Crearea

A cunoaște Esența Divină – acesta este cel mai înalt țel al sufletului trimis de Creator pe Pământ! (Pitagora)

 A uita este marele secret al firilor tari și creatoare, a uita asemenea naturii care nu-și cunoaște trecutul, care reîncepe neîncetat tainele zămislirilor ei neobosite. (Honoré de Balzac)

 Acolo unde ia sfârșit creatura, începe Ființa luiDumnezeu. Tot ceea ce Dumnezeu pretinde în mod expres, este să ieși din tine însuți, în măsura în care ești creatură, și să-L lași pe Dumnezeu să fie Dumnezeu în tine. (Meister Eckhart)

 Algebra este instrumentul intelectual care a fost creat pentru redarea clară a aspectelor cantitative ale lumii. (Alfred North Whitehead)

 Ba, ceea ce ar fi și mai grav, însăși crearea omului și înzestrarea lui cu toate darurile s-ar dovedi fără de nici un rost. Însă, fiindcă nici toate aceste lucrări ale lui Dumnezeu și nici toate aceste daruri care provin de la El nu pot fi socotite zadarnice și fără rost, atunci în chip necesar trebuie legată de dăinuirea veșnică a sufletului și prelungirea vieții trupești, precum și corolarul ei firesc, învierea. (Atenagora Atenianul, filosof creștin din secolul al doilea)

 Binele poate lua forma Răului, dar tot Bine rămâne și face parte din planul creat de El pentru omenire. (Paulo Coelho)

 Bolta înstelată și conștiința morală mă fac să cred că este un Creator al lumii. (Immanuel Kant)

 Care este justificarea minciunii? Eu să apar cel mai tare, mai bun, mai des (?) Toate acestea enumerate și alte multe adăugate, izvorăsc din eul nostru, din egoul nostru: eu să fiu, eu să fac, eu să am, eu sunt ceea ce sunt. El este izvorul tuturor neajunsurilor din om. ….. El este creat și dăruit nouă de Dumnezeu, ca cel mai mare și de preț dar. Prin el purtăm chipul lui Dumnezeu ….. Omul trebuie să crească, să cerceteze în, și prin Dumnezeu care l-a creat. Acceptând ispita, Adam s-a rupt de Dumnezeu și a rămas numai la sine, și în el s-a infiltrat satana, denaturând eul lui prin mândrie și provocând apoi ura, minciuna, crima și toate celelalte. 8.9

 Căci nu vreau să cert totdeauna și să stărui în mânie, căci înaintea Mea ar cădea în nesimțire duhul și sufletele pe care le-am creat. (Isaia 57.16)

 Când privesc cerurile, lucrul mâinilor Tale, luna și stelele pe care Tu le-ai întemeiat, îmi zic: Ce este omul că-ți amintești de el? Sau fiul omului, că-l cercetezi pe el? Micșoratu-l-ai pe dânsul cu puțin față de îngeri, cu mărire și cu cinste l-ai încununat pe el. Pusu-l-ai pe dânsul peste lucrul mâinilor Tale, toate le-ai supus sub picioarele lui. (Psalmi 8.3-6)

 Ce este mai rău între lucrurile create, decât ochiul viclean? Pentru aceea la toate câte vede lăcrimează. (Ecclesiasticul 31.15)

 Cel mai bun mod de a crea o idee de calitate înaltă este să creezi o mare cantitate de idei. (Joey Reiman)

 Cel slab așteaptă o șansă, pe când cel puternic creează șansa. (Anchee Min)

 Corupția este un cancer; un cancer care roade încrederea cetățenilor în democrație, diminuează instinctul pentru inovare și creativitate. (Joe Biden)

 Creativitatea este distracția inteligenței. (Albert Einstein)

 Creativitatea este o extensie naturală a entuziasmului nostru. (Earl Nightingale)

 Creativitatea este un drog fără de care nu se poate trăi. (Cecil B. DeMille)

 Creativitatea este un proces de învățare aparte, la care elevul și profesorul sunt una și aceeași persoană. (Arthur Koestler)

 Creativitatea înseamnă a lua elemente cunoscute și a le asambla în moduri unice. (Jacque Fresco)

 Creativitatea înseamnă pur și simplu conectarea unor lucruri. (Steve Jobs)

