Cocoșul

 Cine a pus atâta înțelepciune în pasărea ibis sau cine i-a dat pricepere cocoșului? (Iov 38.36)

 Dacă vrei să zbori ca un fluture, nu te zbate ca un cocoș. (Proverb chinezesc)

 Iar Petru, răspunzând, I-a zis: Dacă toți se vor sminti întru Tine, eu niciodată nu mă voi sminti. Zis-a Iisus lui: Adevărat zic ție că în noaptea aceasta, mai înainte de a cânta cocoșul, de trei ori te vei lepăda de Mine. Petru i-a zis: Și de ar fi să mor împreună cu Tine, nu mă voi lepăda de Tine. Și toți ucenicii au zis la fel (Matei 26.33-35)

 Și a zis Domnul: Simone, Simone, iată satana v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu; iar Eu M-am rugat pentru tine să nu piară credința ta. Și tu, oarecând, întorcându-te, întărește pe frații tăi. Iar el I-a zis: Doamne, cu Tine sunt gata să merg și în temniță și la moarte. Iar Iisus i-a zis: Zic ție, Petre, nu va cânta astăzi cocoșul, până ce de trei ori te vei lepăda de Mine, că nu Mă cunoști. (Luca 22.31-34)

 Și Petru și-a adus aminte de cuvântul lui Iisus, care zisese: Mai înainte de a cânta cocoșul, de trei ori te vei lepăda de Mine. Și ieșind afară, a plâns cu amar. (Matei 26.75)

 Te-ai întrebat de ce, la revărsatul zorilor, cocoșul suspină dureros de repetate ori? Iată ce înseamnă asta – în oglinda dimineții s-a arătat că din viața ta a mai trecut o noapte, fără ca tu să-ți dai seama. (Omar Khayyam)

 Trei ființe au înfățișare frumoasă, ba patru, care au un mers măreț: Leul, viteazul printre dobitoace, care nu dă înapoi în fața nimănui; cocoșul cel ager, țapul și regele căruia nimeni nu-i poate sta împotrivă. (Solomon 30.29-31)

 Vegheați, dar, că nu știți când va veni stăpânul casei: sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântatul cocoșilor, sau dimineața. (Marcu 13.35)