CD7

Inapoi la Catalog Audio

CD7, Pildele cărţilor sfinte

7.1         Desăvârşirea – un adânc de smerenie (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

7.2         Rugăciunea într-ascuns(1) [Sfântul Francisc, Părintele Vasile Gheorghiu]

7.3         Rugăciunea într-ascuns(2)

7.4         Trupul şi sufletul (Sfântul Vasile cel Mare)

7.5         Tăcerea (Profesorul Mansaridis, Sfântul Gheron Iosif)

7.6         Bucuria morţii (Părintele Arsenie Boca, Sfântul Francisc de Asisi)

7.7         A-L păstra pe Hristos în inimă (Cuviosul Paisie Aghioritul)

7.8         Îndumnezeirea omului

7.9         Asceza (Teologul Christos Yannaras)

7.10       Ferciţi cei care îşi văd păcatele lor

7.11       Credinţa în Dumnezeu (Părintele Teofil Pârâian, Sfântul Apostol Pavel, Sfântul Isaac Sirul, Sfântul
Marcu Ascetul)

7.12       Frica de Dumnezeu (Avva Dorotei, Părintele Dumitru Stăniloae, Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan)

7.13       În lumea rugăciunii (Sfântul Nichifor al singurătăţii, Părintele Daniil Tudor, Sfântul Ioan de Kronstadt)

7.14       Răbdarea necazurilor (Evagrie Ponticul, Sfântul Maxim Mărturisitorul, Părintele Arsenie Boca)

7.15       Credinţa (Sfântul Maxim  Mărturisitorul, Părintele Dumitru Stăniloae, Părintele Rafail Noica, Calist,
Ignatie, Sfântul Isihie Sinaitul)

7.16       Recunoştinţa (Cei zece leproşi)

7.17       A te naşte din nou (Sfântul Apostol Pavel, Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan, Fariseul Nicodim)

Inapoi la Catalog Audio