (Petre Țuțea)

 Sfânta Fecioară este cu adevărat Născătoare de Dumnezeu! Dacă în pântecele Fecioarei Maria ar fi fost numai un om, iar nu Fiul lui Dumnezeu, atunci cum ar fi putut fi vindecate, începând de pe vremea lui Hristos și până în zilele noastre, atâtea feluri de boli trupești și duhovnicești? Să fi fost oare niște nebuni toți cei care prin mila lui Dumnezeu avem azi înțelegerea și cunoașterea lui Dumnezeu? Că ne-a lipsit oare credința și dreptatea tocmai nouă, celor care prin darul lui Hristos am dobândit dreptatea și urmăm ei? (Origen)

 Sufletul care cunoaște păcatul îl urăște ca pe o fiară. Dar dacă nu-l cunoaște, îl iubește. (Sfântul Antonie cel Mare)

 Sufletul este ființă înțelegătoare și rațională având ca putere mintea, ca mișcare – cugetarea, iar ca efect – înțelegerea. De aceea tot ce facem se datorează fiecăruia în parte. Fiecare dintre noi este înzestrat cu aceste puteri prin care poate să decidă asupra hotărârilor pe care le ia. Însă el, omul, poate să aleagă bine sau poate să aleagă rău, iar asta depinde tot de sufletul său, mai exact de simțurile sufletului său, deoarece, potrivit spuselor Sfântului Macarie Egipteanul, dacă cele cinci simțuri ale sufletului și anume inteligența, cunoașterea, discernământul, răbdarea și mila primesc harul cel de sus și sfințirea duhului sunt cu adevărat fecioare înțelepte, iar dacă se mărginesc la firea lor sunt cu adevărat fecioare neînțelepte și fiice ale acestei lumi. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

 Și a făcut Domnul Dumnezeu să răsară din pământ tot soiul de pomi, plăcuți la vedere și cu roade bune de mâncat; iar în mijlocul raiului era pomul vieții și pomul cunoștinței binelui și răului. (Facerea 2.9)

 Și dacă trâmbița va da sunet nelămurit, cine se va pregăti de război? Așa și voi: Dacă prin limbă nu veți da cuvânt lesne de înțeles, cum se va cunoaște ce ați grăit? Veți fi niște oameni care vorbesc în vânt. (I Corinteni 14.8, 9)

 Și de aș avea darul proorociei și tainele toate le-aș cunoaște și orice știință, și de aș avea atâta credință încât să mut și munții, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. (I Corinteni 13.2)

 Și ieșind el la poartă, l-a văzut alta și a zis celor de acolo: Și acesta era cu Iisus Nazarineanul. Și iarăși s-a lepădat cu jurământ: Nu cunosc pe omul acesta. (Matei 26.71, 72)

 Și Eu voi ruga pe Tatăl și alt Mângâietor vă va da vouă ca să fie cu voi în veac, Duhul Adevărului, pe Care lumea nu poate să-L primească, pentru că nu-L vede, nici nu-L cunoaște; voi Îl cunoașteți, că rămâne la voi și în voi va fi! Nu vă voi lăsa orfani: voi veni la voi. (Ioan 14.16-18)

 Și văzând ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan și știind că sunt oameni fără carte și simpli, se mirau, și îi cunoșteau că fuseseră împreună cu Iisus. (Faptele Apostolilor 4.13)

 Știm și cunoaștem ce e bun, dar nu-l practicăm. (Euripide)

 Te-a smerit, te-a pedepsit cu foamea și te-a hrănit cu mana pe care nu o cunoșteai și pe care nu o cunoșteau nici părinții tăi, ca să-ți arate că nu numai cu pâine trăiește omul, ci că omul trăiește și cu tot Cuvântul ce iese din gura Domnului. (Deutoronomul 8.3)

 Toate Mi-au fost date de către Tatăl Meu și nimeni nu cunoaște pe Fiul, decât numai Tatăl, nici pe Tatăl nu-L cunoaște nimeni, decât numai Fiul și cel căruia va voi Fiul să-i descopere. (Matei 1.27)

 Toți au nevoie de Tine, chiar cei ce nu știu. Cei ce nu știu, mai amarnic decât cei ce știu. Flămândul își închipuie că umblă după pâine, dar îi este foame de Tine. Însetatul crede că vrea să bea apă, dar îi este sete de Tine. Bolnavul se mângâie că râvnește sănătate, dar boala lui nu-i dă nicio șansă. În momentul în care Îl găsesc pe Hristos, toate își găsesc rezolvare. (Giovanni Papini)

 Trebuie să fii creștin, nu pentru a cunoaște cele cerești sau cele pământești, ci pentru că fiecare om este dator cu o moarte. (Ivan Turgheniev)

 Un slujitor al Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând față cu toți, destoinic să dea învățătură, îngăduitor, certând cu blândețe pe cei ce stau împotrivă, ca doar le va da Dumnezeu pocăință spre cunoașterea adevărului, și ei să scape din cursa diavolului, de care sunt prinși, pentru a-i face voia. (II Timotei 2.24-26)

 Va veni vremea când fizicienii ne vor învăța să-L cunoaștem mai bine pe Dumnezeu. (Patriarhul Daniel)

 Viața de familie, un mod de a-L cunoaște pe Dumnezeu. 10.5

 Voința care tinde către cunoaștere nu se mulțumește niciodată cu un lucru gata făcut. (Giordano Bruno)

 Vorbește ca să te cunosc. (Socrate)

 Vezi și Cunoașterea de sine

Cunoștința și cunoașterea de sine 6.6