CD10

Inapoi la Catalog Audio

CD10, Pildele cărţilor sfinte

10.1       Noi şi biserica  (I. L. Caragiale)

10.2       Răbdarea (Sfântul Teofan Zăvorâtul)

10.3       Blestemul politicos (Cuviosul Paisie Aghioritul)

10.4       Iertarea (Sfântul Apostol Matei)

10.5       Râvna (Sfântul Teofan Zăvorâtul, Cuviosul Paisie Aghioritul)

10.6       Curăţirea de reauavoinţă (Episcopul Nicolae Velimirovici)

10.7       Dreapta socoteală (Sfântul Isaac Sirul)

10.8       Voinţa raţională şi iraţională (Teologul Panaiotis Nelas, Părintele Dumitru Stăniloae, Sfântul
Nicodim Aghioritul)

10.9       Şcoala rugăciunii (Avva Arsenie)

10.10     Postul, un dar spre desăvârşire (Părintele Teofil Pârâian)

10.11     Lumina, slava lui Dumnezeu (Sfântul Grigorie Palama, Sfântul David, psalmistul)

10.12     Tristeţea tainică a Postului Mare

10.13     Vindecarea slăbănogului (Sfântul Apostol Marcu)

10.14     Lăcomia (Sfântul Ioan Scărarul)

10.15     Treptele rugăciunii (Teologul Paul Evdokimov)

10.16     Răsplătirea răului cu bine (Ernest Bernea)

10.17     Urmarea lui Hristos

10.18     Umilinţă şi smerenie

10.19     Mântuirea (PărinteleTeofil Pârâian, Sfântul Apostol Marcu)

10.20     Moartea şi învierea Domnului (Părintele Constantin Galeriu)

Inapoi la Catalog Audio