Creștin

 A fi creștin 4.15, 5.5, 5.9, 8.4, 9.7

 A fi creștin înseamnă a coborî Absolutul la nivel cotidian. (Petre Țuțea)

 A fi sfânt este datoria oricărui creștin, a fiecărui om. (Papa Benedict-XVI)

 Botezul lui Ioan era îndepărtarea de păcat. Botezul creștin este unire cu Dumnezeu. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Centrul gravitațional al fiecărui creștin este iubirea. 8.4

 Cine cunoaște numai teoretic adevărul Evangheliei, poate să fie un savant, dar nu un creștin. (Nichifor Crainic)

 Credința creștină poartă în sine o concepție de viață spirituală, morală, un egos creștin. 9.23

 Creștin sunt, lasă-mă la mama mea! (Sfântul Mucenic Chiric, în vârstă de trei ani. Dregătorul l-a aruncat pe treptele tronului său, s-a lovit la cap și a murit. Sfânta Muceniță Iulita, mama pruncului, a fost decapitată)

 Creștinii sunt chemați să creadă în nebunia crucii. 6.8

 Creștini suntem și un Dumnezeu avem Care este în ceruri, pe Acela Îl cinstim, iar idolilor nu jerfim. (Sfinții Mucenici Dionisie Areopagitul și însoțitorii săi: Luchian episcopul; Rustic preotul și Elefterie diaconul.

 Pentru aceasta li s-au tăiat lor capetele.)

 Creștinismul nu este o religie sau o filosofie, ci o relație și un mod de viață. (Rick Warren)

 Creștinismul nu ne oferă un mijloc miraculos de a scăpa de suferință, ci ne pune la îndemână miraculosul mijloc de a o îndura. (Părintele Nicolae Steindardt)

 Creștinul n-are stăpânire asupra lui însuși, dar are timp liber pentru Dumnezeu. (Sfântul Ignatie Teoforul)

 Crezi tu, rege Agripa, în prooroci? Știu că crezi. Iar Agripa a zis către Pavel: Cu puțin de nu mă îndupleci să mă fac și eu creștin! (Faptele Apostolilor 26.27, 28)

 Cum îți este viața, așa îți este și credința. 7.11

 Dacă tu, creștin fiind, nu vezi minunile lui Dumnezeu, înseamnă că nu ești creștin cu adevărat.

 (Sfântul Simeon Noul Teolog)

 Dacă voi vă temeți a încălca porunca împăratului, cu atât mai mult ne temem noi, creștinii, să călcăm poruncii lui Dumnezeu, ca să nu cădem în chinurile veșnice gătite celor ce se leapădă de El. (Sfântul Mucenic Proclu, chinuit, răstignit și săgetat)

 De ai primit a fi creștin, sârguiește-te să te faci asemenea cu Dumnezeu, îmbracă-te în Hristos. (Sfântul Vasile cel Marte)

 Desăvârșirea creștină. 1.8

 Doar binele e cartea de indentitate a fiecărui creștin. (Părintele Dumitru Păduraru)

 Este primejdioasă și vrednică de compătimire, starea creștinului care nu se poate ruga. 3.6

 Fiii mei, fiți curajoși, am pierdut tot ce-am avut în această lume, cel puțin să ne mântuim sufletul și să ne spălăm păcatele cu sângele nostru. (Sfântul Martir Constantin Brâncoveanu, decapitat împreună cu cei patru fii ai săi și cu sfetnicul Ianache pentru că nu s-au lepădat de credința creștină.)

 Iar de suferă ca creștin, să nu se rușineze, ci să preamărească pe Dumnezeu, pentru numele acesta. (II Petru 4.16)

 Idealul perfecțiunii religioase este un ideal al tuturor creștinilor. 1.8

 Înțelepciunea creștinului stă în semnele smereniei din sufletul lui. 9.14

 „La un moment dat, Dumnezeu a venit să mă caute, iar eu L-am primit. Am pus în paranteză tot ce știam despre religii și I-am încredințat existența mea. Am hotărât să devin creștin, dar creștin-ortodox, influențat de Lossky și de Părinți, pe care acesta îi preda cu o mare claritate“, mărturisea adesea Olivier Clément studenților, prietenilor sau jurnaliștilor, dar fără să omită trecutul său. (Ziarul Lumina din 23.12.2014)

 Luați unui creștin frica de iad și îi luați credința. (Denis Diderot)

