Caracterul

Caracterul are drept fundament voinţa şi inteligenţa. (Boccaccio)

Caracterul celui care vorbeşte este acela care convinge, nu vorba. (Menandru)

Caracterul este întruchiparea unor principii generale de acţiune. (Titu Maiorescu)

Caracterul este o deprindere îndelungată. (Plutarh)

Caracterul este proprietatea ce nu se poate preţui. (Samuel Smiles)

Caracterul fără înţelepciune poate mult, dar înteligenţa fără caracter nu valorează nimic. (Cicero)

Caracterul unui om poate fi judecat după gusturile sale muzicale. (Platon)

Caracterul unui om se formează în generaţii şi se transmite genetic. (Platon)

Acţiunea înseamnă caracter. (Francis Scott Key Fitzgerald)

Adevăratele trăsături ale ignoranţei sunt vanitatea, mândria şi aroganţa. (Samuel Butler)

Adevăratul test al caracterului unui om este cum se comportă cu cei de care nu are nevoie. (Lee Corso)

Blândeţea firii şi umilinţa inimii să-l caracterizeze pe preot. (Sfântul Vasile cel Mare)

Caracteristica vinovaţilor este neliniştea. (Seneca)

Ce este toleranţa? Este consecinţa umanitătii. Cu toţii suntem caracterizaţi de slăbiciuni şi erori; să ne iertăm reciproc pentru acest lucru – acesta este cea dintâi lege a naturii. (Voltaire)

Cea mai scumpă podoabă a capului este coroana caracterului frumos. (Valeria Mahok)

Ceea ce deosebeşte ştiinţa teologică de ştiinţa umană e tocmai caracterul nemodificabil al Revelaţiei, care e obiectul ei. (Nichifor Cainic)

Cel mai bun caracter are momente de răutate şi cele mai mari genii, îngustimi de spirit. (Arthur Schopenhauer)

Copilul imită tot ceea ce vede. Totul îi este pildă în formarea obiceiurilor, gesturilor, apucăturilor, vorbirii şi caracterului său. (Samuel Smiles)

Destinul conduce jumătate din viaţa unui om. Pe cealaltă o conduce caracterul. (Alfred de Vigni)

Eşecul ne învaţă despre tăria noastră de caracter. Ne provoacă să săpăm mai adânc în resursele noastre atunci când ne lovim de piedici. (Hal Urban)

Între caractere şi inteligenţe n-ar trebui să existe alegere. Inteligenţele se găsesc foarte adesea, caracterele foarte rar. (Mihai Eminescu)

Mama este exemplul viu pe care copiii îl au necontenit în faţa ochilor, pe care-l urmăresc şi pe care-l imită. Obiceiurile mamei devin acelea ale copiilor, iar caracterul ei se reflectă vădit într-al lor. (Samuel Smiles)

Mulţi şi-au mărit nenorocirea din cauză că nu au ştiut să o suporte. Mai mult decât întâmplarea sau norocul, le-a fost potrivnic propriul lor caracter. (Accius)

Munca unui om se poate plăti. Caracterul, cultura lui, nicicând. (Mihai Eminescu)

Nenorocirea dă pe faţă caracterul, iar fericirea îl ascunde. (Horaţiu)

O naţiune nu are caracter decât atunci când este liberă. (Madame Stael)

Podoaba vieţii este talentul, cununa talentului – caracterul. (Simion Mehedinţi)

Trebuie să învăţăm muzica pentru împodobirea şi liniştirea caracterului. (Cuviosul Clement Alexandrinul)