Conștiința

Aroganța e conștiința de sine a complexului de inferioritate. (Jean Rostand)

 Atât de mare e înșelăciunea, că primesc cu plăcere în suflete momeala aceea și nu se gândesc că plăcerea aceasta, ce poate răni, este scurtă și trecătoare, pe când durerea e continuă iar învinuirea conștiinței, cumplită. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Bolta înstelată și conștiința morală mă fac să cred că este un Creator al lumii. (Immanuel Kant)

 Căci lauda noastră aceasta este: mărturia conștiinței noastre că am umblat în lume, și mai ales la voi, în sfințenie și în curăție dumnezeiască, nu în înțelepciune trupească, ci în harul lui Dumnezeu. (II Corinteni 1.12)

 Când cauți tămăduire, ia seama la conștiință și tot ce-ți va spune ea, fă, și vei avea folos. (Sfântul Marcu Ascetul)

 Când nu ne ascultăm conștiința, aceasta devine oarbă. (Clive Staples Lewis)

 Când poruncește conștiința oamenii onești procedează întotdeauna în același sens. (Nicolae Titulescu)

 Cea mai mare mustrare este “mustrarea de conștiință” (John Ellis Large)

 Ceea ce arată fapta legii scrisă în inimile lor, prin mărturia conștiinței lor și prin judecățile lor, care îi învinovățesc sau îi și apără, în ziua în care Dumnezeu va judeca, prin Iisus Hristos, după Evanghelia mea, cele ascunse ale oamenilor. (Romani 2.15, 16)

Conștiința bună se află prin rugăciune, iar rugăciunea curată prin conștiință. Căci una are trebuință de alta, prin fire. (Sfântul Marcu Ascetul)

Conștiința curată te face să fii cuvios față de Dumnezeu și drept față de oameni. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

Conștiința domnește, dar nu guvernează. (Paul Valery)

Conștiința este busola omului. (Vincent van Gogh)

Conștiința este glasul lui Dumnezeu, care ne spune ce e bine și ce e rău în noi. (Părintele Arsenie Boca)

Conștiința este îngerul lui Dumnezeu care îl păzește pe om. Conștiința pomenește păcatele noastre și, pomenindu-le, ne smerește. (Părintele Paisie Olaru)

Conștiința este judecătorul cel drept. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Conștiința este o carte naturală; cel ce o citește cu fapta, face experiența ajutorului dumnezeiesc. Domnul e ascuns în poruncile Sale și cel ce-L caută pe El Îl găsesc pe măsura împlinirii lor. (Sfântul Marcu Ascetul)

Conștiința este o făclie care luminează inima și un judecător neadormit pe care omul îl poartă cu el. (Eschil)

Conștiința este o soacră a cărei vizită nu se termină niciodată. (Scriitorul american Henry Louis Mencken)

Conștiința este ochiul lui Dumnezeu în sufletele noastre. (Sfântul Cadoc)

Conștiința este oglinda sufletelor noastre, care înfățișează greșelile din viețile noastre în forma lor completă. (George Bancroft)

Conștiința este “pârâșul nostru”, care, “ne pârăște” de pe acum și, dacă ne împăcăm cu el, este bine. Iar împăcându-ne cu pârâșul acesta, ne împăcăm cu Dumnezeu. (Părintele Ilie Cleopa)

Conștiința este tocmai punctul de gravitație al individului. (Mihai Eminescu)

Conștiința mea este busola care are drept magnet idealul. (Victor Hugo)

Conștiința noastră e un jucător ce nu dă greș atâta timp cât n-am ucis-o încă. (Honoré de Balzac)

Conștiința și cunoașterea de sine 6.6

Conștiința valorează cât o mie de martori. (Marcus Fabius Quintilianus)

Conștiința – lumina inteligenței pentru a distinge binele de rău. (Confucius)

 Cugetarea smerită nu e o osândire a noastră din partea conștiinței, ci cunoașterea harului lui

 Dumnezeu și a compătimirii Lui. (Sfântul Marcu Ascetul)

 De asemenea, Mântuitorul Hristos ne dăruiește harul, mila și iertarea păcatelor, ca medicamente contra sentimentului de vinovăție și izbăvirea de greutatea copleșitoare a conștiinței vinovate, tuturor celor care cu pocăință se apropie de Dumnezeu și de tainele Sale în Sfânta Biserică. Împotriva tristeții mai putem lupta prin pocăință, unul din cele mai puternice mijloace de vindecare a acestei boli spirituale. (vezi Tristețea/ )

 De cele mai multe ori, slava se cumpără cu prețul fericirii, plăcerea cu prețul sănătății, milostenia celor cu nume mare cu prețul neatârnării, banii cu prețul conștiinței. (Mitropolitul Filaret)

 De conștiință nu putem fugi niciodată. (Fericitul Augustin)

