Convingerea

 Caracterul celui care vorbește este acela care convinge, nu vorba. (Menandru)

 Căci un argintar, cu numele Dimitrie, care făcea temple de argint Artemisei și da meșterilor săi foarte mare câștig, i-a adunat pe aceștia și pe cei care lucrau unele ca acestea, și le-a zis: Bărbaților, știți că din această îndeletnicire este câștigul vostru. Și voi vedeți și auziți că nu numai în Efes, ci aproape în toată Asia, Pavel acesta, convingând, a întors multă mulțime, zicând că nu sunt dumnezei cei făcuți de mâini. (Faptele Apostolilor 19.24-26)

 Cât de des luăm drept convingere o iluzie a simțurilor sau o eroare a minții. (Mihail I. Lermontov)

 Cea mai mare artă a diavolului este să ne convingă că nu există. (Charles Baudelaire)

 Convingerile sunt inamicii adevărului, mai periculoase decât minciunile. (Thomas Mann)

 Dar pe când Galion era proconsulul Ahaiei, iudeii s-au ridicat toți într-un cuget împotriva lui Pavel și

 l-au adus la tribunal, zicând că acesta caută să convingă pe oameni să se închine lui Dumnezeu, împotriva legii. Și când Pavel era gata să deschidă gura, Galion a zis către iudei: Dacă ar fi vreo nedreptate sau vreo faptă vicleană, o, iudeilor, v-aș asculta precum se cuvine; dar dacă sunt la voi nedumeriri despre învățătură și despre nume și despre legea voastră, vedeți-vă voi înșivă de ele. Judecător pentru acestea eu nu voiesc să fiu. Și i-a izgonit de la tribunal. (Faptele Apostolilor 18.12-16)

 E mai greu să-l convingi pe un om că e prost decât să-l minți că e deștept. (Jean d`Ormesson)

 Este extrem de greu să convingi un elev de liceu că va întâlni o mulțime de probleme mult mai dificile decât cele din algebră și geometrie. (E. W. Howe)

 Inteligența nu este vorbire și raționament de logică; este pătrundere și convingere. (Thomas Carlyle)

 Mulți filosofi și savanți au ajuns la convingerea că Dumnezeu există, dar n-au ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu. 1.1

 Nimeni nu este destul de inteligent ca să-l poată convinge pe un prost că e prost. (Jean de La Fontaine)

 O iluzie care nu convinge e o minciună evidentă. (Jack London)

 Rădăcina convingerilor este experiența. (Nicolae Iorga)

 Rugăciunea constituie o înălțare a intelectului către Dumnezeu; ea este o conversație a intelectului cu Domnul. (Evagrie Ponticul)

 Scopul cuvântării nu este de a impune, ci de a convinge. (Iacob Negruzzi)

 Toleranța nu implică lipsa de dedicare a cuiva față de convingerile sale. Mai curând, condamnă opresiunea și persecutarea altora. (John F. Kennedy)

 Trebuie să ne menținem întotdeauna speranța, credința, convingerea că există o viață mai bună, o lume mai bună, dincolo de orizont. (Franklin D. Roosevelt)