Crezul

Crezul, rostire solemnă, … 12.11

Crezul, simbolul credinței 12.7, 12.11

 1. Cred (credem, în originalul din 381) într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pămâtului, văzutelor tuturor și nevăzutelor.
 2. Și într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii; lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut;
 3. Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și S-a făcut om;
 4. Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și S-a îngropat;
 5. Si a înviat a treia zi, după Scripturi;
 6. Și S-a înălțat la ceruri și șade de-a drepta Tatălui;
 7. Și iarăși va să vină, cu slavă, să judece viii și morții, a Cărui împărăție nu va avea sfârșit;
 8. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de-viață-Făcătorul, Care din Tatăl purcede; Cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Care a grăit prin prooroci;
 9. Într-una sfântă, sobornicească apostolică Biserică;
 10. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor;
 11. Aștept învierea morților;
 12. Și viața lumii ce va să vină. Amin.

 [Simbolul Credinței, adică Crezul sinoadelor de la Niceea în 325, convocat de împăratul Constantin, și cel din Constantinopol (azi Istanbul în Turcia) în 381, convocat de împăratul Teodosie, a fost recunoscut de Sinodul ecumenic din Calcedon (451) ca o expresie autentică a credinței Bisericii universale]