Contemplarea

 Arta este contemplare. Este plăcerea minții care caută în natură și descrie spiritul de care Natura însăși este animată. (Auguste Rodin)

 Arta nu este nimic altceva decât contemplarea lumii impregnate de har, luminată din interior. A revela prezența lui Dumnezeu îndărătul oricărui obiect, aceasta este funcția artei. (Hermann Hesse)

 Atenta reflecție și contemplație a lucrurilor. 5.4

 Credința este contemplarea unui lucru tainic. (Sfântul Teodoret al Ciprului)

 Etapele vieții spirituale (Virtutea, Contemplarea, Rugăciunea curată). 6.16

 Frumusețea cea adevărată se poate contempla numai de cel care are curățită mintea. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Înainte de a judeca pe altul, trebuie să privesc mai întâi asupra mea, să-mi contemplu găurile din coș. 12.4

 Lumina care strălucește în inimă descoperă o altă lumină, mai lăuntrică, mai tainică și mai adâncă.

 În această lumină, în această contemplare plină de dulceață, afundându-se, omul nu mai este stăpân pe sine, devine ca un străin pentru lumea aceasta, iar lucrul acesta se face din cauza iubirii și a plăcerii care-l copleșește, datorită tainelor celor ascunse care i se descoperă. În acel timp, omul acela fiind eliberat de povara celor trecătoare, ajunge la măsura desăvârșirii, curat și liber de păcat. (Sfântul Macarie Egipteanul)

 O, Doamne, de-am avea noi inima psalmistului și mintea lui Kepler, ca să Te contemplăm pe Tine! (Albert Einstein)