Cinstirea

Adevărata cinstire pe care o acordăm Fiului lui Dumnezeu, ca și cea pe care o aducem lui Dumnezeu, ca părinte, constă mai ales într-o viață cinstită. (Origen)

 Căci Iisus însuși a mărturisit că un prooroc nu e cinstit în țara lui. (Ioan 4.44)

 Cel care cinstește pe tată se va curăți de păcat. Și ca acel care strânge comori, așa este cel care cinstește pe mama sa. Cel care cinstește pe tată se va veseli de fii și în ziua rugăciunii sale va fi auzit. (Ecclesiasticul 3.3-5)

 Cel ce este cinstit și lăudat mai presus de vrednicie, mult se păgubește, iar cel ce nicidecum nu este cinstit de oameni, de sus va fi slăvit. (Avva Or)

 Cel mai bun fel de a-i cinsti pe sfinți, este imitarea lor. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Cinstea este cea mai bună strategie atunci când implică bani. (Mark Twain

 Cinstea este invers proporțională cu tentația. (George Bernard Shaw)

 Cinstea, renumele și meritele vor dăinui de-a pururea. (Vergilius)

 Corupția nu răzbește mai bine decât cinstea. În mâna-ți dreaptă poartă blânda pace, ca să impui invidiei tăcere. (William Shakespeare)

 Creștini suntem și un Dumnezeu avem Care este în ceruri, pe Acela Îl cinstim, iar idolilor nu jertfim. (Sfinții Mucenici Dionisie Areopagitul și însoțitorii săi: Luchian episcopul; Rustic preotul și Elefterie diaconul. Pentru aceasta li s-au tăiat lor capetele.)

 Din toată inima cinstește pe tatăl tău și nu uita niciodată durerile mamei tale. (Eclesiasticul 7.28)

 Două sunt criteriile care arată dacă ținta pe care o urmărim este un lucru bun și cinstit, și anume: la timp și cu măsură. (Sfântul Grigorie de Nisa)

 Dumnezeu ne dă cinstire făcându-ne pe noi colaboratori ai Săi. (Sfântul Petru Damaschin)

 Este mai cinstit să urăști pe față, decât să-ți ascunzi gândul sub un chip înșelător. (Cicero)

 Eu nu pot cinsti pe zeii voștri surzi și muți, închipuiți prin metale, piatră sau marmură și cinstesc pe Domnul meu, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Care este Adevăratul și Atotputernicul Dumnezeu. (Sfântul Mucenic Donat diaconul, torturat și decapitat, anul 307)

 Iubește postul cel prea bun; lucrul cel cinstit și lui Dumnezeu Îi este plăcut. 2.9

 Mândria umilește pe om, iar de cinste are parte cel smerit. (Solomon 29.23)

 Nu există moștenire mai prețioasă decât cinstea. (William Shakespeare)

 O viață avem români… Și-o cinste! Deșteptați-vă că am dormit destul! (Mihai Viteazul)

 Omul cinstit rămâne drept, incoruptibil, în orice împrejurare. (Augustin Păunoiu)

 Pe Dumnezeu să-L slujim prin fapte, să-L lăudăm prin cuvânt și să-L cinstim cu gândul.(Evagrie Ponticul)

 Pentru ce vrei slavă de la altul? Cinstește-te pe tine însuți și nimeni nu va putea să te necinstească, dar dacă te necinstești pe tine însuți nu vei fi cinstit, chiar dacă te-ar cinsti toată lumea. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 „Poporul acesta Mă cinstește cu buzele, dar inima lor este departe de Mine. Și zadarnic Mă cinstesc ei, învățând învățături ce sunt porunci ale oamenilor”. (Matei 15.8, 9)

 Precum este zăpada în timpul verii și ploaia la seceriș, așa nu-i place celui nebun cinstea. (Solomon 26.1)

 Școala să fie cu credință, politica cu cinste, oastea cu dragoste de țară, statul cu binecuvântarea lui Dumnezeu. (Episcopul Nicolae Velimirovici)

 Un politician bun este la fel de neconceput ca un hoț cinstit. (Scriitorul american Henry Louis Mencken)