CD11

Inapoi la Catalog Audio

CD11, Pildele cărţilor sfinte

11.1     Iertarea (Părintele Teofil Pârâian)

11.2     Mântuirea (Sfântul Macarie Egipteanul)

11.3     Veghea (Sfântul Ioan Scărarul)

11.4     Pacea (Cuviosul Siluan Atonitul, Cuviosul Paisie cel Mare)

11.5     Despătimirea (Avva Pimen)

11.6     Pocăinţa (Sfântul Ioan Botezătorul)

11.7     Judecarea aproapelui (Cuvioasa Maria Egipteanca, Ernest Bernea)

11.8     Mândria (Sfântul Ioan Casian)

11.9     Frica de Dumnezeu (Evagrie Ponticul)

11.10   Zaheu Vameşul

11.11   Treptele postului (Sfântul Episcop Ioan, mare isihast în munţii Carpaţi, Părintele Ilie Cleopa, Părintele
Teodor Varzaru)

11.12   Rostul Postului Mare (Sfântul Luca al Crimeei, Sihastrul Iacob, Sfântul Apostol Pavel)

11.13   Taina morţii (Părintele Savatie Baştovoi, Teologul Alexander Schmemann, Sfântul Apostol Pavel)

11.14   Moartea şi învierea lui Hristos (Sfântul Ioan Gură de Aur)

11.15   Întristarea după Dumnezeu (Sfântul Ioan Casian)

11.16   Izvorul Tămăduirii (Teologul Vladimir Lossky)

11.17   Nimeni nu poate ajunge la desăvârşirea supremă (Sfântul Macarie Egipteanul)

11.18   Credinţă, raţiune, simţuri

11.19   Dragostea (Părintele Daniil Tudor)

11.20   Rolul duhovnicului (Sfântul Grigorie de Nazians)

11.21   Nădejdea (Sfântul Simeon Noul Teolog)

11.22   Moartea şi învierea

Inapoi la Catalog Audio