CD12

Inapoi la Catalog Audio

CD12, Pildele cărţilor sfinte

12.1     Vom vedea pe Dumnezeu aşa cum este (Părintele Rafail Noica, Arhimandritul Sofronie Saharov, Cuviosul
Siluan Atonitul)

12.2     Mânia (Sfântul Vasile cel Mare)

12.3     Iubirea aproapelui (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

12.4     Avva Moise Etiopianul (Judecarea aproapelui)

12.5     Lupta cu patimile (Sfântul Nichita Sichatul, Sfântul Ioan Gură de Aur)

12.6     Acedia (Sfântul Ioan Casian)

12.7     Mărturisirea credinţei (Sfântul Apostol Matei)

12.8     Cunoaşterea lui Dumnezeu

12.9     Viziunea Sfântului Simeon Noul Teolog

12.10   Viaţa duhovnicească (Episcopul Nicolae Velimirovici)

12.11   Crezul, rostire solemnă, …

12.12   Tatăl nostru 1 (Sfântul Apostol Matei, Sfântul Apostol Luca)

12.13   Tatăl nostru 2 (Sfântul Apostol Matei, Sfântul Apostol Luca, Episcopul Andrei Andreicuţ, Fericitul
Augustin, Părintele Vasile Gheorghiu)

12.14   Tatăl nostru 3 (Sfântul Apostol Matei, Sfântul Grigorie de Nisa, Sfântul Apostol Pavel)

12.15   Tatăl nostru 4 (Fericitul Ieronim, Solomon)

12.16   Tatăl nostru 5 (Sfântul Apostol Matei, Sfântul Apostol Luca)

12.17   Tatăl nostru 6 (Sfântul Apostol Matei, Sfântul Apostol Iacob, Proorocul Isaia)

12.18   Tatăl nostru (Corul Madrigal)

12.19   Rugăciunea, izvor de putere în încercările vieţii (Mitropolitul Bartolomeu Anania, emisiunea Lumini pen-
tru suflet din 23.03.2016)

Inapoi la Catalog Audio