 Creativitatea înseamnă să vezi ceva ce încă nu există. Trebuie să afli cum s-o transpui în realitate și astfel să devii un partener cu Dumnezeu. (Michele Shea)

 Creativitatea înseamnă străpungerea lumescului pentru a găsi minunatul. (Bill Moyers)

 Creativitatea necesită curajul de a renunța la certitudini. (Erich Fromm)

 Creativitatea nu este o evadare din disciplină, este o evadare însoțită de disciplină. (Jerry Hirschberg)

 Creativitatea nu înseamnă să găsești un lucru, ci să faci ceva din el după ce l-ai găsit. (James Russell Lowell)

 Cu cât crești și devii mai mare și mai important prin creațiile tale, cu atât îi privești cu mai mult respect și cu mai mare smerenie pe creatorii dinaintea ta. La vârsta voastră (a studenților cărora le vorbea), ziceam: Eu. Eu eram cel mai mare. Când am împlinit vârsta de 25 de ani, am început să zic: Eu și Mozart. Astăzi, pot să spun doar: Mozart. (Charles François Gounod)

 Cu siguranță Dumnezeu nu a creat ființa umană să trăiască o zi! Nu, nu, omul a fost creat pentru eternitate. (Abraham Lincoln)

 Dacă cunoașterea creează probleme, nu ignoranța va duce la rezolvarea acestora. (Isaac Asimov)

 Dacă nu ești pregătit să greșești, nu vei scoate niciodată nimic original. (Ken Robinson)

 Divinitatea nu glumește! Universul nu a fost creat în glumă, ci cu mare seriozitate de către o Putere care este fără măsură de tainică, sfântă și primitoare. (Anni Dillard)

 Dumnezeu a creat lumea din nimic. Minunat, vei spune. Fii sigur că e așa, dar face lucruri și mai minunate: face sfinți din păcătoși. (Soren Kierkegaard, filosof și teolog danez)

 Dumnezeu nu l-a creat pe om muritor, și nici nemuritor. Dumnezeu l-a creat capabil și de una și de alta, în funcție de libera lui alegere. (Sfântul Teolit al Antiohiei)

 Elanul creator nu cunoaște piedici. (Nicolae Titulescu)

 Esența Creației este una singură, iar această esență se numește Dragoste. (Paulo Coelho)

 Este minunat când te vizitează inspirația, însă scriitorul trebuie să știe să acționeze și în restul timpului. (Leonard Bernstein)

 Este un lucru destul de dureros să te uiți la propiile necazuri și să știi că tu ți le-ai creat. (Sofocle)

 Fericirea nu stă în bani; stă în bucuria realizărilor, în emoția efortului creativ. (Franklin D. Roosevelt)

 Geometria va atrage sufletul spre adevăr și va crea spiritul filosofiei. (Platon)

 Ideile sunt rădăcinile creației. (Ernest Dimnet)

 Imaginația creează realitatea. (Richard Wagner)

 Imaginația este primul pas în procesul creativ. (Herbert Harris)

 Inginerilor le place să rezolve probleme. Dacă nu au o problemă la îndemână, o creează. (Scott Adams)

 Inteligența este cel mai greu și cel mai înalt produs al naturii, creațiunea cea mai rară și cea mai prețioasă din câte există pe lume. (Arthur Schopenhauer)

 Iubirea este singurul lucru care activează inteligența și creativitatea, care ne purifică și ne eliberează. (Paulo Coelho)

 În ortodoxie, clipa nu este doar un pas spre moarte, ca în filosofia lui Heidegger, ci clipa oferă și posibilitatea valorificării potențelor umane creatoare, nealterate de păcat. (Patriarhul Daniel)

 În timp ce lumea secularizată de azi nu se mai roagă lui Dumnezeu, ci este dominată de un spirit de nemulțumire, euharistia bisericii, ca taină a recunoștinței față de Dumnezeu, Creatorul și Mântuitorul lumii, ne oferă pace sfântă și bucurie profundă, izvorâte din rugăciune smerită și fierbinte. Din păcate, omul secularizat a pierdut pacea și bucuria sufletului, tocmai pentru că a pierdut practica rugăciunii, ca respirație a sufletului în prezența harică a iubirii milostive a lui Dumnezeu. (Patriarhul Daniel)

 Lenea este creativă: progresul este realizat de către oamenii leneși care caută căi mai ușoare pentru a realiza lucrurile. (Robert Heinlein)

