Cumplit

Această prigoană, mai grea și mai cumplită, pornită din înăuntrul omului, este necontenit împreună cu el, iar cel prigonit nu poate scăpa de ea, poartă în el pretutindeni dușmani. (Cuviosul Clement Alexandrinul, vezi Prigoana)

 Atât de mare e înșelăciunea, că primesc cu plăcere în suflete momeala aceea și nu se gândesc că plăcerea aceasta, ce poate răni, este scurtă și trecătoare, pe când durerea e continuă iar învinuirea conștiinței, cumplită. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Atunci cel drept va sta cu multă îndrăzneală înaintea celor care l-au prigonit și au disprețuit ostenelile sale. Iar ei, văzându-l, se vor tulbura cu cumplită frică și se vor minuna de minunea mântuirii dreptului. Ei vor zice, căindu-se în inima lor și gemând întru strâmtorarea duhului lor: „Acesta este pe care-l aveam altădată de batjocură și ținta ocărilor noastre. (Cartea înțelepciunii lui Solomon 5.1-3)

 Deși sunt simplu și smerit, pentru credința și mărturisirea lui Hristos sunt mai presus și mai puternic decât împărații lumii. (Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, episcopul Ancirei. A fost chinuit cumplit și decapitat, în timpul împăratului Dioclețian)

 Dulce este somnul lucrătorului, fie că mănâncă mult, fie că mănâncă puțin, dar belșugul bogatului nu-i dă răgaz să doarmă. Este un rău cumplit pe care l-am văzut sub soare: bogății puse la o parte de stăpânul lor pentru a lui nenorocire. (Ecclesiastul 5.11, 12)

 Groaznic și fără de veste El va sta asupra voastră, căci pentru cei mari judecata va fi cumplită. (Cartea înțelepciunii lui Solomon 6.5)

 Mai cumplită este deznădejdea decât păcatul. Cel care și-a pierdut speranța a pierdut totul. Și Iuda și Petru au păcătuit; cel dintâi a căzut în deznădejde, curmându-și viața, cel de al doilea a căzut în deznădejde, dar s-a ridicat prin speranță, iar căința i-a adus iertarea lui Dumnezeu. (Ioan Carpatinul)

 Moartea păcătoșilor este cumplită și cei ce urăsc pe cel drept vor greși. (Psalmi 33.20)

 Nu este altă patimă mai cumplită decât îndrăzneala: căci ea este maică și născătoare a tuturor patimilor. (Avva Agaton)

 O voință puternică schimbă pe loc cea mai cumplită nenorocire într-o stare suportabilă. (Stendhal)

 Și zicând: Doamne, sluga mea zace în casă, slăbănog, chinuindu-se cumplit. Și i-a zis Iisus: Venind, îl voi vindeca. Dar sutașul, răspunzând, I-a zis: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu, ci numai zi cu cuvântul și se va vindeca sluga mea. (Matei 8.6-8)

 Zis-a deci Domnul: „Strigarea Sodomei și a Gomorei e mare și păcatul lor cumplit de greu. Pogorî-Mă voi deci să văd dacă faptele lor sunt cu adevărat așa cum s-a suit până la Mine strigarea împotriva lor, iar de nu, să știu„. De acolo doi din Oamenii aceia, plecând, S-au îndreptat spre Sodoma, în vreme ce Avraam stătea încă înaintea Domnului. (Facerea 18.20-22)