Coroana

Atunci a adunat David tot poporul și s-a dus asupra cetății Raba, s-a luptat împotriva ei și a luat-o. Și a luat David de pe capul regelui ei coroana, care era de un talant de aur și cu pietre scumpe, și a pus-o pe capul său; a luat și foarte multă pradă din cetate. (II Regi 12.29, 30)

 Bogăția este o cunună pentru cei înțelepți; iar coroana color nebuni este nebunia. (Solomon 14.24)

 Ca să porți coroana de om trebuie să ai trei etaje: minte, obraz și inimă. (Liubița Raichici)

 Când a venit vremea Esterei, fiica lui Abihail, unchiul lui Mardoheu, care o luase la sine ca fiică, să meargă la rege, atunci ea nu a cerut nimic, decât numai ceea ce-i zisese Hegai, eunucul regelui, păzitorul femeilor. Ea a aflat trecere înaintea tuturor celor ce o vedeau. Estera a fost luată la regele Artaxerxe și dusă în casa lui domnească în luna a zecea, adică în luna Tebet, în al șaptelea an al domniei lui. Și a iubit regele pe Estera mai mult decât pe toate femeile, și ea a dobândit bunăvoința lui și trecere mai mult decât toate femeile, și el a pus coroana domnească pe capul ei și a făcut-o regină în locul Vastei. (Estera 2.15-17)

 Cea mai scumpă podoabă a capului este coroana caracterului frumos. (Valeria Mahok)

 Cele mai înțelepte planuri neîncoronate de succes se numesc nebunii. (Mihai Eminescu)

 Coroana literaturii este poezia. (William Somerset Maugham)

 Coroana vieții noastre este această încredere în noi. (Ion Agârbiceanu)

 După aceea l-au adus pe rege și i-au pus coroana și podoabele, i-au dat să țină în mână legea și l-au făcut rege; iar ungerea a săvârșit-o Iehoiada preotul și fiii lui, zicând: „Să trăiască regele!” (II Paralipomena 23.11)

 Modestia este aceea care poartă adevărata coroană. (Proverb olandez)

 Omul, coroana Creației, punctul de întâlnire al spiritului cu materia. 7.4

 Și pentru pus în capetele stâlpilor, a făcut două coroane, turnate din aramă; înălțimea unei coroane era de cinci coți și înălțimea celeilalte coroane de cinci coți; și pentru acoperit coroanele care erau în capetele stâlpilor, a făcut el două rețele, lucrate împletit, șnururi în formă de lanțuri: șapte la o coroană și șapte la cealaltă coroană. Și, când a făcut stâlpii, a făcut și două șiruri de rodii de aramă, atârnate împrejur pe marginea rețelelor, ca să împodobească coroana ce era pe vârful stâlpului; la fel a făcut și celeilalte coroane de la celălalt stâlp. (III Regi 7.16-18)