 Dumnezeu și conștiința știu cele ascunse ale fiecăruia, deci prin aceasta să primim îndreptarea. (Sfântul Marcu Ascetul)

 Există unele conștiințe pentru care cerul nu e niciodată senin. (Alexandre Dumas)

 Începutul mântuirii este cunoașterea de sine. Această cunoaștere se dobândește prin examinarea metodică a conștiinței. (Sfântul Efrem Sirul)

 Lipsa mustrărilor de conștiință, în tot ce facem, e semnul unei inimi învârtoșate, al unui obicei al omului de a se îndreptăți pe sine însuși, și de a-l critica pe aproapele sau pe Dumnezeu 9.14

 Lucrul socotit de unii ca însemnând fericirea, este faptul de a nu avea cugetul încărcat, precum și acela de a nu fi împovărat conștiința altora. (Eusebiu de Cezareea)

 Mândria ne face să ne amăgim întotdeuna. Dar adânc înăuntrul nostru, dincolo de suprafața conștiinței obișnuite, o voce mică și liniștită ne spune “Ceva e în neregulă”. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru și psiholog elvețian)

 Modestia este conștiința trupului. (Honoré de Balzac)

 Mulți se rușinează de opinia publică, de conștiință mai puțini. (Plinius Junior)

 Mustrarea de conștiință aduce multă trezvie minții. 9.14

 Nedreptatea zguduie conștiința în fiecare zi, chiar când tace cel nedreptățit. Cei care fac nedreptate, așteptându-se la pedeapsă, trăiesc în fiecare zi cu frică. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Nimic nu înalță pe cineva mai sus spre slavă, ca o conștiință totdeauna curată și veghetoare. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Nimic nu-i mai sincer decât conștiința și mai avantajos decât sfaturile ei. (Oxenstierna)

 Nu există decât un singur bine, acela de a făptui după cum îți dictează conștiința. (Simone de Beauvoir)

 Nu te duce la preot ca să-ți speli conștiința; aceasta e grija ta. (Pitagora)

 O conștiință curată ne face să avem frică de Dumnezeu și rușine de oameni. (Sfinții Părinți)

 O filosofie a conștiinței nu poate sfârși decât într-una a uitării. (Emil Cioran)

 Oricâte lucruri materiale am avea în jurul nostru, ele sunt trecătoare, nu le luăm cu noi în viața veșnică; ci în viața veșnică luăm doar lumina credinței și a faptelor bune, a rugăciunii, a pocăinței, a ceea ce am trăit ca legătură cu Dumnezeu, care S-a imprimat în sufletul omului. Orice cuvânt bun, orice gând bun, orice faptă bună lasă în sufletul nostru o lumină; după cum gândul rău, cuvântul rău și fapta rea lasă în suflet pată sau pete de întuneric. Când trecem dincolo, când se desparte sufletul de trup și se prezintă în fața lui Dumnezeu, el este luminos dacă s-a întâlnit des cu Dumnezeu în rugăciune și în fapte bune, sufletul, sau întunecat. De aceea Mântuitorul spune: “Dacă ochiul tău va fi curat, tot trupul tău va fi luminat. Iar dacă ochiul tău va fi rău, tot trupul tău va fi întunecat.” Sfinții Părinți ai Bisericii au interpretat acest «ochi sufletesc», de care vorbește Evanghelia (Matei 6.22-33), ca fiind conștiința omului, care-l ajută să distingă, să deosebească între bine și rău, între întuneric și lumină, între păcat și sfințenie. Dacă această conștiință este luminată de credință, atunci omul se luminează, sufletul lui se îmbracă în lumină. (Patriarhul Daniel)

 Pocăința este purificarea conștiinței. (Sfântul Ioan Scărarul)

 Răzbunarea înfăptuită va sfâșia adesea inima și va tortura conștiința. (Arthur Schopenhauer)

 Să nu te duci la rugăciune cu conștiința rea. (Din “Învățăturile celor 12 Apostoli”)

 Să-ți pese mai mult de conștiința ta decât de părerea altora. (Publilius Syrus)

 Sufletul bun, gândul curat și conștiința sănătoasă sunt cele mai bune jertfe care i se pot aduce lui Dumnezeu. (Minucius Felix)

 Sufletul omului, în autoconștiința lui și în unicitatea lui, nu e produsul evoluției, ci e operă divină. (John Eccles, laureat al Premiului Nobel în 1963, autorul cărții Evoluția creierului și crearea conștiinței, citat de părintele Constantin Galeriu)

 Știință fără conștiință este ruina sufletului. (François Rabelais)

 Totul începe prin conștiință și nimic nu are valoare decât prin ea. (Albert Camus)

 Tribunalul acesta pe care omul îl simte în el este conștiința. (Immanuel Kant)

 Un om senin în fața morții este un om care are conștiința lui Dumnezeu. 11.9

 Viziunile sunt percepții ale unor stări de conștiință înalte. (Herbert Harris)