 Lumea creștină are ca simbol un instrument de tortură, crucea. (Arthur Schopenhauer)

 Mărturisirea credinței creștine. 4.15

 Nimeni nu poate predica creștinismul, înainte de a deveni asemenea lui Hristos. Când voi, europenii, veți fi

 astfel, nu veți mai propovădui creștinismul, ci dragostea lui Dumnezeu, pe care ne-o descoperă Hristos. (Mahatma Ganhi)

 Ocultarea cu bună știință sau din ignoranță a acestei dimensiuni a creștinismului, duce la o diluare a acestuia și la transformarea sa dintr-un mod de viață, într-o simplă ideologie. 8.20

 Orice creștin trebuie să găsească un loc în inima sa, atât pentru tristețea răstignirii, dar și pentru speranța și bucuria învierii. (Părintele Dumitru Păduraru)

 Oricine împlinește o activitate în folosul comunității creștine săvârșește o liturghie. (Sfântul Teodor Studitul)

 Oriunde este iubit Hristos, eu mă simt în mijlocul fraților mei. În Hristos, toți sunt una și vorbesc aceeași limbă. (Sunt cuvintele unui vestit hindus convertit la creștinism, în secolul trecut, pe numele său Sadhu Sundar Singh)

 Paradoxal, astăzi, când confortul și siguranța au devenit valori concrete, Europa este gata să nu recunoască rădăcinile sale creștine, că de o viață creștină nici nu mai poate fi vorba. 7.7

 Postul face parte din modelul de a fi creștin. 10.10

 Primii creștini au înțeles că, pentru a deveni Templu al Duhului Sfânt, trebuie să se înalțe la Cer, acolo unde S-a înălțat și Hristos. Ei au mai înțeles că această înălțare este condiția însăși a misiunii lor în lume, a slujirii de către ei a lumii. Pentru că acolo – în cer – ei erau cufundați în viața cea nouă a Împărăției; și atunci când, după această «Liturghie a înălțării», ei se reîntorceau în lume, fețele lor reflectau lumina, «bucuria și pacea» acelei Împărății, și erau cu adevărat martori ai ei. (Teologul Alexander Schmemann)

 Rugăciunea este esența vieții unui creștin. 1.7

 Sângele martirilor a devenit sămânța creștinilor. (Tertulian)

 Sfânta Mare Muceniță Ecaterina a adus la creștinism 150 de filosofi păgâni și pe Porfirie Stratilat împreună cu 200 de ostași. Toți au primit moarte mucenicească. În calendarul creștin-ortodox sunt prăznuiți pe 25 noiembrie.

 Slavă lui Dumnezeu că numai 17 creștini am aflat când am venit aici episcop, iar acum, când merg la Domnul, atâțea necredincioși rămân câți credincioși am aflat întâi. (Sfântul Grigorie Taumaturgul, episcopul Neocezareei, ucenicul marelui scriitor bisericesc Origen)

 Stejarul de nu va fi clătinat de vânturi, nici nu va crește, nici rădăcina nu va slobozi. Așa și creștinul, de nu va pătimi și nu va răbda, nu poate fi ostaș al Hristos. (Patericul)

 Suntem creștini și nu se cade nouă a veni la ospețe păgânești. (Sfinții Martiri Trofim și Savatie, care au refuzat să participe la praznicul zeului Apolo. Sfântul Savatie a murit în urma torturii, iar Sfântul Trofim a fost întemnițat, torturat și ulterior decapitat.)

 Și aflându-l, l-a adus la Antiohia. Și au stat acolo un an întreg, adunându-se în biserică și învățând mult popor. Și în Antiohia, întâia oară, ucenicii s-au numit creștini. (Faptele Apostolilor 11.26)

 Trebuie să avem un stat cât mai creștin. (Dumitru Stăniloae)

 Trebuie să fii creștin, nu pentru a cunoaște cele cerești sau cele pământești, ci pentru că fiecare om este dator cu o moarte. (Ivan Turgheniev)

 Vreau să mor creștin! (Sfântul Martir Matei Brâncoveanu, înainte de a fi decapitat. Era fiul cel mai mic al Sfântului Martir Constantin Vodă Brâncoveanu)

 Zis-a Avva Grigorie: De la creștin aceste trei lucruri le cere Dumnezeu: credința de la suflet, adevărul de la limbă și curățenia de la trup.