 Mintea intuitivă este un dar de la Dumnezeu, iar mintea rațională este servitorul fidel al acesteia. Noi am creat o societate care onorează servitorul și a uitat darul. (Albert Einstein)

 Mintea omului, fiind creată după chipul lui Dumnezeu, este lumină, deci are în ea lumină. (Sfântul Grigorie Palama 2.7)

 Misterul este esența creativității. Misterul, și surpriza. (Julia Cameron)

 Nu poți epuiza creativitatea. Cu cât mai mult folosești, cu atât mai multă ai. (Maya Angelou)

 O viață este șansa ta de a exprima Sinele în cel mai palpitant și creativ mod cu putință. (Richard Bach)

 Oare nu este un singur părinte pentru noi toți? Nu ne-a creat oare pe noi un singur Dumnezeu? Pentru ce suntem vicleni unul față de altul, ca să pângărim legământul părinților noștri? (Maleahi 2.10)

 Omul a fost creat pentru a se uni cu Dumnezeu. 8.15

 Omul nu este creat doar pentru a îngriji și conduce lumea, ci și pentru a o transfigura, pentru a o transforma în lumină și a o aduce ca ofrandă de mulțumire Creatorului. 6.3

 Omul, centrul și sinteza creației lui Dumnezeu. 6.3

 Omul, coroana Creației, punctul de întâlnire al spiritului cu materia. 7.4

 Ordinea care domnește în lucrurile materiale arată în mod suficient că au fost create de o voință plină de inteligență. (Isaac Newton)

 Pe toți acei care poartă numele Meu și pentru slava Mea i-am creat, i-am zidit și i-am pregătit! (Isaia 43.7)

 Pentru a ne dovedi faptul că noi trebuie să primim cu mai multă plăcere îndrumările decât să răspundem în grabă, Creatorul ne-a dat două urechi și numai o singură limbă. (Plutarh)

 Prin intermediul imaginației creatoare, mintea comunică direct cu Inteligența Universală. (Herbert Harris)

 Procesul creativ are nevoie de haos înainte ca să apară forma. (Marlyn Ferguson)

 Psihicul are două părți: conștientul și inconștientul. Sinele este centrul inconștientului; Eul este centrul conștientului. Cu aducerea inconștientului în conștient, Sinele este mărit, iar Eul redus. Reducerea Eului este un lucru bun, deoarece mai puține dorințe sunt create și activate, permițând seninătatea. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru și psiholog elvețian)

 Rugăciunea utilizează gândurile, puterea mentală și inteligența creatoare de care dispunem împreună cu Inteligența Infinită a Spiritului Suprem. (Herbert Harris)

 Satana este una din făpturile îndurerate ale creației. 9.11

 Să complici ce este simplu este banal; să redai simplu ce este complicat, grozav de simplu – asta – este creativitate. (Charles Mingus)

 Secretul creativității stă în a ști cum să-ți ascunzi sursele. (Albert Einstein)

 Sfântul Vasile cel Mare îmbrățișa pe cei leproși, care erau găzduiți în așezământul creat de el, într-un spital special pentru leproși, fără să aibă teamă că lepra se va muta la el, adică se va îmbolnăvi și el de lepră. (Patriarhul Daniel)

 Sufletul omului, în autoconștiința lui și în unicitatea lui, nu e produsul evoluției, ci e operă divină. (John Eccles, laureat al Premiului Nobel în 1963, autorul cărții Evoluția creierului și crearea conștiinței, citat de părintele Constantin Galeriu)

 Și acum așa zice Domnul, Ziditorul tău, Iacove, și Creatorul tău, Israele: „Nu te teme, căci Eu te-am răscumpărat și te-am chemat pe nume, al Meu ești! (Isaia 43.1)

 Talentul este muncă, geniul e creație. (Robert Schumann)

 Toți am fost creați capabili să dobândim virtutea, dar prin învățătură și exercițiu unul se apropie mai mult de ea, altul mai puțin . De aceea unii ajung până la o virtute desăvârșită, alții ajung până la o oarecare virtute, iar alții, pentru că nu și-au dat niciun interes, deși prin firea lor erau în stare, s-au îndreptat spre fapte contrarii. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

 Un om creativ este motivat de dorința de a realiza ceva, și nu de dorința de a-i învinge pe ceilalți. (Ayn Rand)