CD9

Inapoi la Catalog Audio

CD9, Pildele cărţilor sfinte

9.1         Curăţirea sufletului (Părintele Arsenie Papacioc)

9.2         Pocăinţa (Părintele Rafail Noica)

9.3         Rugăciune şi credinţă (Sfântul Apostol Petru)

9.4         Rugăciunea (Părintele Sofian Boghiu)

9.5         Sensul jertfei (Părintele Constantin Galeriu

9.6         Taina botezului (Sfântul Grigorie de Nisa)

9.7         Lepădarea de sine (Părintele Arsenie Boca)

9.8         Viaţa curată (Sfântul Macarie Egipteanul)

9.9         Dragostea de Dumnezeu (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

9.10       Rugăciunea stăruitoare

9.11       Demonul (Profesorul Matsukas)

9.12       Tăcerea, mama tuturor gândurilor bune (Sfântul Diadoh al Foticeei)

9.13       Postul şi rugăciunea

9.14       Grijile vieţii (Sfântul Isaac Sirul)

9.15       Răbdarea şi ascultarea

9.16       Icoana / Postul cel Mare (Petre Ţuţea, Papa Ioan-Paul-II, Arhiepiscopul Ioan Robu )

9.17       Samarineanul milostiv

9.18       Înfrânarea (Lucian Blaga, Părintele Dumitru Stăniloae, Sfântul Ioan Scărarul)

9.19       Iubirea de Dumnezeu

9.20       Mila (Părintele Nicolae Steinhardt)

9.21       Înfricoşata judecată (Sfântul Apostol Pavel)

9.22       Relaţia dintre ucenic şi duhovnic

9.23       Puterea sufletească a omului credincios

9.24       Rugăciunea, dialogul omului cu Dumnezeu (Origen)

Inapoi la Catalog Audio