Concepția

Am o concepție simplă despre viață: ține-ți ochii deschiși și mergi înainte. (Laurence Olivier)

 Conceptul fără intuiție e gol, intuiția fără concept e oarbă. (Immanuel Kant)

 Credința creștină poartă în sine o concepție de viață spirituală, morală, un egos creștin. 9.23

 Infernul este când rugăciunea este de neconceput. (Emil Cioran)

 În inconștient nu există nici negare, nici contraziceri și nu există conceptul de timp. (Sigmund Freud)

 Matematica este știința operațiilor abile cu concepte și reguli inventate în acest scop. (Eugene Wigner)

 Măsurile cele mai bune, planurile cele mai bine concepute riscă să dea greș, dacă nu sunt puse îndată în aplicare. (Oxenstierna)

 Tot ce există se află în Dumnezeu și nimic nu poate nici să existe, nici să fie conceput fără Dumnezeu. (Baruch Spinoza)

 Un politician bun este la fel de neconceput ca un hoț cinstit. (Scriitorul american Henry Louis Mencken)

 Un ziar este cherestea făcută flexibilă. Este cerneală transformată în cuvinte și imagini. Este conceput, se naște, crește și moare de bătrânețe într-o singură zi. (Jim Bishop)

 Unirea tuturor românilor într-un singur stat numai atunci va fi statornică și garantată prin istoria mai departe a lumi, dacă va răspunde tuturor dorințelor impuse prin noua concepție a vieții, prin duhul vremilor noi. (Vasile Goldiș)