Cultura

Cultivarea gândurilor bune 6.4

Cultul mozaic 10.1

Cultura este aflarea mai mult sau mai puțin conștientă a esenței lucrurilor. (Vasile Băncilă)

Cultura este arta înălțată la un set de credințe. (Tom Wolfe)

Cultura este puterea cea mai tare de pe pământ și o cetate nouă a unității naționale. (Simion Bărnuțiu)

Cultura este un al doilea soare pentru cei culți. (Heraclit)

Cultura este un instrument mânuit de profesori pentru a fabrica profesori, care atunci când le vine rândul vor fabrica profesori. (Simone Weil)

Cultura înseamnă dezvoltarea perfectă și egală a omului în toate privințele. (John Burroughs)

Cultura înseamnă lărgirea minții și a spiritului. (Jawaharlal Nehru)

Cultura înseamnă să știi ce s-a spus și ce s-a gândit mai bun și valoros în lume. (Matthew Arnold)

Cultura merită riscuri, riscuri enorme. Fără cultură suntem cu toții doar bestii totalitariste. (Norman Mailer)

Cultura nu este urmare a școlii, ci a dorinței de o viață de a o dobândi. (Albert Einstein)

Cultura nu înseamnă să citești mult, nici să știi multe; înseamnă să cunoști mult. (Fernando Pessoa)

Cultura nu se moşteneşte, se cucereşte. (André Malraux)

Cultura te urcă pe culmile gândirii; educația te învață să cobori până la cei umili. (Carmen Sylva, poetă și prima regină a României)

 Dacă un popor n-are o tinerime entuziastă, cultă și cu dor de țară, este pierdut pentru totdeauna. Aceste vlăstare ale tinereții țin pe umerii lor viitorul, precum odinioară Atlas ținea pământul. (Vasile Conta)

 Gradometrul cultural al popoarelor e literatura, căci ea reprezintă averea sufletească a lor. (Geoge Coșbuc)

 Înlăuntrul nostru suntem la fel, cultura e singura care face diferența. (Confucius)

 Limba este putere, viață și instrument al culturii, instrument de dominare și eliberare. (Angela Carter)

 Matematica nu cunoaște rase sau limite geografice; pentru matematică, lumea culturală este o țară. (David Hilbert)

 Munca unui om se poate plăti. Caracterul, cultura lui, nicicând. (Mihai Eminescu)

 Nicăieri în Noul Testament creștinismul nu este prezentat ca un cult sau ca o religie. Religia e necesară acolo unde e un zid despărțitor între Dumnezeu și om. Hristos, care este Dumnezeu și om, a dărâmat zidul dintre om și Dumnezeu. El a inugurat o nouă viață, nu o nouă religie. (Teologul Alexander Schmemann)

 Pentru a aprecia culturile altor națiuni, trebuie să mergi în țara lor, să cunoști oamenii și trebuie să intri în contact cu cultura țării. (David Rockefeller)

 Prin Sfânta Liturghie noi toți suntem permanent chemați la nunta Fiului lui Dumnezeu. Iar darurile acestei jertfe, veșnice și netrecătoare, acestei cine de taină sunt prețuite cu scump sângele al Dumnezeului nostru; și de aceea evenimentele vieții Mântuitorului nu sunt pentru noi un simplu trecut, de care ne aducem aminte, ci ele sunt permanent prezente și lucrătoare prin celebrarea cultică prin care le retrăim și le actualizăm. (Părintele Dumitru Stăniloae)

 Știința este ultimul pas în dezvoltarea mentală a omului și poate fi considerată ca cea mai mare realizare a culturii umane. (Ernst Cassirer)

 Tendința culturii moderne a fost de a tolera râsul, dar a descuraja scrisul. (Gilbert Keith Chesterton)

 Un popor fără cultură e un popor ușor de manipulat. (Immanuel Kant)