Cheia

De la sângele lui Abel până la sângele lui Zaharia, care a pierit între altar şi templu. Adevărat vă spun: Se va cere de la neamul acesta. Vai vouă, învăţătorilor de Lege! Că aţi luat cheia cunoştinţei; voi înşivă  n-aţi intrat, iar pe cei ce voiau să intre i-aţi împiedecat. Iar ieşind El de acolo, cărturarii şi fariseii au început să-L urască groaznic şi să-L silească să vorbească despre multe, pândindu-L şi căutând să prindă ceva din gura Lui, ca să-I găsească vină. (Luca 11.51-54)

Eşecul este cheia succesului; fiecare greşeală ne învaţă ceva. (Morihei Ueshiba)

Îndemnul Sfântului Antonie cel Mare: Nu te căina pentru lucrurile din trecut, ar trebui citit  în această cheie: Dacă vrei să cunoşti iubirea dumnezeiască, înaltele stări contemplative, nu te mai căina, nu te mai văicări, nu doar pentru lucrurile din trecut, ci nici pentru cele din prezent şi nici pentru cele ce vor urma în celelalte zile ale vieţii tale. (Părintele Dan Popovici, Mânăstirea Sfântul Vasile cel Mare, Someşul Cald)

Misterul este elementul cheie al oricărei opere de artă. (Luis Bunuel)

Perseverenţa este cheia succesului. (John Lubbock)

Rugăciunea este cheia dimineţii şi zăvorul serii. (Mahatma Gandhi)

Şi Eu îţi zic ţie, că tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui. Şi îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor şi orice vei lega pe pământ va fi legat şi în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri. (Matei 16.18, 19)

Ştiinţele sunt uşi, iar cheile ei sunt cercetările. (Anton Pan)