Cumpăna

Arăta-voi în cumpănă învățătura și cu de-amănuntul voi vesti știința. (Cartea înțelepciunii lui Solomon 16.26)

 Buzele celor fără minte vorbesc mereu de alții; iar cuvintele celor înțelepți se vor cumpăni. (Ecclesiasticul 21.27)

Când El privea până la marginile pământului și îmbrățișa cu ochii tot ce se află sub ceruri, ca să dea vântului cumpănă și să chibzuiască legea apelor, când El statornicea ploilor un făgaș și o cale bubuitului tunetului, atunci El a văzut înțelepciunea și a cântărit-o, atunci a pus-o în lumină și i-a măsurat adâncimea. (Iov 28.24-27)

 Cântarul și cumpăna dreaptă sunt de la Domnul; toate greutățile de cântărit sunt lucrarea Lui. (Solomon 16.11)

 Cel iute la mânie săvârșește nebunii, iar cel cumpănit se stăpânește. (Solomon 14.17)

 Găsește puteri noi chiar în slăbiciunea ta! Soarta-ți lasă întotdeuna o portiță în momente de cumpănă. (Miguel de Cervantes)

 Grăitorul de rele dă pe față lucruri de taină, iar omul cu duhul cumpănit le ține ascunse. (Solomon 11.13)

 Lumea toată, înaintea Ta, este ca acel pic de praf, care face cumpăna să se plece și ca picătura de rouă cea de dimineață, ce se coboară pe pământ. (Cartea înțelepciunii lui Solomon 11.22)

 Să mă cântărească în cumpăna dreptății și Dumnezeu să cunoască neprihănirea mea. (Iov 31.6)

 Să nu ai în săculețul tău două feluri de greutăți pentru cumpănă: unele mai mari și altele mai mici. În casa ta să nu ai două feluri de efă: una mai mare și alta mai mică. Greutățile pentru cumpăna ta să fie adevărate și drepte și efa ta să fie adevărată și dreaptă, ca să se înmulțească zilele tale pe pământul pe care ți-l dă Domnul Dumnezeul tău de moștenire; că urâciune este înaintea Domnului Dumnezeului tău tot cel ce face strâmbătate. (Deutoronomul 25.14-16)

 Și a fost cuvântul Domnului către mine și mi-a zis: „Mâinile lui Zorobabel au pus temelia acestui templu și tot mâinile lui îl vor termina, și tu vei ști că Domnul Savaot m-a trimis la voi. Căci cine a disprețuit vremea acestor începuturi mici? Ei se vor bucura văzând cumpăna zidarului în mâna lui Zorobabel. Iar aceste șapte (candele) sunt ochii Domnului care cutreieră tot pământul„. (Zaharia 4.8-10)

 Și a zis Domnul către mine: „Ce vezi tu Amos?” Și am zis: O cumpănă de plumb. Și mi-a răspuns Domnul: „Iată Eu voi pune cumpăna cea de plumb în mijlocul poporului Meu Israel și de aici încolo nu-l voi mai cruța. Înălțimile lui Isaac vor fi distruse, și capiștile lui Israel vor fi dărâmate, iar împotriva casei lui Ieroboam Mă voi scula cu sabie„. (Amos 7.8, 9)

 Și cuvintelor tale fă jug și cumpănă și gurii tale fă-i ușă și încuietoare. (Ecclesiasticul 28.28)