Condiția

A fi poet este o condiție și nu o profesie. (Robert Frost)

 Cea dintâi condiție a fericirii este înțelepciunea. (Sofocle)

 În ortodoxie, clipa nu este doar un pas spre moarte, ca în filosofia lui Heidegger, ci clipa oferă și posibilitatea valorificării potențelor umane creatoare, nealterate de păcat. Ea poate releva capacitatea noastră de a dobândi, în condițiile temporalității, valori eterne și poate redescoperi vocația originară. Clipa poate răscumpăra timpul pierdut, când se restabilește în ea comuniunea cu Dumnezeu, sau poate pierde un timp bun, de o viață întreagă, când în ea se săvârșește, prin păcat, ruperea comuniunii cu Dumnezeu. (Patriarhul Daniel)

 Nefericită condiție a oamenilor! Spiritul de-abia a ajuns la maturitate, și trupul începe să slăbească. (Denis Diderot)

 Postul și rugăciunea se intercondiționează. 2.10

 Primii creștini au înțeles că, pentru a deveni Templu al Duhului Sfânt, trebuie să se înalțe la Cer, acolo unde S-a înălțat și Hristos. Ei au mai înțeles că această înălțare este condiția însăși a misiunii lor în lume, a slujirii de către ei a lumii. Pentru că acolo – în cer – ei erau cufundați în viața cea nouă a Împărăției; și atunci când, după această «Liturghie a înălțării», ei se reîntorceau în lume, fețele lor reflectau lumina, «bucuria și pacea» acelei Împărății, și erau cu adevărat martori ai ei. (Teologul Alexander Schmemann)